Author Archive

Rozhovor s Petrou Peleškovou,

Petra Pelešková

jedničkou kandidátky Libčického občanského spolku LOS.

Vyšlo v tištěné podobě Libčických křižovatek číslo 3 / 2018.

Petra Pelešková pochází z Teplic, ale už téměř 25 let žije s rodinou v Libčicích. Vystudovala Stavební fakultu ČVUT v Praze, věnovala se vedení projektů financovaných z evropských fondů, pět let připravovala městské investice na správě majetku Libčic a nyní je vedoucí stavebního úřadu v Černošicích. Petra byla před čtyřmi roky zvolena zastupitelkou našeho města a po zralé úvaze se rozhodla v práci pro město pokračovat. Členové spolku LOS jsou přesvědčeni, že by byla dobrou starostkou našeho města. (Pokračování textu…)

Desetkrát Otevřená zahrada

Právě před měsícem proběhl 10. ročník Otevřené zahrady, místního festivalu sborového zpěvu. Za uplynulou dekádu mělo naše město možnost poslechnout si velkou škálu hudebníků z Čech i z ciziny, potkat se s hudbou v současné době žánrově okrajovou, zároveň kvalitní a výjimečnou.

Otevřená zahrada je pro nás osobně nejen prvním kontaktem s místní kulturou, ale i zážitkem, který si člověk rád uchovává. Proto pro nás bylo potěšením popovídat si s Káčou Judovou a Lucií Richterovou, které se na něm podílejí po celou dobu jeho existence. (Pokračování textu…)

Plánujeme, jak bude vypadat naše obec. Víte to?

V obci se má stále něco plánovat. Pokud neplánujeme, nepostavíme silnici, která má na druhé straně pokračování, vodovod, kterým poteče voda, hřiště, které se bude dětem líbit a ostatní nebude rušit. A kdo to za nás všechny plánuje? Kdo u nás v Libčicích říká, zda je potřeba dětské hřiště, lavička nebo oprava chodníků? Stačí, když o tom rozhodují jen naši zastupitelé a radní? (Pokračování textu…)