Author Archive

Otisknou, neotisknou?

Libčické křižovatky č.1/2017

Vyšlo v tištěné podobě Libčických křižovatek číslo 1 / 2017.

Dne 1. listopadu 2013 nabyl účinnosti zákon č. 305/2013 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku. Tímto zákonem došlo k úpravě tzv. „radničních periodik“. Cílem změny tiskového zákona bylo zajistit objektivní informovanost občanů územních samosprávných celků o činnosti a průběhu jednání jimi volených zástupců. Stručněji řečeno, až nový zákon musel upravit povinnost otisknout jakémukoliv zastupiteli jeho názor nebo článek v obecním periodiku. Přeneseno do Libčic, otisknout v našich Libčických novinách i jiný názor, než zastává zrovna v té chvíli vedení města, které tvorbu obecního periodika ovládá. (Pokračování textu…)

Jak se schvaloval investiční rozpočet města na rok 2017

Libčické novinyV úvodníku únorových LIBČICKÝCH NOVIN pan starosta jako již tradičně peskuje opozici za to, že nepodpořila „společnou věc,“ tentokrát navržený rozpočet města. Opakovaně se tím vysmívá našemu právu – a povinnosti vůči našim voličům – na vyjádření vlastního postoje k projednávané problematice, jemuž přikládáme velký význam. Byť je ze strany koalice Liběhrad – ANO – TOP09 ve většině případů ignorován a následně většinově přehlasován. V následujících odstavcích si dovolujeme shrnout průběh schvalování rozpočtu města na rok 2017 a důvody našeho jednání. (Pokračování textu…)

Ohlédnutí za rokem 2015

15-16

Letos na jaře to byl rok, co se LOS postavil na nohy. Bráno z pohledu přírody je tedy spolek momentálně osmnáctiměsíční silný jedinec, který už chodí po městě jistým krokem. Je členem zastupitelstva města, organizuje, diskutuje a těší ho, že ho rozumní libčičtí obyvatelé přijali vstřícně. Kromě muže na radnici – ten přivítal LOS v tisku i na internetu výstražnými značkami – zákaz vstupu losům. (Pokračování textu…)

Hurá na prázdniny

Hurá na prázdniny

Smršť předprázdninových společenských akcí, těch určených pro děti, připsala další kapitolu i poslední školní středu (24. května). Na zahradě mateřské školy se sešli příznivci ZŠ, ZUŠ a společnou dobrou náladou dokázali zahnat nepříznivé počasí, které v minulých dnech trápilo nejen Libčice. (Pokračování textu…)

1 2