Archiv kategorie: "Deník zastupitele"

Prosinec 2014

 • 1. 12. – podali jsme žádost na MěÚ o zápis Libčického občanského spolku LOS do sekce „Organizace a spolky“ na webu města [IP]
 • 5. 12. – odeslali jsme žádost o zaslání podkladů k investičním akcím, které budou zahrnuty do návrhu rozpočtu na příští rok na podatelnu MěÚ [TN]
 • 5. 12. – odeslali jsme žádost o zaslání podkladů v rozsahu podrobného rozpisu a zdůvodnění jednotlivých položek navrhovaného rozpočtu pro rok 2015 [PP]
 • 9. 12. – obdrželi jsme podklady pro jednání ZM
 • 9. 12. – odeslali jsme návrh na doplnění programu jednání ZM o bod Zveřejňování zápisů a úprava zápisů z jednání RM s žádostí o rozeslání ostatním zastupitelům na podatelnu MěÚ [TN]
 • 10. 12. – obdrželi jsme odpověď na žádost o doplnění programu ZM z 9. 12. od tajemníka MěÚ
 • 11. 12. – odeslali jsme opakovanou žádost o rozeslání podkladu z 9. 12. kolegům zastupitelům [TN]
 • 11. 12. – obdrželi jsme odpověď na opakovanou žádost o rozeslání podkladu z 11. 12. od tajemníka MěÚ
 • 14. 12. – rozeslali jsme návrh na doplnění programu jednání ZM (viz 9. 12.) přímo zastupitelům, tajemník podklad přes opakovanou žádost rozeslat odmítl s odůvodněním, že přestože jde o doporučení zastupitelstva radě města, musí toto doporučení nejprve samotná rada projednat [TN]
 • 14. 12. – pracovní schůzka před zasedáním ZM
 • 16. 12. – proběhlo 2. jednání ZM, na němž jsme mimo jiné navrhli zařadit do rozpočtu částku 300 tis. Kč na rok 2015 na zpracování Strategického plánu města, schváleno přítomnými zastupiteli usnesením č. 4/2-2014
 • 19. 12. – podali jsme stížnost k rukám starosty z důvodu odmítnutí poskytnutí požadovaných materiálů pro ZM č. 2 na základě žádosti ze dne 5. 12. 2014 (podrobného rozpisu rozpočtu na rok 2015) [PP]
 • 19. 12. – obdrželi jsme zamítavou odpověď na žádost o uvedení odkazu spolku LOS na webu města (viz 1.12) [IP]
1 3 4 5