Tuto středu 18. října se opět sejde zastupitelstvo města

A máme tu další jednání zastupitelstva! Nikoliv mimořádné, jako na začátku září, ale vcelku standardní. A obvyklá je i obsahová náplň programu jednání – budou se řešit převážně rozpočtové a majetkoprávní záležitosti.

Stručně k jednotlivým bodům

 

 • Bod. č. 1 Čerpání rozpočtu za 1. pololetí 2017.
  Kdo by měl chuť a zájem si materiál pročíst, může kliknout sem.

 

 • Bod č. 2 Přijetí dotací
  Příspěvek na provoz pečovatelské služby od Ministerstva práce a a sociálních věcí byl navýšen o 40. 900,-

 

 • Bod č. 3 Rozpočtové opatření č. 5/2017
  Pátá úprava městského rozpočtu zahrnuje několik položek, kterými se navyšují výdaje převážně provozního charakteru (veřejné osvětlení, prostředky na kulturu, havarijní stav kotle v ZŠ).
  Další finanční prostředky si vyžádá rekonstrukce Základní umělecké školy; čtvrt miliónu korun má být použito na úpravu zahrady po dokončení fasády budovy. Bohužel jde o výdaj nepodložený projektovou dokumentací. Zahradně-architektonický náhled by si školní zahrada rozhodně zasloužila.

 

 • Body č. 4, 5 a 6 souvisí s plánovanou výstavbou obytných domů na Leteckém náměstí. Investor, firma DiamondHouse s.r.o., připravuje podklady pro územní řízení a plánovací smlouva s městem, která se zabývá zejména související veřejnou infrastrukturou, je jejich součástí. Záměr si vyžádá směnu pozemků mezi městem a investorem i mezi městem a daší soukromou osobou.
 • Bod č. 7 Žádost o odprodej nepřístupného městského pozemku, který sousedí se zahradou u rodinného domu žadatele. Pozemek se nachází v Letkách.

 

 • Bod č. 8 Majetkové vyrovnání v ul. Hašlerova v řádu několika korun českých.

 

 • Bod č. 9 Žádost společnosti GreatHome s.r.o., vlastníka Kulturního domu, o odprodej části městského pozemku těsně přiléhající k budově

 

 • Bod č. 10 Zpráva kontrolního výboru
  Kontrolní výbor připravil pro zastupitele stručnou zprávu o plnění či neplnění jednotlivých usnesení rady a zastupitelstva města.

 

 • Bod č. 11 Dotace a strategický plán
  Město na jaře tohoto roku získalo dotaci na strategické dokumenty. Nyní začátkem října nastoupila na novou pracovní pozici koordinátorka celého projektu. Jak se celý projekt dále vyvíjí, jaký bude časový harmonogram a kdy se můžeme těšit na pracovní setkání s veřejností, na to se zeptáme právě v tuto chvíli.
  A když už jsme u dotací, nezapomeneme se zeptat, jak probíhá příprava projektu a žádosti o dotaci na komunitní centrum, kterou jsme diskutovali na začátku září.

 

 • Bod č. XX Složení výborů zastupitelstva města
  Protože složení výborů, tedy kontrolních orgánů přímo odpovědných zastupitelstvu města, je dlouhodobě pokřivené, navrhujeme opět tuto otázku otevřít. Výbory nyní tvoří pouze zástupci koaličních uskupení.
  Nový pohled může přinést možná i nově jmenovaný zastupitel, který by měl nastoupit na místo odstupujícího zastupitele za Liběhrad, pana Josefa Nováčka.

 

 • Bod č. 12 Různé
  Pokud vás trápí či zajímá nějaká konkrétní otázka či problematika, přijďte se na ni zeptat. Bod „Různé“ bývá sice bodem posledním a čekání na něj může být dlouhé, ale veřejně a přímo položený dotaz má vždy největší váhu.

 

Zatím žádné komentáře.

Odpovědět

Můžete použít tagy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>