Měníme územní plán. Po šesté. Zbytečně a nekoncepčně.

Podobně jako jiné obce mají i Libčice svůj územní plán, který zjednodušeně řečeno definuje, co se kde může stavět. Základ aktuálně platného libčického územního plánu byl vytvořen v roce 1997.

Za dvacet let se udála spousta věcí. Mění se doba, požadavky na rozvoj obce i právní předpisy, jimž je třeba vyhovět. A tak je logické, že územní plán je nutné čas od času aktualizovat. A to se děje právě i teď – na pořadu je změna územního plánu číslo 6.

Stejně jako změnu předchozí (tedy tu s číslem 5) ji považuji za nekoncepční. A peníze, které za ní město vydá, za utracené zbytečně. Proč? Dostaneme se k tomu. Ale pojďme to vzít postupně, hezky od prvních změn.

Rekapitulace historie našeho územního plánu

Změna č. 3: rok 2006 – rozrůstáme se

Klíčovým rozhodnutím, které zásadně změnilo podobu územního plánu Libčic, bylo zrušení stavební uzávěry. Vlastníci pozemků reagovali četnými žádostmi o převedení svých pozemků na stavební parcely a důsledkem poměrně rozsáhlé plochy určené k bydlení. Na většině se zatím nestaví, k realizaci rodinného domu totiž nestačí jen patřičné barevné označení.

.

Změna č. 4: rok 2012 – regulační plán

Tahle změna si dala za cíl zkrotit nebezpečí živelné výstavby. Pracuje s regulačními (kontrolními) mechanismy stavebního zákona jako jsou „urbanistická studie“ nebo „regulační plán.“

Zásluhou „čtyřky“ byly pro některé plochy určena závazná pravidla jak postupovat při výstavbě, například:

 • upřednostnit výstavbu veřejné infrastruktury před novou obytnou zástavbou (tzn. aby se z Libčic nestala pražská noclehárna), nebo
 • požadavek postupovat při výstavbě ve směru od současně zastavěného území obce (tzn. aby se naše město rozrůstalo plynule a nevznikaly proluky).

Možná to není vidět na první pohled, ale je to podstatná a dobrá změna. Zajišťuje městu možnost vybudování nezbytné infrastruktury včas a za finančního přispění investorů.

.

Změna č. 5: rok 2014 – postavíme nemocnici!

Aktuálně v Libčicích žijeme a budujeme podle poslední schválené úpravy územního plánu s pořadovým číslem 5. Bohužel, aktuální pětku nelze označit za koncepční krok. Stejně jako chystanou „změnu č. 6“ a na rozdíl od všech předchozích úprav.

Připomeňme si, co pátá změna před čtyřmi lety přinesla (podrobně jsme o to změně psali zde). Celý proces změny územního plánu byl spuštěn s jediným cílem – změnit funkční využití konkrétního pozemku tak, aby je město obratem mohlo nabídnout předem domluvenému zájemci. Za smutně nízkou cenu.

Výsledek? Město přišlo o jeden ze svých posledních cenných volných pozemků – hodnotu mu dává poloha – nachází se takřka v centru obce. Se 3 998 m2 se navíc město rozloučilo bez toho, aby se alespoň pokusilo získat jakoukoliv pojistku/záruku co zde jednou vyroste.

Pátý zásah do územního plánu nelze hodnotit jinak: jedná se o účelovou, nesystematickou změnu, která poškodila většinový zájem města.

Změna č. 6: rok 2017 – co, pro koho a proč

Právě teď chystá radnice další nekoncepční krok. O to hůř, že na první pohled nevýznamná změna v sobě skrývá zrušení pojistky nastavené změnou č. 4. Pokud bude dokument v předloženém rozsahu schválen, vlastníci pozemků nad koupalištěm už nebudou povinni zpracovat před zahájením výstavby regulační plán (více o tom, co je to regulační plán zde).

Pravý důvod pro změnu územního plánu

Impulzem pro spuštění změny č. 6 byla žádost skupiny vlastníků pozemků nad koupalištěm. Svou žádost odůvodnili  „obtížným rozparcelováním a následným oplocením pozemků“ – ty jsou totiž ve stávající úpravě územního plánu zčásti vymezeny jako veřejná zeleň. Všimněte si v předchozí větě slovíčka „žádost“. Toto slovo totiž podle stavebního zákona definuje, kdo má nést náklady na pořízení změny územního plánu. Hádáte správně, že náklady nese ten, kdo žádá. Až potud bylo vše v pořádku – žadatelé se k úhradě nákladů v plné výši přihlásili.

Záminka pro změnu pravidel

Tady však převzali iniciativu radní a zastupitelstvu předložili svůj soupis změn územního plánu. K němu připojili i návrh zpracovat změnu územního plánu „na vlastní podnět.“ Zde opět promlouvá stavební zákon –  takovým krokem se náklady na pořízení dokumentu přesouvají na obec. Místo našich místních developerů jej zaplatíme všichni dohromady. Oficiální zdůvodnění? Kromě soukromých pozemků nad koupalištěm byly do návrhu změny zahrnuty také  rozsáhlé obecní pozemky ve stejné lokalitě, na nichž stávající územní plán umožňuje výstavbu rodinných domů, ale prý se pod nimi nachází bývalá skládka. Radnice tedy rozhodla území (které ovšem sama vlastní a sama o něm rozhoduje, co a zda se na něm bude budovat) ochránit přebarvením plochy v územním plánu na „zelenou“ a pozemky přeřadit do kategorie „veřejná zeleň.“

A protože má koalice Liběhrad + ANO + TOP09 v zastupitelstvu těsnou, ale disciplinovanou většinu, svými hlasy jako jeden muž tento upravený návrh schválila.

Na tomto místě je třeba zmínit…

…jednu zajímavou shodu okolností. Při hlasování zastupitelstva se v celé záležitosti museli rovnou 3 koaliční zastupitelé přihlásit ke střetu zájmu. Radní p. Urbánek a p. Hudek jakožto spoluvlastníci pozemků, ke kterým směřovala původní žádost o změnu č. 6, a paní zastupitelka Lužová, kterou ze stejného důvodu dostal do střetu zájmu příbuzný (dcera). Bohužel, víc než „přihlásit se“ jim zákon neukládá – hlasovat „pro“ mohou.

A bude to ještě „lepší“

Proces přípravy 6. změny územního plánu pokračoval po Novém roce, kdy se na elektronické úřední desce objevil dokument „Návrh zadání změny územního plánu.“ S odlišným rozsahem, než který zastupitelstvo odsouhlasilo. Kromě pozemků skupiny vlastníků, kteří změnu územního plánu původně iniciovali, a městských pozemků, na nichž byla geologickým vrtem zjištěna bývalá skládka odpadů, se v návrhu objevilo také několik dalších pozemků v soukromém vlastnictví, a hlavně plocha mezi bytovkami a zastávkou Letky, která je pronajímána jednotlivým zájemcům jako zahrádka.

Nechceme bránit svobodnému podnikání…

…jen si myslíme, že by ho nemělo spolufinancovat město.

Co je v pořádku

Žádat změnu funkčního využití pozemku v soukromém vlastnictví je právem každého majitele. Plány a přání jednotlivce mohou být jiné než plány obce. Tedy i původní požadavek developerů v lokalitě nad Libčickou plovárnou je oprávněný.

Co je špatně

 1. S péčí řádného hospodáře… V návrhu zadání předloženém radou přibyly pozemky, které jsou v majetku města. A o nich přece rozhoduje zastupitelstvo města.
  Řečeno polopatě: město samo sobě dává nadbytečnou omezující podmínku k vlastním pozemkům. Pro nepotřebné omezení navíc zaplatí veškeré pořizovací náklady změny územního plánu číslo 6, které by bez zahrnutí těchto pozemků hradili zmínění developeři (poznámka: a pokud se jednou někdo odváží skládku zlikvidovat, změní si územní plán zase zpět).
 2. Nedosti na tom, změna číslo 6, kterou si sami zaplatíme, vyráží městu z ruky důležitou pojistku/kontrolní opatření, a to povinnost vypracovat na rozvojové ploše nad koupalištěm regulační plán.

Zbytečná změna: do roku 2020 musí mít město nový územní plán

To, jak moc je záminka pro přenesení nákladů za chystanou změnu územního plánu z developerů na obec zbytečná, podtrhuje zásadní fakt – do roku 2020 musí město připravit kompletně nový územní plán. Je to povinnost vyplývající ze stavebního zákona. Píše se rok 2017 a takový dokument nesesmolíte přes noc!

Na zákonnou povinnost s blízkým časovým výhledem jsme na jednání zastupitelstva opakovaně upozornili.

V kontextu takové povinnosti je zdůvodnění změny navrhované pro obecní pozemky ještě malichernější. I pokud se město opravdu bojí, aby se na skládku nezapomnělo a v daleké budoucnosti ji někdo omylem neotevřel, vše může ošetřit v dokumentu, který už tak jako tak musí začít připravovat.

Závěr

Nemám nic proti tomu, aby se vyhovělo developerům z lokality nad plovárnou. Jsem ale přesvědčena, že náklady změny, o kterou požádali, si mají nést sami. Jen tak rozptýlí pochybnosti spojené s přiznaným (a očividným) střetem zájmů.

 

Tereza Nehasilová
zastupitelka LOS

Jeden komentář

 1. Martin Šimon napsal:

  Kdo vymyslí racionální důvod, proč rušit povinnost vypracovat regulační plán pro lokalitu nad koupalištěm, tak dostane zlatého bludišťáka.

  Regulační plán je nástroj plánovaní města, který umí třeba zajistit, aby v lokalitě bylo dostatek míst na parkování, aby bylo dostatek místa pro veřejnou zeleň, aby developer nepostavil panelák na kopci bez žádné veřejné infrastruktury. Když se na to nedohlédne, tak si tam developer postaví jen byty a jejich noví majitelé pak budou chodit plakat na MÚ, že nemají chodníky a jezdí po blátivé cestě. Takových příkladů je v okolních obcích bohužel mnoho. Když necháte ve své obci postavit nějakou šílenost, budete na ni do konce života koukat.

  Obecná definice: Regulační plán v řešené ploše stanoví podrobné podmínky pro využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb, pro ochranu hodnot a charakteru území a pro vytváření příznivého životního prostředí a vymezí veřejně prospěšné stavby nebo veřejně prospěšná opatření.

  Vyhláška – 5.2. je k tomu jednání na MÚ
  http://www.libcice.cz/dokumenty/1367-zmena-c-6-up-spol-jednani.6%20spol.%20jednání.pdf

  Územní plán
  http://www.libcice.cz/mesto/uzemni-plan.html

  Územní plán – změna graficky
  http://www.libcice.cz/dokumenty/1362-zmena-c-6-uzemniho-planu.pdf

  Územní plán – změna textově
  http://www.libcice.cz/dokumenty/1365-zmena-c-6-uzemniho-planu.pdf

  PS: kdo vlastní ty veliké parcely nad koupalištěm, víte. A kdo si ty změny sobě schválí v zastupitelstu taky víte. Co z toho budou mít developeři, to nevím. Ale vím, že občané Libčic z toho nebudou mít nic. Radší bych z obecního platil kvalitní školu, než podporoval developery. Vítejte v Kocourkově!

Odpovědět

Můžete použít tagy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>