Otisknou, neotisknou?

Libčické křižovatky č.1/2017

Vyšlo v tištěné podobě Libčických křižovatek číslo 1 / 2017.

Dne 1. listopadu 2013 nabyl účinnosti zákon č. 305/2013 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku. Tímto zákonem došlo k úpravě tzv. „radničních periodik“. Cílem změny tiskového zákona bylo zajistit objektivní informovanost občanů územních samosprávných celků o činnosti a průběhu jednání jimi volených zástupců. Stručněji řečeno, až nový zákon musel upravit povinnost otisknout jakémukoliv zastupiteli jeho názor nebo článek v obecním periodiku. Přeneseno do Libčic, otisknout v našich Libčických novinách i jiný názor, než zastává zrovna v té chvíli vedení města, které tvorbu obecního periodika ovládá.

Jako zastupitel dané obce se tedy mám o co opřít, pokud se chci podělit o svůj názor s ostatními v našich Libčických novinách a někdo by jednostranně rozhodl – neotisknem ! Ostatní občané, ale takovou oporu již nemají. Stejně tak neměl podporu ani pan Jan Dobeš, když požádal Redakční radu Libčických novin o otištění svého drobného postesknutí nad vlekoucím se problémem o zdánlivé maličkosti, jakou je vyvěšování státních vlajek na obecních budovách v době svátků a významných dnů.

Otiskujeme jej v plném znění, ve kterém nemohl být otištěn v Libčických novinách, jelikož jeho otištění Redakční rada Libčických novin zamítla bez uvedení důvodů.

Úřední šiml zařehtal na libčické radnici

Během loňského a letošního roku jsem osobně upozorňoval pány starostu, tajemníka a Jaroslava Čermáka na to, že státní vlajky ČR vyvěšované při příležitostech státních svátků na libčické radnici, jsou vlivem i slabého větru namotávány na stožár a více než státní symboly připomínají červeno-modro-bílé hadry. Tibetská vlajka dopadla vždy stejně jako ta naše, jen s tím rozdílem, že připomínala hadr snad žluto-hnědý.

Na můj dopis z konce května 2017, ve kterém jsem žádal radu města o zjednání nápravy, jsem po více než dvou měsících dostal tuto odpověď:

4. srpna 2017
Věc: usnesení rady města
Rada města na svém 13. zasedání dne 26. 6. 2017 projednala Vaši připomínku k vyvěšeným vlajkám.
Usnesení: Rada města bere na vědomí dopis pana Dobeše upozorňující na reakci vyvěšených vlajek k proudění větru.
S pozdravem

                                                                                               ing. Roman Dědič
tajemník

A tak budeme mít i nadále možnost sledovat na libčické radnici reakci vlajek na proudění větru.

J. Dobeš

 

Problém je možná pro někoho opravdu malicherný, nicméně vzniklý spor tak úplně nespočívá ve schopnosti odpovědných lidí na radnici města zajistit správné vyvěšení státních symbolů.

Problém totiž tkví v tom, že pokud se cítíte být jako občan se svými názory a požadavky přehlížen, či doslova zesměšňován úředními odpověďmi na vaše dopisy, a pokud již v jednání s radnicí nevidíte jinou cestu, než zvolit zveřejnění problému právě v obecním periodiku, narazíte velmi rychle na překážku, protože v Libčicích nelze tímto způsobem svobodu slova uplatnit.

Libčické noviny sice mají svou Redakční radu, mají i svůj Statut, ve kterém je deklarováno, že Redakční rada se pravidelně schází, a že v ní jsou zastoupeny všechny politické a názorové subjekty zvolené do zastupitelstva města. Ve skutečnosti tomu tak však není. Všechny politické subjekty svého člena v radě nemají a rada se ani pravidelně neschází.

Panu Dobešovi se v tomto případě dostalo zajímavé odpovědi, že Redakční rada LN na své schůzi nedoporučila tento článek v Libčických novinách otisknout, podepsán byl ale starosta města, Ing. Pavel Bartoš, který členem Redakční rady vůbec není.

Koho zajímá, že Redakční rada se kvůli tomuto požadavku vůbec nesešla, a že pan starosta není jejím členem? Kdo tedy ve skutečnosti v našem městě rozhoduje o tom, co bude a nebude otištěno v našem obecním periodiku? Je to skutečně Redakční rada nebo jen pan starosta?

Vraťme se ale k zdánlivě malému problému se státními symboly v našem městě, kde závěr výstižně shrnul pan Dobeš sám.

„Že věci dospěly až sem, je způsobeno neprofesionálním přístupem zástupců MěÚ, se kterými jsem písemně nebo osobně jednal. Když nebylo vyslyšeno osobní upozornění na namotané nebo špatně vyvěšené vlajky, tak vhodnou odpovědí na můj dopis radě města ze dne 23.5. 2017 bylo něco ve smyslu: „Děkujeme za upozornění, zajistíme nápravu“. Tuto větu jsem průběžně opakoval několikrát, a to jak při telefonickém, tak i při osobním jednání na MěÚ 2.10. 2017. Bylo to jako když házím hrách na zeď. Při zodpovědnějším přístupu ze strany MěÚ by nebylo o čem jednat, neexistovala by korespondence na téma vlajek, neexistoval by článek „Úřední šiml zařehtal na libčické radnici“ a nebyla by tahanice s jeho uveřejněním/neuveřejněním v LN.

Pokušení úředníka ukázat občanovi, jak je malinký, bylo ale větší … “

J. Dobeš

 

Ilona Ptáčková

komentářů 5

 1. Pavel napsal:

  Dobeš je fakt jelito z Turecka. To ví každý malý dítě…

  • Ilona Ptáčková napsal:

   Vážený pane Pavle bez příjmení, z adresy kukos@email.cz,
   o tom, kdo by tady byl adeptem na Jelito, svědčí jen Váš příspěvek. Pokud máte potřebu někoho urážet, běžte si prosím třeba zařvat do hospody, ale web k diskuzi používejte opravdu k diskuzi, máte-li jiný názor. Děkuji.
   I. Ptáčková

 2. Pavel napsal:

  Kokokoko, ptáčku.

 3. Pavel napsal:

  Omlouvám se, ptáčku. Jmenuji se Pavel Ptáček, jsem tvůj syn, mami.

 4. PeS napsal:

  Veselé Vánoce u Ptáčků…..

Odpovědět

Můžete použít tagy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>