Anketa k rozvoji Libčic – díl 1.

Anketa k rozvoji LibčicV tomto díle ankety odpovídají:


.

Otázky, které jsme položili:
 1. Náměstí bývá centrem obce, Libčice klasické náměstí nemají. Potřebujeme (potřebují) jej? Kde by podle vás mělo být? Jak by mohlo vypadat a k čemu by mělo sloužit?
 2. Co Libčicím z vašeho pohledu  chybí, do čeho by se mělo investovat, co by se mělo změnit, zlepšit, doplnit, rozšířit?
 3. Radnice v prosinci představila studii „Městský dům s náměstím.“ Viděli jste ji? Jak se vám líbí?

Petra Pelešková, stavební inženýrka, zastupitelka za LOS

Libčicím chybí důstojný příjezd v podstatě ze všech možných směrů
 1. Náměstí bývá centrem obce, Libčice klasické náměstí nemají. Potřebujeme (potřebují) jej? Kde by podle vás mělo být? Jak by mohlo vypadat a k čemu by mělo sloužit?
  • Náměstí s kostelem, kašnou, morovým sloupem těžko v libčických podmínkách vybudujeme, ale prostor s parkovou úpravou a velmi opatrně volenou možností parkování, kde by se mohl občas konat trh, by zde být mohl. Dnešní absence skutečného náměstí způsobuje, že Libčice na první pohled jako město nepůsobí, byť se to místním nemusí líbit. Náměstí je výrazný scelující a zklidňující prvek v zástavbě a v rámci města jich může být i víc, záleží na rozložení zástavby v ploše a terénu.
   Přednostně bych proto zvažovala místa, která jsou dnes třeba i jen lokálními, ale zato přirozenými centry propojenými se zbývajícími částmi města existujícími komunikacemi. Čili na otázku, zda Libčice potřebují náměstí / náves odpovídám, že ano, ale už je vlastně mají, v původní zástavbě Letek, Libčic a Chýnova, a že je nutné především tato místa dále zvelebovat. Teprve poté bychom měli bedlivě zvažovat, kde by mohlo vzniknout jakési „velké“ náměstí. To, zda lze prostranství od koupaliště k úřadu, dnes nazývané Náměstím Svobody, přetvořit na lidmi aktivně využívaný prostor, je úkol pro zkušené architekty, stejně jako otázka, jak by měl tento celek vypadat. Samotná křižovatka před úřadem však k tomuto účelu dle mého názoru vhodná není, vhodnější je spíš prostor směrem k Libušině ulici u bývalé Staré školy, stranou hlavní silnice.
 1. Co Libčicím z vašeho pohledu  chybí, do čeho by se mělo investovat, co by se mělo změnit, zlepšit, doplnit, rozšířit?
  • Vezmu-li to trochu, vlastně doslova od lesa, Libčicím chybí důstojný příjezd v podstatě ze všech možných směrů, čili kvalitní silnice s dobrým značením. Bohužel zde je potřeba jednat s krajem jako jejich vlastníkem. Dále mi velmi schází přímé propojení města s řekou, železnice je stále velkou bariérou.
   Postrádám dostatečnou prostupnost celého území pěšími cestami, ať už do okolních obcí, nebo podél Vltavy pod šroubárnou až do Letek, ale i kratší propojení Chýnova s Letkami. Změnit by se měl pohled na parkování ve městě. Postrádám možnost bezpečného / chráněného odkládání jízdních kol u nádraží i jinde ve městě.
   Libčické škole po celou dobu její existence chybí vlastní tělocvična. Je skvělé, že máme ve městě aspoň Sokolovnu, ale ta dnes již bohužel nemůže všechny potřeby výuky zajistit. V obecné rovině mi ve městě schází koncepce a směr rozvoje, abychom věděli, co můžeme v příštích letech očekávat.
   S tím souvisí i to, že nevidím nic, co by město skutečně charakterizovalo, co by lidem v paměti zůstalo, když se řekne Libčice, resp. aby to nebyl jen vysoký šroubárenský komín. Nejprve bychom ale měli investovat čas na přípravu záměrů, a teprve po důkladném zvážení peníze. Dobrá příprava a rozvaha se vždy vyplácí.
 1. Radnice v prosinci představila studii „Městský dům s náměstím.“
  Viděli jste ji? Jak se vám líbí?

  • Studii městského domu znám, zúčastnila jsem se prezentace návrhu během jednání zastupitelstva. I když se domnívám, že je dům z vnějšku celkem líbivý, nepatří do zástavby Libčic, spíš se hodí do blokové zástavby většího města. Pozemky vybrané pro výstavbu městského domu znemožňují do budoucna další rozvoj, protože sevřenost mezi dvěma dalšími domy je pevně daná. Jednalo by se v podstatě o zástavbu proluky. Umístění městského domu se společenským sálem pro až 170 osob mezi obytné domy považuji za nešťastné řešení. Provoz společenského sálu i přes veškerou snahu o dobré zvládnutí opatření proti přenosu zvuku mezi budovami může potenciálně rušit pohodu bydlení v sousedních domech.
   Největší nedostatky ale vidím v úplné absenci volného prostranství, které bych v okolí takové veřejné budovy očekávala. Volný prostor nejlépe s parkovou úpravou umožní větší variabilitu využití stavby, pořádání akcí na přilehlých venkovních plochách i bezpečný pohyb návštěvníků. Návrh městského domu se také vůbec nezabývá parkováním aut při velkých společenských akcích. Se stavbou souvisí i návrh úpravy hlavní křižovatky v centru města mezi ulicemi Chýnovská, Letecká a 5. května. Předkládané plošné vyvýšení stávající komunikace považuji za nevhodné. Nejde jen o těžkou nákladní dopravu, která tudy denně projíždí do areálu šroubáren, a která by drncala přes nájezdy a sjezdy, ale i to, že se vizuálně odstraní rozdíl mezi prostorem pro auta a pro pěší a zejména pro chodce se tak stane méně bezpečným.

Petr Česák, sportovec, aktivní člen Sokola Libčice

Libčice nemají především dobré služby. Z pohledu Sokola nejvíce v Libčicích chybí multifunkční hala s přesahem do kulturní oblasti
 1. Náměstí bývá centrem obce, Libčice klasické náměstí nemají. Potřebujeme (potřebují) jej? Kde by podle vás mělo být? Jak by mohlo vypadat a k čemu by mělo sloužit?
  • Jak píšete, náměstí by mělo být centrem města. Centrum města logicky vyplývá z umístění budov nebo zařízení, které jsou často využívané občany. Centrum města je tedy vymezeno častým pohybem občanů. V centru by měly být situovány základní služby – úřad, pošta, obchody, dopravní spojení, kulturní budovy, sportovní zařízení, atd. Centrem se místo stane pouze přirozeným vývojem. Dle mého názoru není možné určité místo označit názvem centrum a myslet si, že se jím opravdu stane. Spíše bych se tedy zabýval otázkou, jaké jsou možnosti výstavby / úpravy nových / stávajících zařízení, které poskytují výše uvedené služby, kvůli kterým občané dané místo navštěvují. V Libčicích se nacházejí uvedené objekty poměrně roztroušené na větší ploše. Z tohoto pohledu bych náměstí jako takové aktuálně neřešil.
   V případě, že by náměstí mělo vzniknout, tak mi v úvahu připadají pouze Libčice (Letky i Chýnov bych vyloučil). Náměstí by mělo být dáno také svou velikostí, proto mi nedává smysl budovat plochu 10×10 metrů a říkat tomu náměstí. Dále by mělo být na hlavní dopravní křižovatce nebo alespoň poblíž. Osobně bych se nebál více rozpracovat variantu využití parku od náměstí Svobody směrem ke koupališti. Ano, je to do kopce, ale nějaké „vtipné“ řešení by dobrý architekt určitě našel. Druhá varianta je pracovat s hlavní křižovatkou před městským úřadem. Záleželo by o jak velké ploše bychom se bavili.
   Náměstí má sloužit jako estetický střed města. Má sloužit jako shromaždiště lidí (demonstrace, pochody, trhy, koncerty, atd.)
   Dále by mělo sloužit jako rozcestník k dalším důležitým místům ve městě a okolí. Mělo by být přirozeně dostupné pro člověka neznalého místních poměrů, tzv. všechny cesty by měly vést na náměstí. Přes náměstí by asi měla vést hlavní silnice, cyklostezka a turistická značka. V Libčicích je možné jako shromaždiště na jednorázové akce využít i jiné lokality, např. areál Sokola, náplavku, areál koupaliště, areál AFK, atd. I z tohoto důvodu se domnívám, že Libčice aktuálně náměstí nepotřebují.
 1. Co Libčicím z vašeho pohledu  chybí, do čeho by se mělo investovat, co by se mělo změnit, zlepšit, doplnit, rozšířit?
  • Myslím, že Libčice nemají především dobré služby. Z těch nejdůležitějších bych zmínil:
   • Obchod s potravinami. Takový, aby v něm bylo možné pořídit střední až velký nákup se všemi základními čerstvými potravinami – ovoce, zelenina, uzeniny, pečivo, atd.
   • Dále zde chybí kvalitní nekuřácká restaurace, kam by bylo možné zajít na dobrou večeři.
   • Širší sportovní zázemí – posilovna, fitko, hala, sauna.
   • Kulturní zázemí – divadlo / kino, efektivně využitelný kulturní dům. Vše však závisí na komerční soběstačnosti daných zařízení. Jak se zdá, tak pokusy byly, ale nikdy se neujaly. Otázkou je, do jaké míry byly správně realizovány. Jsou tedy oblasti, které by se měly realizovat komerčně – obchody a oblasti, kde by se mělo podílet město
   • Sport, kultura. Z tohoto pohledu se mi jeví jako dobrá varianta efektivní sloučení sportu a kultury do jedné budovy. Vybudování multifunkční haly se zázemím pro kulturní akce. Právě tomuto projektu se aktuálně věnujeme a rádi bychom naši představu v pravý okamžik prezentovali. Mělo by tak vzniknout místo, kde se budou realizovat jak sportovní, tak i kulturní akce. Nemůžu tedy nic jiného než konstatovat, že z pohledu Sokola nejvíce v Libčicích chybí multifunkční hala s přesahem do kulturní oblasti.
 1. Radnice v prosinci představila studii „Městský dům s náměstím.“
  Viděli jste ji? Jak se vám líbí?

  • Studii jsem viděl. Každopádně asi jen proto, že jsem zvídavější občan. Určitě tento návrh není dostatečně komunikován občanům. Nejsem zastáncem rychlých akcí a zásadní rozhodnutí mám rád podložena fakty a čísly. O takový případ se bohužel nejedná. Z důvodu již zmíněného projektu „hala“ se mi tato varianta nezamlouvá. Už jen proto, že řeší právě pouze kulturní oblast. Řešení mi přijde krátkozraké. Z návrhu nechápu, o jaké náměstí se jedná, z mého pohledu takto náměstí nevypadá. Nezdá se mi ani varianta výkupu budov pro jejich následné zbourání. Určitě existují jiné varianty, jak s náměstím naložit. Pevně věřím, že studie Městský dům s náměstím půjde k ledu a otevře se prostor pro koncepční řešení otázky sportu a kultury v Libčicích. Tady bychom pak rádi sehráli zásadní roli.

Petr Šikola, architekt, v Libčicích žije 3 roky

Staňme se součástí cyklistických tras
 1. Náměstí bývá centrem obce, Libčice klasické náměstí nemají. Potřebujeme (potřebují) jej? Kde by podle vás mělo být? Jak by mohlo vypadat a k čemu by mělo sloužit?
  • V Libčicích existují spíše než náměstí jednotlivá (veřejná) prostranství, jsou však bohužel využívána pro dopravní účely – křižovatky automobilové dopravy. Přimlouval bych se za preferenci a rozšíření pěších ploch, dlážděné povrchy, zeleň, zklidněnou dopravu. Nemusí jít vždy jen o náměstí.
 1. Co Libčicím z vašeho pohledu  chybí, do čeho by se mělo investovat, co by se mělo změnit, zlepšit, doplnit, rozšířit?
  • Jako jedinečnou příležitost města vnímám možnost stát se součástí rekreačních cyklistických tras podél Vltavy, vznikl by tak prostor pro nové příležitosti – nová místa zastavení pro cyklisty i pěší, ubytování, další navazující služby, zatraktivnění města pro případné nové obyvatele. Je to jistě známé téma, nevidím však, že by jej někdo podporoval jako téma zásadní. Příležitost je zároveň rizikem – pokud město záměr neprosadí a v budoucnu by měla cyklotrasa vést po protějším břehu, pak se Libčice ocitnou zcela mimo dění.
 1. Radnice v prosinci představila studii „Městský dům s náměstím.“
  Viděli jste ji? Jak se vám líbí?

  • Úvahy o zklidnění dopravy a zobytnění náměstí jsou vedeny správným směrem, bude třeba rozpracování do konkrétnějších řešení. Samotný objekt „Městského domu“ je spíše konceptem, ačkoliv přináší do centra zajímavé aktivity, které místu chybí, sám o sobě svoji hmotou náměstí nevytváří, svým řešením mne příliš neoslovuje. Městský dům by měl svým architektonickým řešením vhodně zapadnout do organismu města, bude zde přeci jen sloužit svému účelu mnoho desetiletí. Doporučil bych v další fázi oslovit ve vyzvané soutěži – dle referencí – úzkou skupinu vybraných architektů – dočkali bychom se jistě pěkného výsledku.

Pokračování již zítra!

.

Zatím žádné komentáře.

Odpovědět

Můžete použít tagy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>