Author Archive

Po nás potopa

Libčická plovárna je nazývána odkazem našich otců. A je k tomu několik důvodů. První a naprosto nezpochybnitelný důvod je, že původní koupaliště libčičtí občané skutečně vybudovali svépomocí, s vynaložením nemalého úsilí. Druhý důvod je manipulativní. Výraz „odkaz našich otců“ v člověku totiž vzbuzuje pocit něčeho, co se musí zachovat a uctívat, ať to stojí, co to stojí. (Pokračování textu…)

O jednom zapomenutém usnesení rady města

Ač jsem se šel podívat na poslední zasedání zastupitelstva především kvůli jednání o bodu Řešení nedostatečné kapacity školky, odcházel jsem plný dojmů z jiných otázek a odpovědí, které na zasedání zazněly. V souvislosti s dřívějším odmítnutím „Etického kodexu zastupitele“ zástupci Liběhradu na zasedání zastupitelstva 29.2.2012 mne zaujala informace, na kterou poukázal zastupitel Jiří Sochor. A sice že rada města ve složení: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Jiří Lain, Tomáš Hykeš přijala dne 14.5.2012 usnesení doporučující zastupitelstvu uhradit firmě Stavby Libčice s.r.o. (František Hudek, Ing. Petr Kosík, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Antonín Hořínek) 1.600.000,- Kč za vynaložené náklady na stavbu komunikace Ke Studánkám II. Hlasování o tomto doporučení rady města dosud na zasedání zastupitelstva neproběhlo. A jelikož rada města toto své doporučení zatím na žádném svém dalším jednání nerevokovala, je stále platné.
(Pokračování textu…)

1 2 3