Author Archive

Libčice potřebují sběrný dvůr

Libčické křižovatky č.2/2018

Vyšlo v tištěné podobě Libčických křižovatek číslo 2 / 2018.

Agenda nakládání s odpady vzniklých v domácnostech je jednou ze základních povinností každé obce. Libčice v tomto ohledu odvádějí standardní službu. Za pravidelný roční poplatek, který je v porovnání s podobně velkými obcemi v našem okolí poměrně nízký, máme zajištěn pravidelný svoz směsného odpadu z popelnic, recyklaci tříděného odpadu sváženého z několika k tomu určených sběrných míst, svoz bioodpadu, likvidaci textilu, baterií, drobného kovového odpadu a dvakrát ročně i nebezpečného odpadu, jako jsou třeba staré léky, zbytky barev a jiných chemikálií a další. Ano, vše je vlastně tak, jak má být, zákonné povinnosti jsou splněny, ale přeci jen si čas od času lámeme hlavu nad tím, kam s některým odpadem, který vám nepasuje do správné kolonky. (Pokračování textu…)