Author Archive

Baví nás organizovat kulturní akce

V minulém roce získal Libčický občanský spolek LOS z městského „Fondu na podporu občansky prospěšných činností, projektů a aktivit“ celkem 46 tisíc Kč. Díky tomu jsme mohli uspořádat jarní výtvarné dílny, Expediční kameru a Snow Film Fest, koncerty Václava Koubka a Xaviera Baumaxy na Plovárně, promítnout pět filmů v rámci Letního kina Libčice na zahradě ZUŠ a před koncem roku připravit Rybovu vánoční mši. Děkujeme tímto městu za finanční podporu! (Pokračování textu…)

Město Libčice II.: Jaké máme školy, služby, vybavenost?

swot

Přinášíme další kapitolu do mozaiky analýzy stavu naší obce, která je výchozím podkladem pro návrh strategického rozvoje města v příštích 10 – 15 letech. Od kultury, sportu, volnočasových aktivit, jejichž možnosti a limity jsme hodnotili na veřejném pracovním jednání 7. března na městském úřadě, přejdeme k závažnějšímu tématu, a tím jsou školy a služby. (Pokračování textu…)

Město Libčice: Co máme, co bychom chtěli, s čím máme potíž a co nám hrozí?

swot

Krytý bazén? Byty pro učitele? Anebo obecní kompostárnu? Co město potřebuje a co je zbytečné? Na co se vrhnout nejdříve a co počká? A jak si ve srovnání s jinými obcemi regionu stojíme? Pokud jste to ještě nezaznamenali, vězte, že Libčice právě zpracovávají svůj Strategický plán. Proboha proč? K čemu? Jednoduše proto, abychom tyto otázky nemuseli při budoucím rozhodování o směřování města tak často klást. A také proto, abychom znali odpovědi. (Pokračování textu…)

Opět tu máme jednání zastupitelstva města!

Další, tentokrát plnohodnotné jednání zastupitelstva, se kvapem blíží!

Zajímá vás, jaké investice radnice chystá a kolik zbývá v rezervě městského rozpočtu? Kudy budete od nového školního roku chodit do třídy Žabiček? Jak je to s tím Strategickým plánem? Co se chystá na pozemcích nad koupalištěm? Bude-li či nebude-li v rekonstruovaném objektu “Ludvík” umístěno veřejné WC? (Pokračování textu…)

1 2 3 4 5