Author Archive

Názory: otevíráme novou rubriku

Člověk bez názoru je tělo bez hlavy. A LOS má hlav docela hodně. Otevíráme tedy rubriku NÁZORY, která vedle našich hlavních článků umožní  zaznamenat nápad, glosu,  postřeh, hodnocení, aniž by to vyžadovalo pečlivou přípravu do formy všestrannějšího nebo programového článku reprezentujícícho vyvážený postoj celého spolku.  NÁZORY je rubrika individuální, lidé spolu nemusejí souhlasit, ale umějí se poslouchat. Nejsme protistátní, jsme protistádní, i když jdeme jedním směrem. (Pokračování textu…)

Pomoc dívce

Doputoval  mi do schránky mail informující o veřejné sbírce pro čtrnáctiletou dívku, Australanku, jejíž rodiče jsou zaměstnanci Ústavu molekulární genetiky Akademie věd České republiky. Dívka má nádorové onemocnění, pojištění pro cizince ze zemí mimo EU už je na léčbu vyčerpané, rodiče to platí sami, převoz do Austrálie by ohrozil její život. Naději na vyléčení zvyšuje i co největší rozšíření informace o této sbírce. (Pokračování textu…)

Nad knihou o komunální politice

Dějiny té velké, parlamentní politiky začínají u nás v revoluci 1848. Základ té malé, komunální, nalezneme jen o dva roky později, kdy na místě vrchnostenské správy vznikly jako nejnižší jednotky samosprávné obce. Historici a politologové mají ve zvyku více studovat a popisovat tu „velkou politiku“, nakonec je to zřetelně vidět a slyšet v médiích. Přitom obecní samospráva je neméně zajímavá, jen nám možná připadá příliš všední. A lidé si někdy, mylně, dokonce myslí, že na radnici vlastně politika nepatří. A když ano, tak jen ve velkých městech. (Pokračování textu…)

1 2 3