Anketa k rozvoji Libčic – díl 3.

Anketa k rozvoji LibčicV tomto díle ankety odpovídají:

 • Lukáš Michek, samostatný architekt a projektant, v Libčicích žije od roku 2010
 • Petr Schönfeld, novinář, libčický rodák a starousedlík, pamětník místních poměrů
 • Radim Tobolka, vzděláním etnolog a lékař, povoláním státní úředník. V Libčicích bydlí s rodinou od roku 2009.

Otázky, které jsme položili:
 1. Náměstí bývá centrem obce, Libčice klasické náměstí nemají. Potřebujeme (potřebují) jej? Kde by podle vás mělo být? Jak by mohlo vypadat a k čemu by mělo sloužit?
 2. Co Libčicím z vašeho pohledu chybí, do čeho by se mělo investovat, co by se mělo změnit, zlepšit, doplnit, rozšířit?
 3. Radnice v prosinci představila studii „Městský dům s náměstím.“ Viděli jste ji? Jak se vám líbí?

Lukáš Michek, samostatný architekt a projektant, v Libčicích žije od roku 2010

Libčicím chybí zejména koncepce, jasné stanovení priorit
 1. Náměstí bývá centrem obce, Libčice klasické náměstí nemají. Potřebujeme (potřebují) jej? Kde by podle vás mělo být? Jak by mohlo vypadat a k čemu by mělo sloužit?
  • Klasické náměstí nebo náves je místo, které má sloužit k setkávání, pořádání kulturních akcí, trhů a být jakýmsi středobodem (jak svou pozicí, tak i významem) urbanistického celku. Okolo náměstí se vždy soustředí významné městské funkce, vládne zde čilý ruch, je zde prostor k relaxaci a vesměs se jedná o srdce veřejného života. V Libčicích se pro toto místo logicky nabízí prostor před radnicí. Ten je ale v současnosti spíše dopravní křižovatkou, než-li dobře fungujícím veřejným prostorem.
   Myslím, že každé město by mělo mít svůj centrální veřejný prostor, tedy i Libčice. Definovat, jak by mělo místo vypadat, jakou by mělo mít náplň a schéma fungování, je nutné koordinovat s konkrétními potřebami města. Ty by měly být opřeny o hlubší analýzu místa.
   Plánování musí být řešeno v kontextu celého města, koncepčně a systematicky. Mělo by se jednat o živoucí prostor, lemovaný domy, které budou svými funkcemi nabízet rozličné pobídky k návštěvě místa a podporovat tak život zde v průběhu celého dne. Živoucí parter místa zajistí jedině vyvážená kombinace služeb, kulturního vyžití, prostoru pro relaxaci a volný pohyb chodců a dopravní dostupnosti, v neposlední řadě pak kvalitní zajímavá architektura a detaily. Nezbytným předpokladem je zklidnění dopravy a zároveň je nutné, aby v prostoru náměstí nebyla automobilová doprava preferována před ostatními způsoby pohybu – jako je tomu dnes.
 1. Co Libčicím z vašeho pohledu chybí, do čeho by se mělo investovat, co by se mělo změnit, zlepšit, doplnit, rozšířit?
  • Libčicím chybí zejména koncepce, jasné stanovení priorit a stabilního generelu pro rozhodování v plánovaní rozvoje města. A to jak z pohledu celoměstského, regionálního, tak i z hlediska dílčích investičních záměrů, které svým charakterem nevytváří kvalitní prostředí pro městský život, ale spíše rozmělňují strukturu města. Někdy dokonce vytváří svou nekoncepčností bariéry ve stávající urbanistické struktuře města.
   Z mého pohledu chybí městu někdo, kdo bude dbát souvislostí, snažit se usměrnit vývoj města pozitivním směrem. Jakýsi oponent investorů, kritik, nezávislý konzultant, znalý místních poměrů, s jasným, ale zároveň rozumným názorem na věc. Tuto funkci v mnohých městech zastává městský architekt, který se vyjadřuje k řešeným záměrům a snaží se udržet jistou koncepci vývoje a kvalitu prostředí.
 1. Radnice v prosinci představila studii „Městský dům s náměstím.“
  Viděli jste ji? Jak se vám líbí?

  • Na prezentaci záměru „Revitalizace Náměstí Svobody“ jsem byl osobně přítomen. Tým architektů precizně a myslím i přesně zanalyzoval fungování Libčic, našel pozitiva i problematická místa v celoměstském kontextu. Naznačená řešení problematických bodů ale byla spíše formální a patrně ani nebyla součástí zadané studie. Myslím, že celkově je myšlenka transformace prostoru před městským úřadem (pojmenování náměstí, které by tomuto prostoru příslušelo, zatím opravdu použít nemohu) v pořádku a je potřeba se tím zaobírat.
   Naznačené dopravní řešení – zklidnění dopravy, zúžení komunikací na úkor ploch pro pěší u městského úřadu – bylo také myslím pro úvodní diskusi, čeho je skutečně potřeba dosáhnout, dobré. Z architektonického hlediska ale návrh nepřinášel žádné výrazné řešení. Jednalo se spíše o koncept přeřešení dopravy, nikoliv architektonické pojednání prostoru. Z prezentace jsem měl celkově dojem, že se řeší více návrh objektu nového městského domu, který intuitivně architekti navrhli, aniž by měli konkrétní zadání vycházející z konkrétních potřeb města.
   Jak sami uvedli, měli volnou ruku a prezentovali svůj názor na věc, kterým se strefili do představ vedení města. Samotný prostor náměstí byl spíše okrajovým tématem, přestože by si zasloužil jistě vyšší prioritu než-li objekt, u kterého se vlastně ani neví, zda je v tuto chvíli potřeba. To bylo vidět jak při prezentaci záměru, tak i během následné diskuse, která se víceméně točila pouze kolem městského domu. Nutno dodat, že náměstí by bylo třeba řešit i v kontextu navazujících městských prostorů.

Petr Schönfeld, novinář, libčický starousedlík, pamětník místních poměrů

Libčice nejsou ničím zajímavě. Pomohla by třeba Marina nebo Muzeum medu
 1. Náměstí bývá centrem obce, Libčice klasické náměstí nemají. Potřebujeme (potřebují) jej? Kde by podle vás mělo být? Jak by mohlo vypadat a k čemu by mělo sloužit?
  • Vzhledem k historickému vzniku obce složením ze tří částí, jakož i k vzdálenostem, které v Libčicích panují, se mi zdá myšlenka jednoho centrálního náměstí mylná. Libčice jsou de facto jedna dlouhá zatáčka, jedna hlavní ulice do jisté míry kopírující morfologii.
   Řešil bych spíše dopravní problémy. V jejich rámci bych uvažoval maximálně o zřízení pěší zóny, nebo několika pěších zón na sebe nějak navazujících, které by byly k jednotlivým částem obce blíže. Na nich by mohl probíhat „život“ spíše než na náměstí v centru, na které z Chýnova a zejména z Letek bude vždy daleko. Fakticky i v přeneseném smyslu slova. Dovedu si představit kombinaci obchodů, občerstvení, ale i například hřišť pro děti atd. Připomínám, že Libčice jsou městem politickým rozhodnutím, historickým omylem. Ve všech směrech, včetně pocitu mnoha obyvatel, zůstávají spíše vesnicí, vesnicemi…
 2. Co Libčicím z vašeho pohledu chybí, do čeho by se mělo investovat, co by se mělo změnit, zlepšit, doplnit, rozšířit?
  • Nechci uvádět notorické nápady (hala, kino, kavárna, sál), o jejichž životaschopnosti nejsem přesvědčen, zejména proto, že nejsem přesvědčen o tom, že obyvatelstvo většinově něco takového vůbec chce. Co mi chybí, je cokoliv atraktivního. Libčice nejsou ničím zajímavé.
   Tím jediným je řeka, o níž jsme se nijak nezasloužili. Zbudování mariny, přístaviště rekreačních lodí v prostoru přívozu a náplavky, bych uvítal. Na tento prostor by mohlo navázat například Muzeum medu. To se nabízí. Včetně praktických ukázek chovu atd. spojení s Výzkumným ústavem včelařským na Dole, spolupráce se ZŠ, včelařský kroužek atd. Kromě muzeální a edukativní složky by tu mohla být i činnost obchodní, prodej medu, včelařských produktů, knih, pomůcek, bar s medovinou atd.
 3. Radnice v prosinci představila studii „Městský dům s náměstím.“
  Viděli jste ji? Jak se vám líbí?

  • Z výše uvedeného je patrné, že se mi myšlenka centrálního domu zábavy na náměstí nezdá. Samotný projekt do obce nezapadá. Vytvořila by se další stavba, která svou dimenzí válcuje tradiční venkovský rozměr Libčic podobně jako  koupaliště, Ludvík, ZŠ, kulturák nebo falický komín. To vše jsou stavby, které jsou na naší obec nadměrné.  Libčice potřebují  podle mne strukturovanější sídelní organizaci v detailech a zejména řešení dopravní situace.

Radim Tobolka, Vzděláním etnolog a lékař, povoláním státní úředník. V Libčicích bydlí s rodinou od roku 2009

Posunout do nového tisíciletí by potřebovala hlavně škola
 1. Náměstí bývá centrem obce, Libčice klasické náměstí nemají. Potřebujeme (potřebují) jej? Kde by podle vás mělo být? Jak by mohlo vypadat a k čemu by mělo sloužit?
  • Co je duše Libčic? Pro každého něco jiného, jinak chápou tuto duši staro- a novousedlíci, ale pro většinu je touto duší bezesporu řeka a skály na protější straně. Jestli něco Libčice potřebují, pak pořádné náměstí. Bez náměstí je naše městečko jako tělo bez srdce. S pěkným náměstím by získalo sebevědomí a hrdost. Umístění náměstí je jasné, okolí křižovatky před radnicí.
   Ale jaké náměstí Libčice potřebují? Již několik let mám v této věci jasno a jsem přesvědčený, že Libčice mohou mít jedno z nejhezčích náměstí ve středních Čechách. Jeho jádrem by měl být prostor mezi radnicí, evangelickým kostelem, farní zahradou a ulicí Libušina. Proč? Z nenápadného důvodu, že domky v ulici Libušina jsou nízké a mírný sklon svahu umožňuje pohled směrem k řece a na skály na druhém břehu. Navíc je to poměrně velký prostor, kde se člověk může nadechnout. Toto řešení v sobě snoubí to nejdůležitější: duši místa, jeho genius loci a architekturu. Postavíte-li se na horní okraj náměstí, po pravé ruce budete mít radnici, po levé kostel se zahradou, před sebou volný veřejný prostor. Vzhledem k blízkosti vody by se mi líbila uprostřed kašna. Přes nízké domky na dolním konci spatříte protější skalnatou stranu údolí. V kolika městech takhle krásné centrum najdete?
   Mohu mít nesprávné informace, ale pokud pan Hašek je opravdu svolný prodat dům, kde má prodejnu s domácími potřebami, pak tohle parádní řešení máme na dosah ruky! Do katastru jsem se nedíval, ale kromě domu pana Haška je snad v prostoru pouze jedna další větší nemovitost, která není ve vlastnictví města: bývalá cukrárna. Ano, tři velké budovy by se musely zbourat včetně samoobsluhy, ale zisk by byl ohromný: náměstí jako z čítanky, jehož konečná podoba by se během let postupně dotvořila. Pokud vím, tak rada města plánuje koupit – řádově za sedm miliónů? – dvě nemovitosti přes ulici od samoobsluhy, kde by ráda postavila multifunkční městský dům a v jeho okolí vytvořila jakési minináměstí. Já bych se spíše zeptal nájemců samoobsluhy (či jiného investora), zda by si tyto nemovitosti nechtěli koupit sami a postavit si tam pořádnou samoobsluhu, tj. na horním okraji budoucího pořádného náměstí. Peníze bych investoval do koupě domu pana Haška a bývalé cukrárny. Vypsal bych architektonickou soutěž a celý prostor bych postupně zvelebil, nebyl by spěch, spěch je teď, aby příležitost neutekla.
 1. Co Libčicím z vašeho pohledu chybí, do čeho by se mělo investovat, co by se mělo změnit, zlepšit, doplnit, rozšířit?
 1. Radnice v prosinci představila studii „Městský dům s náměstím.“
  Viděli jste ji? Jak se vám líbí?

  • Díval jsem se před chvílí do záložky www.libcice.cz/mesto/projektove-zameryale dotyčný projekt jsem tam nenašel. Po zadání do Google mi vyskočily Libčické noviny, kde je o projektu zmínka v textu. Pak už mi vyskočily jen Libčické křižovatky, kde je projekt zveřejněný, čili projekt jsem si v rychlosti prohlédl.
   Na městském domě nevidím nic špatného, ale tento projekt nám nedá náměstí, které si Libčice zaslouží. Chybí mu totiž to nejdůležitější: nespojuje duši města s architektonickým řešením. Je to jen další – i když fajnovější – budova v městečku bez „urbanistického“ srdce.
   Uvažoval bych šířeji a dlouhodoběji, určitě bych se nesnažil věc prosadit s většinou pouhého jednoho hlasu v zastupitelstvu. Snažil bych se nalézt širší shodu. Na horním konci  solidního náměstí, které jsem popsal výše, by se ten městský dům možná vyjímal hezky. Ale takhle bez potřebné velkorysosti mi připadá jako málo legrace za hodně peněz. Jestli je opravdu k prodeji dům pan Haška s domácími potřebami, šel bych po něm. Budeme-li mít v centru pořádný prostor, na městský dům se tam vždycky místo najde.

komentáře 2

 1. Martin Šimon napsal:

  Přečetl jsem si všechny dosavadní komentáře z Ankety k rozvoji Libčic. Je z nich jasné, že mezi lidmi jsou nejen dobré nápady, ale i kritické a střídmé uvažování, které eliminuje „hloupá rozhodnutí“. Co mi vůbec není jasné, je, proč žádný z dobrých nápadů za posledních 10 let neprosáknul na radnici a nerealizoval se. To jsou dvě promarněné pětiletky. Zřejmě je průnik mezi lidmí, co vědí jak rozvíjet město, a lidmi, co drží velké peníze a pozemky, prázdná množina.

 2. PeS napsal:

  Zajímavé je ze ještě nikoho nenapadlo zbourat i Městský úřad….

Odpovědět

Můžete použít tagy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>