září 2017

1.9. – obdrželi jsme zápis z jednání RM č. 16/2017 . Vypadá to, že se vedení města po roční pauze rozhodlo přeci jen začít čerpat dotaci na strategické dokumenty města. Rada vybrala na základě výběrového řízení koordinátora projektu, který bude mít dle znění žádosti na starosti „zejména řízení rozvoje města jako celku na denní bázi i v rovině vrcholové (strategické).
Bude předkládat konkrétní návrhy a řešení, které po schválení RM/ZM bude uvádět v realitu.“ Škoda jen, že informace o výběrovém řízení byla zveřejněna pouze jako inzerát v Libčických novinách a s omezující podmínkou trvalého bydliště uchazeče v Libčicích, která se nám zdá, že zbytečně zužuje možný okruh uchazečů

4.9. – absolvovali jsme náročné mimořádné jednání ZM č. 18.

9.9. – neobdrželi jsme pozvánku na řádné jednání zastupitelstva v plánovaném termínu 20. 9. Na jednání zastupitelstva 4.9. nikdo z přítomných radních neavizoval, že tento řádný termín zastupitelstva města nebude dodržen.

12.9. – obdrželi jsme zápis z RM č. 17-2017 a spolu s ním pozvánku na ZM č. 19 avšak s termínem konání ve středu 18.10.2017….datum jednání je stanoveno mimo zastupitelstvem schválený harmonogram zastupitelstva pro rok 2017, termín 20.9.2017 byl radou města zrušen

21.9. – obdrželi jsme pozvánku na jednání Investiční komise na 11.10.2017

21.9. – obdrželi jsme k připomínkování Plánovací smlouvu se společností DiamondHause s.r.o. – polyfunkční zástavba na Leteckém náměstí

22.9. – obdrželi jsme zápis z RM č. 18-2017. Na konci zápisu je zmínka o rezignaci zastupitele pana Josefa Nováčka. Na dalším jednání v říjnu tedy uvítáme nového zástupce sdružení Liběhrad.

 

Zatím žádné komentáře.

Odpovědět

Můžete použít tagy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>