V Libčicích se odehrála „regulační“ premiéra

premiéra v Libčicích?

Ano, je to tak, i když se asi trochu divíte, o čem bude řeč. Vždyť místní ochotníci plánují premiéru Charleyovy tety až na polovinu června! Premiéra se totiž netýká divadla, nýbrž posledního zasedání zastupitelstva města, byť v mnohých ohledech i zde šlo o divadelní výstupy. Z pozvánky jste se však o této významné události dozvědět nemohli, proto Vás už nebudu napínat, premiérou mám na mysli jednání o vůbec prvním regulačním plánu v historii města. Do programu jednání zastupitelstva byl tento bod zařazen až těsně před jeho konáním a do zveřejněných vývěsek již doplněn nebyl.

Na začátek pár pojmů

Regulační plán

dle § 61 stavebního zákona: zpřesňuje koncepci územního plánu. Jeho účelem je stanovit podrobné podmínky pro využití pozemků, umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury i pro vymezení veřejně prospěšných staveb.
Povinnost zpracovat tento regulační plán vyplývá z platného územního plánu Libčic.

výstřižek z ÚP

MAPKA: Regulační plán označený jako RP2 se týká i pozemku nad koupalištěm, který nedávno koupila skupina osob, mezi něž patří i tři současní koaliční zastupitelé.

Územní rozhodnutí

je obvykle potřeba jako první krok na cestě ke stavbě nového domu. Územní rozhodnutí dělí velké pozemky na menší (tzv. parcelace), umisťuje inženýrské sítě do komunikací a budoucí stavbu do terénu, čili určuje, jak daleko bude dům stát třeba od plotu souseda nebo od silnice.

Podle § 85 stavebního zákona má obec právo hájit veřejné zájmy účastí v každém územním řízení, v navazujícím stavebním povolení již tuto příležitost nemá.

Dalo by se říct, že přece o nic moc nejde, ale nenechte se mýlit! Regulační plán nahradí na určených pozemcích právě územní rozhodnutí. Navíc nebude-li dobře sestavena plánovací smlouva, můžeme mít v krátké době na stole podobnou kauzu, jakou byla před časem komunikace Ke Studánkám (stručná rekaputilace kauzy zde).

Podobná stará kauza - Ke Studánkám

Podobná stará kauza – Ke Studánkám – pro více informací klikněte na obrázek.

Plánovací smlouva

dle § 66 stavebního zákona: se uzavírá mezi obcí a investorem stavby (žadatel) s cílem zajistit spoluúčast žadatele na vybudování nové nebo úpravách stávající technické infrastruktury.
Zpravidla jde o inženýrské sítě nebo komunikace, může se však jednat i o občanskou vybavenost v podobě rozšíření mateřské nebo základní školy v místech, kde je jejich naplnění na samé hranici kapacity. Povinnost uzavřít plánovací smlouvu o spoluúčasti na vybudování infrastruktury vyplývá z platného územního plánu Libčic.

Kdypak se u džbánu ucho utrhne?

Regulační plán je bezpochyby velmi významný dokument, jehož projednání je nezbytné věnovat velkou pozornost. Bude-li regulační plán platný, představitelé města ani širší veřejnost již nebudou mít na stavební záměry vznikající v prostoru těsně nad koupalištěm velký vliv, nebude mít v ruce nástroj, jakým by mohli stavební záměr korigovat.

Vedení našeho města však už od začátku k záležitosti nepřistupuje s náležitou péčí a přípravou. Nejprve se pokusilo vytvořit dojem nutnosti rozšířit řešené území o další dost rozlehlý městský pozemek (parc. č. 618/6 v k. ú. Letky – prostor mezi dále zmíněnými soukromými parcelami a silnicí Letky – Tursko).

Na první pohled tento krok, který je mimochodem v rozporu s územním plánem, možná ani nedává hlubší smysl.

Na druhý už je záměr jasnější. Větší spoluúčast města daná podílem výměru pozemků určuje větší procentuální podíl na pořizovacích nákladech na projekční práce a projednání regulačního plánu, rozumějte = nižší finanční podíl pro zmiňovanou skupinu investorů.

V režii starosty a podle scénáře zainteresovaných zastupitelů jsme tak byli svědky divadelních výstupů plných překrucování a polopravd vytrhovaných z kontextu. V takové situaci, ať řečníme a argumentujeme sebelíp, je to jako s tím hrachem házeným na zeď a také s kozou a vozem. Proti jednotné koaliční většině devíti zastupitelů s předem dohodnutým hlasováním nemají zbývající 4+2 hlasy šanci. Ať si pan starosta ve svých úvodnících v novinách píše na adresu opozice co chce, většinovými hlasy vládne on a jeho koalice. Škoda pro město!

Cui bono? …takový malý střet zájmů

Za sebe mohu říct, že institut regulačního plánu považuji za dobrý a účinný nástroj pro kvalitní plánování a koordinaci rozvoje větších ploch na území města. V prostředí Libčic a v kombinaci se zřetelným střetem zájmů zastupitelů se však tento premiérový „regulák“ může stát nepříjemnou zkušeností, z níž nemusí pro město vyplynout jasný profit v podobě přesně navržené a projednané úpravy části území města.

Nerada bych byla pesimistickým sýčkem. Nevím, jak celá záležitost dopadne. Ale již při projednávání tohoto bodu na posledním zastupitelstvu mohl být náhodný posluchač na pochybách, kdo z přítomných má hájit a skutečně hájí veřejný zájem města a kdo „kope“ za čistě soukromé zájmy investorů. Zazněly dokonce téměř výhrůžky, co se stane, když se město nepřihlásí ke své účasti na pořízení regulačního plánu, což mimochodem nikdo ze zastupitelů nenavrhoval.

Ústy JUDr. Lužové i Ing. Urbánka hovořili soukromí vlastníci pozemku p. č. 1156/1 v k. ú. Libčice nad Vltavou a nikoliv zvolení veřejní činitelé zastupující zájmy města. Svůj konflikt zájmů ze sebe domněle sňali v okamžiku, kdy veřejně přiznali, že mají vztah k vlastníkům pozemku (JUDr. Lužová) nebo jsou přímo jedněmi z nich (Ing. Urbánek a p. Hudek), hlasování se přesto účastnili a tím sami sobě v postavení veřejného činitele schválili osobní profit. Etika – „ne-etika“, zákon jim takové jednání přece nezakazuje.

Zákon nad etiku

Etický kodex zastupitele před časem koalice shodila ze stolu s tím, že si vystačíme se zákonnými požadavky, k čemu je potřeba chtít víc než požaduje zákon! Vzpomeňme v této souvislosti na plamennou řeč radního Urbánka i paní doktorky, když jsme navrhovali Etický kodex schválit, dokument měl totiž signatáře zavázat k jasně vyjmenovaným etickým zásadám a transparentnosti. Je zajímavé, že právě tito dva výše uvedení zastupitelé patřili k těm řečníkům, kteří se v diskusi o Etickém kodexu jeho schválení velmi aktivně bránili. Dnes je více než jasné proč.

Existují však i obce, které výše popsanou příležitost při pořizování regulačního plánu umějí využít pro vlastní prospěch. S investory tvořivě spolupracují a stanovují vlastní požadavky čistě ve prospěch obce a veřejných zájmů. Pořizovací náklady v takové spolupráci však nenese obec žádné. V případě Libčic tomu tak evidentně nebude.

Proto Vás v tuto chvíli, naši milí čtenáři, chci vyzvat, abyste spolu s námi sledovali, kam se bude kooperace koalice s investorskou skupinou ubírat a jaké významné benefity pro Libčice z této spolupráce vzniknou. Doufejme, že budeme moci o nějakém profitu vůbec hovořit.Držme si palce, aby tato významná premiéra nebyla zneužita jen pro soukromé zájmy a město při ní „neostrouhalo“.

Jak by, podle Vás, mělo město se svými pozemky nad koupalištěm naložit?

komentáře 2

  1. Já nejsem zastupitel, takže to nemusím napsat politicky korektně, ale mohu to napsat tak, jak to je. Krádež za bílého dne. Fatální selhání loutkového starosty.

    Může se vám líbit něco jiného, můžete mít jiný názor, můžete fandit jinému politickému přístupu, můžete chtít v Libčicích něco jiného, ale přestaněte rozkrádat obecní kasu do vlastních kapes. Okrádáte nás všechny, co řádně platíme daně. Dost už na tom, že nejste schopní získat pro obec peníze z vnějších zdrojů mimo daní, které dostanete na obyvatele. To samo o sobě představuje každoročně rozpočtovou ztrátu v jednotkách milionů korun. Ale místo studu rozebírát erár? To už je k blití.

  2. Michal Nehasil napsal:

    Martine, v čem vidíte krádež za bílého dne? To je poměrně ostré obvinění.
    Z článku mi není úplně jasné, jestli je některá z věcí, která by se dala nazvat krádeží, nebo přinejmenším malou domů dokonána. Chápu, že střet zájmů zmíněných zastupitelů je zřejmý a jen těžko se s ním vypořádají tak, že se k němu přiznají (když navíc ti samí zastupitelé figurují i v radě, tedy výkonné složce vedení města). Bylo ale na zastupitelstvu nebo na radě odhlasováno a rozhodnuto něco nekalého? Nebo to je jen tušení do budoucna, jakkoliv opodstatněné s ohledem na zkušenost ze Studánek?

Odpovědět

Můžete použít tagy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>