Author Archive

Téměř půl miliónu korun na kulturu, sport a další občanské aktivity

libčické granty

Městské příspěvky na letošní rok byly rozděleny. Dotační komise prošla 32 žádostí od 21 libčických subjektů, posoudila je a na základě hodnotících kritérií a pravidel doporučila radě města přidělit celkem 490 610 Kč. Městská rada nakonec schválila částku o něco nižší.

V následující tabulce si můžete prohlédnout kdo a jak byl úspěšný a na které akce se  letos můžete těšit. (Pokračování textu…)

Baví nás organizovat kulturní akce

V minulém roce získal Libčický občanský spolek LOS z městského „Fondu na podporu občansky prospěšných činností, projektů a aktivit“ celkem 46 tisíc Kč. Díky tomu jsme mohli uspořádat jarní výtvarné dílny, Expediční kameru a Snow Film Fest, koncerty Václava Koubka a Xaviera Baumaxy na Plovárně, promítnout pět filmů v rámci Letního kina Libčice na zahradě ZUŠ a před koncem roku připravit Rybovu vánoční mši. Děkujeme tímto městu za finanční podporu! (Pokračování textu…)

Město Libčice II.: Jaké máme školy, služby, vybavenost?

swot

Přinášíme další kapitolu do mozaiky analýzy stavu naší obce, která je výchozím podkladem pro návrh strategického rozvoje města v příštích 10 – 15 letech. Od kultury, sportu, volnočasových aktivit, jejichž možnosti a limity jsme hodnotili na veřejném pracovním jednání 7. března na městském úřadě, přejdeme k závažnějšímu tématu, a tím jsou školy a služby. (Pokračování textu…)

Město Libčice: Co máme, co bychom chtěli, s čím máme potíž a co nám hrozí?

swot

Krytý bazén? Byty pro učitele? Anebo obecní kompostárnu? Co město potřebuje a co je zbytečné? Na co se vrhnout nejdříve a co počká? A jak si ve srovnání s jinými obcemi regionu stojíme? Pokud jste to ještě nezaznamenali, vězte, že Libčice právě zpracovávají svůj Strategický plán. Proboha proč? K čemu? Jednoduše proto, abychom tyto otázky nemuseli při budoucím rozhodování o směřování města tak často klást. A také proto, abychom znali odpovědi. (Pokračování textu…)

1 2 3 4 5