Author Archive

Názory: Aritmetická logika

Navazuji poznámkou na racionální rozbor P. Peleškové. Po přečtení zářijového Slova starosty si musela spousta libčických občanů nutně položit otázku, jak je možné, že opoziční zastupitelé svými sedmi hlasy pravidelnĕ přehlasovávali osm hlasů zastupitelů libĕhradských a údajnĕ tím zamítali akce typu změny územního plánu pro stavbu LDN či například rekonstrukci budovy ZUŠ. Přitom se následně ve stejné tiskovině dozvídají o dokončení 1. a 2. etapy rekonstrukce ZUŠ i prázdninových opravách téže budovy a změna územního plánu se má projednávat přímo na příštím jednání ZM 1. října. A má snad někdo z libčických i přespolních občanů dojem, že bylo libčické koupaliště po celou letní sezonu zavřené?
V Libčicích tedy zřejmě platí, že je sedm více než osm! Je to zázrak, či zasedání zastupitelstva probíhala ve skutečnosti jinak? (Pokračování textu…)

Dozvuky havárie vodovodu v ZUŠ Libčice nad Vltavou aneb „poděkování“ Města Libčice nad Vltavou bývalému řediteli školy…

Když jsem 24. února 2011 na jednání zastupitelstva jako tehdejší ředitel ZUŠ v Libčicích informoval o špatném technickém stavu budovy, v níž škola sídlí, reakce na sebe nenechaly dlouho čekat. V jedné z nich tvrdil tehdejší radní pro školství Jiří Zajíc, že se snažím pouze zamaskovat svou nedostatečnou práci při údržbě svěřeného majetku, paní Eva Pencová pak na stránkách Liběhradu uvedla, že má „po vystoupení zastupitele a ředitele ZUŠ zase dojem, že mít děti navštěvující tuto uměleckou alma mater, hned bych jim tam vzdělávání zatrhla, protože v budově ZUŠ jim jde o život…“ (Pokračování textu…)