červen 2017

aktualizováno 21.8.

5.6. – obdrželi jsme zápis z RM č. 11-2017

9.6. – obdrželi jsme pozvánku na 17. jednání ZM, které se bude konat  21.6.2017

12.6. – radě města jsme zaslali 2 návrhy na doplnění programu jednání. První se týká upřesnění formy plánované architektonické soutěže na podobu libčického náměstí, v druhém navrhujeme využít štědrou dotaci na pořízení strategických dokumentů města a nechat zpracovat dopravní koncepci města (parkování, napojení nových rozvoj. lokalit, autobus. doprava ve městě, cyklotrasy, a další otázky) a koncepci rozvoje školských zařízení (v reakci na novelu školského zákona a požadavky ZŠ na rozšíření prostor).

12.6. – obdrželi jsme zápis z RM č. 12-2017

13.6. – obdrželi jsme materiály k jednání ZM č. 17

16.6. – obdrželi jsme zprávu Kontrolního výboru jako doplňující materiál na ZM č.17

21.6. – dostali jsme pozvánku na schůzi Investiční komise, která se bude konat 26.6.2017

21.6. – jednání ZM č. 17 bylo překvapivě rozděleno na dvě části. Sešli jsme se v počtu 13 zastupitelů, 2 zastupitelé oznámili, že musí v průběhu jednání ze zdravotních důvodů odejít. Starosta navrhl program zkrátit pouze na body pro koalici důležité, a to závěrečný účet města za rok 2016 a body s ním související (pokud by nebyly projednány, došlo by k porušení zák. o obcích) a návrh zadání změny č. 6 ÚP. K projednání změny územního plánu jsme žádali, aby byl přítomen zpracovatel, vedoucí stavebního úřadu p. Knoška. Protože na jednání přizván nebyl, navrhli jsme i tento bod přesunout k „méně důležitým“, kterými se budeme zabývat za týden, 28.6.

26.6. – Petra se za nás zúčastnila jednání Investiční komise jako host

28.6. – obdrželi jsme zápis RM č. 13.-2017

28.6. – proběhla druhá část přerušeného jednání ZM č. 17. Sešli jsme se paradoxně v počtu 9 zastupitelů, tedy na hranici usnášeníschopnosti. Náš návrh na pořízení koncepce školských zařízení města a dopravní koncepce města z finančních prostředků dotace na strategické dokumenty města byl schválen. Návrh týkající se upřesnění typu architektonické soutěže neprošel. V průběhu diskuze vyplynulo, že koaliční zastupitelé, přestože vyhlášení odsouhlasili, záměr svěřit celkovou obnovu libčického náměstí odborníkům nepodporují.

Zatím žádné komentáře.

Odpovědět

Můžete použít tagy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>