Author Archive

Lesní školka Kulíšek, předškoláci a příměstské tábory

Je tomu již tři roky, co působí v Libčicích Lesní školka Kulíšek. Za tu dobu se stihla přestěhovat blíže k lesu, pořídit pro děti maringotku, blátivou venkovní kuchyňku, vysadit zahradu z jedlých keřů.

Letos poprvé budou školku opouštět děti, které se chystají do školy. Než tomu tak bude, vykovají si vlastnoručně klíč, který jim symbolicky otevře bránu, kterou vykročí ze školky pryč – do školního světa. (Pokračování textu…)

13. května se v Libčicích koná další sborový festival

Festival sborového zpěvu probíhá v libčickém evangelickém kostele už devátý rok, ale teprve letos dojde na ryze „duchovní“ téma. Během odpoledne 13. května návštěvníkům představíme hudební formu, která je s kostely neodmyslitelně spjatá – tedy mši. Myslím, že kdo si vzpomene třeba libčické provedení Missy Criolly Ariela Ramíreze (v podání Mikrochoru tu zazněla v roce 2011), dá mi za pravdu, že to může být i docela „vodvaz.“ (Pokračování textu…)

Svatý Martin přijel i letos

sv. Martin 2016

Svatý Martin k nám letos přijel z Dolan. A co víc, byl to opravdu Martin, žádný podfuk.

S ním v čele se po krátkém úvodu vydal průvod jako obyčejně po světýlkách na plácek pod šroubárnou. Je třeba zmínit, že světýlka byla letos neobyčejná – připravili je Kulíšci z lesní školky, kteří během týdne pilně frotážovali a výsledek pak mohli obdivovat v průvodu spolu s ostatními. (Pokračování textu…)

Hudební kraj II. – Jak tráví léto muzikanti z Holubic a Kozince?

noty: Holubice - Kozinec

Tahle otázka mě napadla když se začala blížit uzávěrka Libčických křižovatek a já nevěděla, kam zaměřit tentokrát svou pozornost. Letos jsme v Libčicích na festivalu Otevřená zahrada mohli potkat dva sbormistry souboru Ensemble Guillaume, kteří shodou náhod zakotvili zrovna v Holubicích a Kozinci, aniž by to jeden o druhém tušili… Tak jsem si řekla, že se jich zeptám, jak tráví léto. (Pokračování textu…)

Les v Zemědělském muzeu a Svět papíru v divadle Ponec /kulturní tip/

Ráda bych se s vámi podělila o báječné kulturní zážitky minulého víkendu. Vyrazila jsem s dětmi na výstavu Les do Zemědělského muzea na Letné, kde už byli i děti z libčické lesní školky Kulíšek v době jarních prázdnin. Příjemná průvodkyně Lucie se ujala malé skupiny rodičů s dětmi a provedla nás světem lesníků a jejich lesů – viděli jsme lesníkovu kancelář; mohli si stoupnout doprostřed stromu; v ptačích budkách nahmatat, co všechno můžeme v lese na zemi najít; ocitli jsme se pak v lesníkově snu, kde jsme mohli rozeznít xylofony z větví, v proutěných kukaních si mohly děti skládat z přírodnin a nakonec mohly projít labyrint papírového kořání bájného stromu v masce nějakého zvířete sledujíc jeho stopy. (Pokračování textu…)

1 2 3 4 5