Author Archive

Město bude jednat o hliníku

Libčice: lokalita Hliník, 1952

Vyšlo v tištěné podobě Libčických křižovatek číslo 1 / 2018.
Milí čtenáři, pokud se pouštíte do čtení tohoto článku v domnění, že se dozvíte něco zajímavého ze světa chemie, tak vás bohužel zklamu. Chci se zde totiž krátce věnovat tématu developerských projektů, v nichž libčický hliník hraje poměrně významnou úlohu.

Těm z vás, kteří nevíte, co je, kde se hliník nachází a proč se mu tak říká, dlužím malé vysvětlení. (Pokračování textu…)

V Libčicích se odehrála „regulační“ premiéra

premiéra v Libčicích?

Ano, je to tak, i když se asi trochu divíte, o čem bude řeč. Vždyť místní ochotníci plánují premiéru Charleyovy tety až na polovinu června! Premiéra se totiž netýká divadla, nýbrž posledního zasedání zastupitelstva města, byť v mnohých ohledech i zde šlo o divadelní výstupy. Z pozvánky jste se však o této významné události dozvědět nemohli, proto Vás už nebudu napínat, premiérou mám na mysli jednání o vůbec prvním regulačním plánu v historii města. Do programu jednání zastupitelstva byl tento bod zařazen až těsně před jeho konáním a do zveřejněných vývěsek již doplněn nebyl. (Pokračování textu…)

Strategický plán na zastupitelstvu podruhé

aktualizováno: Ve středu 29. 7. 2015 nás čeká další jednání zastupitelstva města, během něhož budeme diskutovat nad několika pro město více či méně významnými záměry (např. revitalizace náplavky či prodej pozemku na seřadišti pro RHG). Vedle těchto projektů je v programu ZM zařazen i strategický plán (koncept najdete uvnitř článku), který by v budoucnu měl být vodítkem při rozhodování města o příštích investicích a záměrech. Na programu ZM bude strategický plán hned dvakrát. (Pokračování textu…)

Prodám kulturní dům. Zn. Spěchá.

Kulturní dům

Je Vám titulek povědomý? Pak vás paměť neklame. Znovu se v Libčicích diskutuje, znovu se místní lidé dělí na stoupence a odpůrce koupě kulturního domu. Tento libčický padesátník však není v příliš dobré kondici, své nejlepší roky má dávno za sebou a nejde tedy o nikterak lukrativní nemovitost. Otázka mít či nemít kulturák v majetku města se periodicky vrací na stůl a z tématu se postupem doby stalo jakési politikum poměrně zřetelně vyhraňující postoje jednotlivých volebních uskupení. (Pokračování textu…)

Letos poprvé – zpráva ze zastupitelstva č. 3

3. zastupitelstvo

Leden ještě nedoběhl do svého konce a v mailových schránkách členů zastupitelstva města se už objevilo oznámení o svolání prvního letošního zasedání ZM (č. 3) na středu 4. 2. 2015. Opět jsme se tedy potýkali s nedostatkem času, v němž můžeme reagovat na navržený program, poslední jednání rady města před ZM mělo proběhnout již 26. 1. (zbývalo 5 dní). 

(Pokračování textu…)

Zpráva z 2. jednání zastupitelstva města 16. 12. ’14

zast.zapis-16.12.2014

Po vánoční odmlce se vracíme k poslednímu zastupitelstvu loňského roku (16. prosince) a přinášíme stručný souhrn dlouhého a náročného jednání, které můžete kompletně shlédnout zde. Oficiální zápis z jednání ZM je na webu města.

(Pokračování textu…)

Názor na jeden smutný text v posledních Libčických novinách

libčice_nádraží3

V zářijovém čísle Libčických novin, které radnice zdarma posílá do všech domácností, jsme se mohli dočíst, co jsme nejspíš ani vědět neměli. Co? Nemám na mysli to, čeho už si musel všimnout každý vnímavý občan, totiž že pan starosta nemá opoziční kolegy rád. Mám na mysli to, že se pan starosta nezdráhá prostor v Libčických novinách, které jsou určeny pro vyvážené informování o dění ve městě, bez skrupulí využít pro vlastní propagaci a současně znevažování jiných občanů. Nejde přitom jen o opoziční zastupitele. Za nimi totiž stojí lidé, občané, voliči, kteří jim dali v minulých volbách hlas a vyjádřili tak přání, aby právě on či ona byli jejich zástupci, protože právě s nimi sdílí podobnou představu o dalším směřování našeho města a jsou pro něj zárukou, že se tato vize může naplnit. (Pokračování textu…)