Dočtete se v LN: Čtvrtý rok s LOSem

Libčický občanský spolek LOS má za sebou téměř čtyři roky fungování. Náš cíl, přispět k rozvoji města a jeho přeměně na moderní a příjemné místo k bydlení, jsme uchopili od začátku hned několika způsoby. Možná nejviditelnější jsou naše aktivity na poli kulturním a společenském. Uspořádali jsme přes padesát veřejných akcí rozličné náplně, od koncertů, filmových projekcí, tvořivých dílen až po dobročinnou sbírku šatstva. A pomáháme s řadou dalších.

Aktivní jsme ale i v komunální politice. Naši čtyři zastupitelé se silnou podporou celého spolku se snaží ovlivnit dění na radnici, byť v roli opozice. Rozdělení pozic v zastupitelstvu na vládnoucí (v případě Libčic koalici Liběhrad+TOP09+ANO) a opoziční (LOS a ODS) je i v menších obcích běžné a snad i zdravé, prostě odpovídá různorodým náhledům na život, které mezi lidmi jsou. Nezdravá je ale neexistence kontrolních mechanismů, která byla v Libčicích nastavena. Koalice totiž kontroluje koalici a vytrvale odmítá otevřít byť jen dialog o obsazení kontrolních orgánů zástupci opozice. To je jeden z důvodů, proč musíme odmítat některé předložené výdaje a investice – prostě do nich nemáme dostatečný vhled.

Městské radě a kolegům zastupitelům jsme dosud předložili více než padesát návrhů a podnětů, většina z nich však byla zamítnuta. Přesto se nám v těch poměrně úzkých opozičních mantinelech podařilo některé naše představy a návrhy prosadit nebo iniciovat. Projděte si, čeho jsme společným úsilím za poslední tři roky ze zadních lavic dosáhli. Výčet je uspořádán tématicky:

Transparentní veřejná správa

 • Zveřejňování zápisů z jednání rady města na městském webu
  Prvního úspěchu, zveřejňování zápisů z jednání zastupitelstva, dosáhli naši zastupitelé už v minulém volebním období. Zveřejňování zápisů z jednání městské rady bylo dalším logickým krokem. Do té doby jste se mohli dozvědět pouze o čem bude městská rada jednat, ale nikoliv už s jakým výsledkem.
 • Harmonogram jednání zastupitelstva města na rok dopředu
 • Nastavení pravidel pro vyřizování podnětů od občanů zaslaných vedení města
  Někomu možná připadá, že jsme zahlceni pravidly, vyhláškami, zákony. A zřejmě to tak je. Smyslem těchto pravidel však není omezení práv občanů, naopak, mají zajistit, aby vaše (naše) podněty, nebyly jednoduše odloženy do zásuvky nebo do spamu. Jejich existenci je ale vedení města vhodné čas od času připomenout.
 • Nastavení pravidel pro přidělování příspěvků na podporu kulturních a sportovních akcí
  Pravidla, která nastaví férové podmínky pro všechny občansky aktivní skupiny či jednotlivce, jsme opakovaně navrhovali už v předchozím volebním období. Pravidla následně vytvořila komise rady města. Se systémem se více méně ztotožňujeme. Za zcela zbytečné ale považujeme konečné zásahy do výše příspěvků navržených komisí, které provádí městská rada.
 • Veřejné projednávání a připomínkování projektových záměrů
  Tento bod je zatím v plenkách, bohužel jím neprošly některé důležité investiční akce z posledních let a zatím nemá podobu, která by nás uspokojovala. Přesto jsme rádi, že jsme vedení města vytrvalým přesvědčováním k tomuto, dnes již standardnímu kroku, posunuli.

Koncepční a strategické plánování

 • Strategický plán
  Prosadili jsme nutnost zpracovat tento základní koncepční dokument a aktivně se podílíme na jeho tvorbě.
 • Architektonická soutěž na přeměnu centra města
  Přesvědčili jsme zastupitelstvo, aby přeměnu centra města svěřila odborníkům. Upřednostňujeme kvalitu před rychlostí realizace.
 • Koncepce rozvoje
  Navrhli jsme městské radě, aby využila dotaci na strategické dokumenty města a zaměřila se na dopravu ve městě a rozvoj škol.

Územní plánování a projekty bytové výstavby

 • Změny územního plánu
  Pozorně sledujeme a pravidelně připomínkujeme veškeré změny ÚP. Vedení města sice přijalo naše závažné připomínky k poslední předložené změně a nechalo návrh zadání ÚP po formální stránce zcela přepracovat, připomínky k obsahu ale neuznalo v plném rozsahu a trvá na cestě, jejímž důsledkem bude omezení povinností vyplývajících z ÚP ve prospěch místních developerů plánujících výstavbu nad koupalištěm. Vítáme, že byl do návrhu změny ÚP zařazen náš požadavek na úpravu křižovatky Na Zabitém.
 • Připravenost na projekty bytové výstavby
  Naší silnou oporou v této oblasti je Petra Pelešková (zastupitelka za LOS a vedoucí stavebního úřadu Černošice). To si uvědomilo i vedení obce a přizvalo ji (společně se zástupcem ODS) k jednáním.

A tím výčet nekončí…

 • Vyhláška o poplatcích za odpady
  Už před dvěma lety jsme prosadili zrušení poplatků za odpady pro děti do 3 let a snížení platby pro důchodce na polovinu. Koalice letos náš návrh vzala za svůj a oprostila od platby děti do 6 let a důchodce nad 70 let. Proč ne, do městského rozpočtu připlouvá od státu každým rokem více peněz.
 • Připomínkování jízdního řádu ČD
  Navrhli jsme, aby se vedení města aktivně zúčastnilo projednávání jízdního řádu Českých drah a předložili jsme návrh konkrétních úprav. Vyjednávání se zhostil Jiří Sochor a výsledek se dostavil, v jízdním řádu je občanům k užitku již přes rok.

Přes naši snahu posunout řízení obce z úrovně „vytváření ad hoc opatření“ na „koncepční a systematický přístup“ vedení obce zatím přešlapuje na startovní čáře. Zároveň se sliby a proklamacemi o nutnosti strategického plánování v tichosti provádí nekoncepční investiční kroky a nastavuje křivé prostředí pro rozvojové zájmy stavebníků.

Náš spolek těží z pospolitosti, která v něm panuje, z různého profesního zaměření členů i ze sdílení životních zkušeností a náhledů na svět. Tuto výhodu letos na podzim opět nabídneme všem občanům Libčic a zúčastníme se voleb do zastupitelstva města.

(pozn. redakce: Tento text si ve zkrácené verzi můžete přečíst v únorovém vydání Libčických novin.)

komentáře 3

 1. Občan M. napsal:

  Von to sem asi nikdo nenapíše, ale děkujeme za vaši práci, kterou děláte pro Libčice. Je vidět na každém kroku a lidi z toho mají radost. 🙂

  • Tereza Nehasilová napsal:

   Prosím administrátora stránek, aby tento komentář nechal viset někde nahoře. To prostě potěší 🙂

 2. Petra Čevelová napsal:

  Také bych chtěla poděkovat za vaši práci, s vaším přispěním se Libčice stávají příjemným místem pro život. Držíme vám palce 🙂

Odpovědět

Můžete použít tagy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>