Author Archive

Farmářské trhy

farmářské trhy, podzim 2018

Vyšlo v tištěné podobě Libčických křižovatek číslo 3 / 2018.

Blíží se další farmářské trhy a my vás zveme vzpomínkou na ty předchozí. O posvícenskou sobotu jsem navštívila 3. farmářský trh tentokrát ne jako pořadatel, ale jako prostý koupěchtivý návštěvník. Stánky se výjimečně posunuly až k libčickému nádraží a u šroubárenského Bílého domu bylo již pěkně plno. Skoro jsem se bála, že před desátou hodinou už toho na mne moc nezbude, soudě podle plných košíků odcházejících. (Pokračování textu…)

Opravy nejsou investice

Opravy, květináče

Vyšlo v tištěné podobě Libčických křižovatek číslo 1 / 2018.
Následující řádky přinášejí krátké nahlédnutí do budování v našem městě, jak se vše tvoří, ale i trochu boří.

Naše město řídí Rada města Libčice nad Vltavou, která je celkem pětičlenná. Jejím poradním hlasem pro budování je mimo jiné i Investiční komise (IK), která se schází k projednání svých nápadů zhruba dvakrát do roka. Má čtyři členy, kteří mohou být i z řad občanů, nejen tedy zastupitelů, předsedou komise je pan místostarosta a schůzí se  pravidelně zúčastňuje ještě starosta města a zaměstnanec úřadu na pozici správy majetku. Mimo to mohou jednání jako hosté navštívit i všichni zastupitelé. Pozvánka na schůze je jim pravidelně zasílána předsedou IK. (Pokračování textu…)

Otisknou, neotisknou?

Libčické křižovatky č.1/2017

Vyšlo v tištěné podobě Libčických křižovatek číslo 1 / 2017.

Dne 1. listopadu 2013 nabyl účinnosti zákon č. 305/2013 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku. Tímto zákonem došlo k úpravě tzv. „radničních periodik“. Cílem změny tiskového zákona bylo zajistit objektivní informovanost občanů územních samosprávných celků o činnosti a průběhu jednání jimi volených zástupců. Stručněji řečeno, až nový zákon musel upravit povinnost otisknout jakémukoliv zastupiteli jeho názor nebo článek v obecním periodiku. Přeneseno do Libčic, otisknout v našich Libčických novinách i jiný názor, než zastává zrovna v té chvíli vedení města, které tvorbu obecního periodika ovládá. (Pokračování textu…)

Jak se schvaloval investiční rozpočet města na rok 2017

Libčické novinyV úvodníku únorových LIBČICKÝCH NOVIN pan starosta jako již tradičně peskuje opozici za to, že nepodpořila „společnou věc,“ tentokrát navržený rozpočet města. Opakovaně se tím vysmívá našemu právu – a povinnosti vůči našim voličům – na vyjádření vlastního postoje k projednávané problematice, jemuž přikládáme velký význam. Byť je ze strany koalice Liběhrad – ANO – TOP09 ve většině případů ignorován a následně většinově přehlasován. V následujících odstavcích si dovolujeme shrnout průběh schvalování rozpočtu města na rok 2017 a důvody našeho jednání. (Pokračování textu…)

Ohlédnutí za rokem 2015

15-16

Letos na jaře to byl rok, co se LOS postavil na nohy. Bráno z pohledu přírody je tedy spolek momentálně osmnáctiměsíční silný jedinec, který už chodí po městě jistým krokem. Je členem zastupitelstva města, organizuje, diskutuje a těší ho, že ho rozumní libčičtí obyvatelé přijali vstřícně. Kromě muže na radnici – ten přivítal LOS v tisku i na internetu výstražnými značkami – zákaz vstupu losům. (Pokračování textu…)

1 2