Author Archive

Vánoční rozhovor – Petr Schönfeld – I. část

PeS - Petr Schönfeld

Kolik se toho vejde na papír? Přijdou vám 3 strany velikosti A4 jako hodně textu? Pokud si s někým pár hodin povídáte, je to zatraceně málo prostoru. Proto jsme do papírových novin museli hodně krátit a stříhat. Naštěstí „Internet“ zabírá celý svět, a asi proto se na něj hodně vejde. Pokud jste zvědaví, nabízíme dlouhou verzi „Vánočního rozhovoru s Petrem Schönfeldem“. (Pokračování textu…)

Rozhovor, ale jiný

ČT art - Na plovárně

Ještě dobíhá mediální vlečka dvou prezidentských rozhovorů, čínského a lánského. Ucouraná a ušmouraná, jak také jinak, když se táhne za něčím tak nehezkým. Naštěstí vznikají i rozhovory odlišné, které nejsou umolousané servilitou a vulgárnostmi. A na jeden takový jsem chtěl upozornit. (Pokračování textu…)

Na Hašlerce o kapelu více

Haslerka titulek

O jednu kapelu více uslyší ten, kdo v sobotu 4. října 2014 přijde na 1. ročník festivalu LIBČICKÁ HAŠLERKA do areálu Kulturního domu. Do Libčic ohlásila totiž příjezd další skupina, a to FIAKR pana Ivo Zelenky.

Jen pamětníci pamatují, že Zelenka byl na jaře 1989 v první sestavě skupiny Šlapeto, společně s Jiřím Pánkem a Radanem Dolejšem. (Radan se mnou tehdy studoval historii a stíhal všechno, semináře, hospody, politický převrat, mrznutí se Šlapetem na Karlově mostě i diplomku o V+W.) (Pokračování textu…)

Co jsou tedy Libčice? Obec!

Leckdy o Libčicích váháme: jsme vesnice, nebo město? Dovoluji si odpovědět: hlavně obec! Obec ve smyslu rozumné organizace společenského, a tedy i politického života. Obec, nikoli stádo nebo stáda lidí, poslušně a zvykem klopýtající za svým pastýřem. Nic nového pod sluncem. (Pokračování textu…)

Názory: otevíráme novou rubriku

Člověk bez názoru je tělo bez hlavy. A LOS má hlav docela hodně. Otevíráme tedy rubriku NÁZORY, která vedle našich hlavních článků umožní  zaznamenat nápad, glosu,  postřeh, hodnocení, aniž by to vyžadovalo pečlivou přípravu do formy všestrannějšího nebo programového článku reprezentujícícho vyvážený postoj celého spolku.  NÁZORY je rubrika individuální, lidé spolu nemusejí souhlasit, ale umějí se poslouchat. Nejsme protistátní, jsme protistádní, i když jdeme jedním směrem. (Pokračování textu…)

1 2 3