únor 2017

3.2. – obdrželi jsme doplňující pracovní materiály k nadcházejícímu ZM č.15

6. 2. – do podatelny městského úřadu podáváme připomínky k návrhu zadání změny č. 6 územního plánu. Zveřejněný návrh zadání považujeme za chybně zpracovaný a nedostatečný, proto žádáme jeho přepracování a nové zveřejnění

8.2. – proběhlo letošní první řádné jednání zastupitelstva města. Videozáznam můžete shlédnout zde.

14.2. – starosta Pavel Bartoš rozeslal zastupitelům studii „Městský dům s náměstím“, která byla představena na prosincovém jednání ZM. Na webu města studie zatím nevisí, prohlédnout si ji můžete alespoň zde.

14.2.– obdrželi jsme také znění žádosti o dotaci na strategické dokumenty města, kterou si chceme prostudovat již od dubna! loňského roku

15. 2. – Ilona posílá šéfredaktorce Libčických novin článek do březnového čísla, zároveň žádá o zveřejnění spolu se svou malou fotografií

20.2. – schůzka řídící skupiny pro tvorbu strategického plánu se přesouvá. Náhradní termín je 20. března.

21. 2. – Ilona obdržela odpověď redakční rady, která po projednání žádosti o zveřejnění svého článku spolu s fotografií požadavek zamítla s tímto sdělením:  „Redakční rada LN projednala na své schůzi 20.2.2017 požadavek umísťování fotografií pisatelů společně s články a rozhodla, že v současné době používaném grafickém systému toto není vhodné“. (pod sdělením podepsán radní Ing. Urbánek)

24.2. – Krajský úřad Stč.kraje zasílá Petře rozhodnutí, kterým městskému úřadu v Libčicích nařizuje poskytnout požadované dokumenty týkající změn v projektu a stavebních úprav při rekonstrukci budovy č.p. 735 tzv. „Ludvík“ pro služebnu Policie ČR. O materiál jsme žádali již v polovině loňského roku, resp. jako podklad pro jednání zářijového zastupitelstva, když se projednávaly vícepráce stavby.

Zatím žádné komentáře.

Odpovědět

Můžete použít tagy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>