Author Archive

Komise a výbory

Vedení města se po podzimních volbách postupně formuje, Libčice mají novou městskou radu, zastupitelstvo ustanovilo své kontrolní orgány, nyní začátkem ledna byly obsazeny komise. Na posledním zastupitelstvu při předložení návrhu na transformaci grantové komise na výbor jsme zjistili, že nejen veřejnost, ale i noví členové zastupitelstva nemají zcela jasno v tom, jaký je mezi těmito formami rozdíl. Dovolte, prosím, toto vysvětlení, (Pokračování textu…)

Tiskový zákon po libčicku

Město vydává ze společného městského rozpočtu Libčické noviny, spravuje městský web, tedy hlavní informační zdroje o dění ve městě. LN mají svou redakční radu a pravidla pro jejich vydávání usměrňuje tiskový zákon. Jedním z pravidel tohoto zákona je i povinnost vydavatele poskytnout přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, které vyjadřuje názor členů zastupitelstva. Takový je rámec, skutečnost je ale u nás často jinde. (Pokračování textu…)

Podpořte naši účast ve volbách !

Vážení spoluobčané,

Libčický občanský spolek LOS se rozhodl účastnit podzimních komunálních voleb.

Protože nejsme politickou stranou ani hnutím, potřebujeme pro naši účast získat souhlas přibližně sedmi procent obyvatel Libčic formou podpisu na petičním archu. Tímto podpisem pouze vyjadřujete souhlas s tím, že se spolek LOS může účastnit voleb.
(Pokračování textu…)

1 3 4 5