Připravujeme soutěž na podobu centra města

Radnice nedávno rozhodla o koupi dvou domů na náměstí. Městská rada překvapivě našla podporu napříč zastupitelstvem, dvanáct zastupitelů ze všech pěti volebních subjektů tento záměr podpořilo, jeden byl proti a dva se zdrželi hlasování. Mezi zastupiteli za Libčický občanský spolek LOS nepanoval na věc jednotný názor. Někteří to považovali za příležitost získat domy na náměstí do vlastnictví města, jiní záměr hodnotili jako zbytečné mrhání finančními prostředky bez jasné představy, jak s nemovitostmi naložit.

Různí se názory těch, kteří stojí ve vedení města, pestré jsou ale také pohledy odborníků. Během dubna jsme zde na Libčických křižovatkách postupně zveřejnili anketu, v níž jsme se dotázali místních architektů a dalších osobností, které spojuje vazba na Libčice, jak by město mělo se svým „centrem“ pracovat. Námětů se sešla celá řada, ten nejvhodnější se v ní možná ani neobjevil. Co však odpovědi spojovalo, bylo přesvědčení, že než začneme s jakoukoliv zásadní úpravou centra Libčic, je nutné provést hlubší analýzu a tento úkol svěřit zkušeným architektům. Proto jsme svým kolegům v zastupitelstvu navrhli uspořádat architektonickou soutěž, která by nám s hledáním cesty, jak z formálního středu města vytvořit funkční veřejný prostor.

Návrh LOS, jak řešit revitalizaci

Zastupitelstvo na svém dubnovém jednání na návrh předložený zástupci LOSu nakonec kývlo a nyní by radnice měla začít ve spolupráci s Českou komorou architektů připravovat veřejnou architektonickou soutěž.

Názory z ankety Libčických Křižovatek

„Je nesmysl lpět na idee klasického náměstí, spíše je potřeba se kriticky zamyslet nad současnými (a budoucími) veřejnými prostory v našich třech vesnicích a zkvalitnit je tak, aby plnily funkci návsi, to jest poskytovaly příležitosti k potkávání.“ Martin Šimon, sociolog, analytik

„Přimlouval bych se za preferenci a rozšíření pěších ploch, dlážděné povrchy, zeleň, zklidněnou dopravu. Nemusí jít vždy jen o náměstí.“ Petr Šikola, architekt

„Otázka náměstí, případně jiné formy veřejného prostoru v centru města je složitá a měla by být řešena urbanistickou studí širšího centra.“ Karel Prášil, architekt

„Libčice mohou mít jedno z nejhezčích náměstí ve středních Čechách. Jeho jádrem by měl být prostor mezi radnicí, evangelickým kostelem, farní zahradou a ulicí Libušina.“ Radim Tobolka, etnolog

„Dnešní Náměstí Svobody (myšleno park) je nedoceněným místem. Mohlo by se upravit a vytvořit z něj tak společenské centrum Libčic.“ Kristýna Sedláčková, architektka

„Je potřeba doplnit a zkvalitnit stávající hlavní osu města, tedy prostor od kostela sv. Bartoloměje, ulici 5. května, náměstí Svobody u městského úřadu a dále až ke křižovatce ulic Letecká a Dělnická. Mnoho objektů, kde dříve býval např. řezník, cukrárna, květiny a jiné, dnes zeje prázdnotou.“ Lenka Zvědělíková, architektka

Celou anketu si můžete přečíst zde.

K čemu je architektonická soutěž?

Účelem architektonické soutěže je najít nejlepší, komplexní, estetické a funkční řešení zvoleného prostoru nebo konkrétní stavby, přičemž celá soutěž se řídí pravidly dle zákona o zadávání veřejných zakázek. Soutěž přináší až desítky různých návrhů, které jsou vypracovány na míru dle detailního zadání. Rozmanité přístupy přináší možnost výběru a výsledkem je kvalitní stavba. Architekti předkládají konkrétní návrhy, které následně hodnotí kvalifikovaná a nezávislá porota.

Jedním z hodnotících faktorů je i poměr kvality a ceny. Další nespornou výhodou je nezávislá hodnotící komise, která vyhlašovateli poskytuje nejvyšší možný odborný servis. Pozitivním efektem pro občany je povinnost pravidelně o průběhu soutěže informovat. Všechny soutěžní návrhy jsou součástí závěrečné výstavy a internetové prezentace.

Výhody architektonické soutěže

 • Vyhlašovatel získává množství konkrétních návrhů, ze kterých může vybírat ten nejoptimálnější.
 • Uspořádání soutěže vede vyhlašovatele k podstatně hlubšímu zamyšlení nad záměrem, než když by od počátku přenesl odpovědnost na konkrétního projektanta.
 • Výběr nejoptimálnějšího návrhu provádí spolu s vyhlašovatelem odborná porota, která vyhlašovateli poskytuje nejvyšší možný odborný servis.
 • Uspořádání soutěže vyloučí možné spekulace o zaujatosti.
 • Soutěž nabízí rovnou příležitost všem účastníkům a přináší tak možnost získání neotřelých a originálních řešení.
ČKA

Více na webu České komory architektů

Důležité je vybrat správně typ soutěže

Zahájení příprav soutěže jsme schválili, dalším krokem, kterým bychom nyní rádi definovali rámec a posunuli se v přípravě dál, je zvolení typu soutěže. To bychom měli provést na nejbližším jednání zastupitelstva, tedy příští středu 21. června.

Za nejvhodnější považujeme kombinaci urbanistického přístupu s architektonickým pohledem na detail, tedy soutěž urbanisticko-architektonickou. Na střed obce je nutné nahlédnout s určitým odstupem a zahrnout nikoliv jen samotnou křižovatku před Městským úřadem, ale také přilehlé prostory, ulici U Staré Školy a park na Náměstí Svobody a také část ulic 5. května, Letecké a Chýnovské.

Výsledkem klání architektů by měl být soubor námětů, ideí, jak je možné centrální prostor města na základě námi definovaných požadavků uchopit. Preferujeme tedy soutěž ideovou. Tento typ soutěže slouží k vypracování podmínek uspořádání území, definování jednotlivých investičních záměrů i navazujícím politickým rozhodnutím.

V tomto smyslu jsme připravili náš druhý návrh k architektonické soutěži a věříme, že v zastupitelstvu opět najde podporu.

Něco navíc: Kde se také soutěže nebáli?

Vítězný návrh úpravy centra Břidličné. Zdroj: https://www.cka.cz/ Vítězný návrh úpravy centra Břidličné Zdroj: https://www.cka.cz/

 

Jeden komentář

 1. Marek Coufal napsal:

  Jen pro zajímavost:
  Takhle se o problému psalo v srpnu 2016.
  Pražský deník, 18. 8. 2016

  A jak daleko jsem se dostali?

Odpovědět

Můžete použít tagy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>