Anketa k rozvoji Libčic – díl 5.

Anketa k rozvoji LibčicV tomto díle ankety odpovídají:


.

Otázky, které jsme položili:
 1. Náměstí bývá centrem obce, Libčice klasické náměstí nemají. Potřebujeme (potřebují) jej? Kde by podle vás mělo být? Jak by mohlo vypadat a k čemu by mělo sloužit?
 2. Co Libčicím z vašeho pohledu chybí, do čeho by se mělo investovat, co by se mělo změnit, zlepšit, doplnit, rozšířit?
 3. Radnice v prosinci představila studii „Městský dům s náměstím.“ Viděli jste ji? Jak se vám líbí?

Lenka Zvědělíková, architektka, v Libčicích žije od roku 2014

Jednoznačně chybí propojení města s Vltavou
 1. Náměstí bývá centrem obce, Libčice klasické náměstí nemají. Potřebujeme (potřebují) jej? Kde by podle vás mělo být? Jak by mohlo vypadat a k čemu by mělo sloužit?
  • Urbanismus Libčic nad Vltavou je definován řekou, podél které je město rozloženo, členitou morfologií terénu a historickým vývojem města. Historické centrum původní vesnice Libčice bylo v místě kostela sv. Bartoloměje. S příchodem železnice a rozvojem průmyslu se zástavba začala rozšiřovat podél řeky, až došlo ke spojení se sousedními vesnicemi Letky a Chýnov. Centrum Libčic nad Vltavou se tak přirozeně rozšířilo směrem od kostela sv. Bartoloměje do ulice 5. května a dále navázalo na Leteckou ulici.
   V této lokalitě se nachází hlavní občanská vybavenost města. Je zde situována základní škola, kostel sv. Bartoloměje, evangelický kostel, městský úřad, pošta, obchody, lékař, hospoda, kadeřnictví a jiné. Klasické náměstí tak bylo nahrazeno hlavní třídou, která sloužila jako místo setkávání, tvořila hlavní tepnu města a byl zde čilý společenský život. Historické fotografie z těchto míst to názorně ukazují. V současné době je centrum Libčic nad Vltavou průjezdné pro kamiony do areálu šroubáren a je zde lokální dopravní propojení směrem na Kralupy nad Vltavou a do Letek.
   Tuto dopravní situaci nelze jednoduše vyřešit, protože kamiony se do areálu šroubáren jinou cestou nedostanou. A tak se nabízí řešení, které podpoří a doplní stávající hlavní osu města. Je potřeba doplnit a zkvalitnit tento prostor od kostela sv. Bartoloměje, ulici 5. května, náměstí Svobody u městského úřadu a dále až ke křižovatce ulic Letecká a Dělnická. Mnoho objektů, kde dříve býval např. řezník, cukrárna, květiny a jiné, dnes zeje prázdnotou. Proč tato místa neoživit a nedat jim novou funkci a náplň? Např. kavárna, knihovna, mateřské centrum nebo klubovna by zde město vhodně oživily. Křižovatka u městského úřadu je těžištěm celé této lokality a má svůj potenciál.
   Aby však tento prostor dostal charakter náměstí, je potřeba křižovatku upozadit a zkvalitnit parter tohoto místa, změnit povrchovou úpravu v místě před Městským úřadem v návaznosti k obchodu (např. dlažba) a docílit tak v tomto místě zklidnění dopravy, zvětšit prostor pro pěší, doplnit mobiliář a zeleň. Velmi důležité jsou však také fasády domů na náměstí a celkový objem hmot. Náměstí je roztříštěné a nesourodé. Přízemní objekty na náměstí by mohly být nahrazeny domy, které by lépe korespondovaly s hmotou sousedících objektů. Konkrétně se jedná o dům čp. 81 a přízemní objekt umístěný přímo vedle městského úřadu. Stavby, které by měly obdobné měřítko (přízemí, patro a podkroví), by tak dobře doplnily stávající blok domů. Přízemí by bylo vhodné využít k rozšíření občanské vybavenosti (např. knihovna nebo restaurace), která by oživila městský parter, v patře a v podkroví by mohl být např. lékař, kanceláře, případně byt.
 1. Co Libčicím z vašeho pohledu chybí, do čeho by se mělo investovat, co by se mělo změnit, zlepšit, doplnit, rozšířit?
  • Libčice nad Vltavou leží v nádherné přírodní scenérii s krásnými skalními stěnami v údolí řeky Vltavy, jsou obklopeny Národní přírodní rezervací Větrušická rokle a Přírodním parkem Dolní Povltaví. Co jednoznačně chybí je propojení města s Vltavou. Podél řeky je rozmístěn areál továrny a město a lidé jsou tak od Vltavy zcela odříznutí. K řece je možné se dostat pouze na úplném začátku Letek a na konci Libčic směrem na Dolany. A to je velká škoda. Chybí zde pěší a cyklistické propojení podél vody z náplavky do Letek, které by dále mělo pokračovat až do Řeže. Náplavka by mohla být doplněna o dětské hřiště, mobiliář pro rekreaci u vody, vodácký oddíl (kajaky, kánoe či veslice by jistě našly své nadšence), stánek s občerstvením a jiné. Pohyb a relaxace přímo u řeky zde velmi chybí.
   Za kvalitní pěší zpřístupnění by určitě stál Kameníček a také zřícenina hradu Liběhrad, která by mohla být doplněna o naučnou stezku, týkající se historie místa a jiných dalších zajímavostí z okolí. Z občanské vybavenosti chybí v Libčicích nad Vltavou nějaká příjemná nekuřácká restaurace / kavárna a v Letkách malý obchůdek s potravinami.
   Revitalizaci a vhodné dotvoření čeká náměstí Svobody u Městského úřadu. Kostel sv. Bartoloměje potřebuje vytvořit plnohodnotný předprostor. Pozornost by si dále zasloužila plovárna (čistička vody a řešení uzavřeného bazénu), kulturní dům i Sokolovna. Letky by potřebovaly doplnit parter o chodníky (v místě křižovatky Turská, Letecká, Letecké náměstí a Pod zastávkou zcela chybí). Letecké náměstí očekává svou celkovou transformaci a Letecká ulice by mohla být doplněna o bezpečná plnohodnotná místa pro parkování automobilů tak, že by se silnice rozšířila na místo trávníku, který se nachází podél plotu továrního areálu (od křižovatky ulic Letecká a Kolonie až ke křižovatce ulic Letecká a Objekt cihelen). O revitalizaci je potřeba přemýšlet i přímo v areálu šroubáren a cihelen.
 1. Radnice v prosinci představila studii „Městský dům s náměstím.“
  Viděli jste ji? Jak se vám líbí?

  • Ano, viděla jsem studii na Městský dům s náměstím.
   Domnívám se, že pokud chceme oživit střed města, bylo by mnohem zajímavější využít prostory, které jsou přímo ve středu dění, ale přitom chátrají a zejí prázdnotou. Klubovnu, kavárnu i knihovnu by bylo možné umístit například do nevyužitých komerčních prostor v ulicích 5. května a Letecká. Tak by se oživilo centrum města mnohem více, než když se situuje veškerá náplň do jednoho domu u křižovatky. Víceúčelový sál by bylo vhodné zrekonstruovat např. v kulturním domě nebo v Sokolovně. Ale pokud je ve studii dům s takovým programem, jak je vyřešeno například parkování? Rozšíření pěších ploch v křižovatce je potřeba důkladně prověřit z hlediska průjezdnosti kamionů do areálu šroubáren (ulice Chýnovská a Letecká).
   Zklidnění komunikace před Městským úřadem směrem do ulice U Staré školy a před obchod je myšlenka, na které se dá stavět. Doplnění zeleně je jistě přínosné. Zvážila bych však konkrétní druh zeleně, protože umístit stromy do křižovatky není vhodné kvůli potřebné viditelnosti aut a chodců a kvůli přehlednosti a čitelnosti křižovatky. Spíše bych volila nízkou zeleň – nízké keře, květiny, okrasné traviny atd. V blízkém okolí je ze všech stran vidět na zelené kopce a svahy, proto se domnívám, že „optické pronikání zeleně do náměstí“ skrze zeleň na střeše je v tomto místě zbytečná investice. Co se týče objemu Městského domu, přikláněla bych se k architektonicky jinému tvarosloví stavby, které by více korespondovalo s okolními domy a jejich měřítkem. Také se domnívám, že není nutné bourat objekt čp. 77. Přízemní objekt čp. 81 by bylo vhodné výhledově nahradit domem, který by svou hmotou sjednotil náměstí, ale je potřeba najít mu takovou náplň, která by zde měla své uplatnění.

Kristýna Flenderová, výtvarnice, realitní makléřka, do Libčic se vrátila po několikaleté pauze

Chybí tu třeba parkoviště u školky
 1. Náměstí bývá centrem obce, Libčice klasické náměstí nemají. Potřebujeme (potřebují) jej? Kde by podle vás mělo být? Jak by mohlo vypadat a k čemu by mělo sloužit?
  • Myslím, že náměstí by mělo sloužit jako místo, kde se mohou potkávat zdejší občané, mezi sebou, se zastupiteli, s kulturou. Je to podle mého určitá vizitka, která vypovídá o určité otevřenosti. U nás náměstí není. Mohlo by být. Například před sokolovnou, i s tím zeleným pruhem. Mohlo by být moc pěkné.
 1. Co Libčicím z vašeho pohledu chybí, do čeho by se mělo investovat, co by se mělo změnit, zlepšit, doplnit, rozšířit?
  • Nedovedu na tuhle otázku odpovědět. Možnosti je hodně, ale nezvládnu být dost objektivní. Určitě chybí třeba parkoviště pro školkové rodiče.
 1. Radnice v prosinci představila studii „Městský dům s náměstím.“
  Viděli jste ji? Jak se vám líbí?

  • Ano, viděla. Nelíbí. – resp. nelíbí se mi tam, kam ho návrh zasazuje.

Zatím žádné komentáře.

Odpovědět

Můžete použít tagy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>