leden 2018

8.1. – Petra se dotázala, zda město činí kroky k odstranění skládky odpadu, která vznikla na zahradě RD na náplavce pod nádražím. Dozvěděla se, že odstranění skládky řeší (zatím neúspěšně) vlastník pozemku Povodí Vltavy s.p.

9.1. – koordinátorka zpracování městských strategických dokumentů zaslala k připomínkování upravený návrh zadání pro tvorbu urbanistické studie

15.1. – dostali jsme zápis z jednání RM č. 1/2018. Petra požádala o doplnění podkladů ke smlouvě mezi městem a firmou iNewOnline s.r.o., která bude pro město zajišťovat veškeré náležitosti vyplývající z nové legislativy týkající se ochrany osobních údajů (GDPR). Podklady zatím nedostala.

15.1. – Tereza se zúčastnila schůzky strategické komise. Jedním z bodů bylo vytvoření tématicky zaměřených pracovních skupin, které se budou tvorbě SP (strategický plán) v příštích měsících věnovat intenzivněji. Do pracovních skupin jsme doporučili 13 místních, kteří jsou ochotni se budoucí podobou Libčic zabývat a o kterých si jsme jisti, že budou při tvorbě SP přínosem. Předem děkujeme.

17.1. – radě města jsme předali podnět k přehodnocení dosavadních závěrů výběrového řízení na zpracovatele SP. Jsme přesvědčení, že firma M.C.Triton se do výběrového řízení neměla vůbec přihlásit, protože pro město připravovala žádost o poskytnutí dotace a zajišťuje také její administraci. Pokud by ji město za zpracovatele vybralo, porušilo by pravidla poskytnutí dotace.

17.1. – obdrželi jsme zápis z jednání se zástupci investora na Leteckém náměstí

17.1. – Petra žádá o zaslání nabídky na zajištění povinností plynoucích z nové směrnice GDPR účinné od května 2018, tajemník dokument obratem zaslal. Částka za nabízené služby je poměrně vysoká. Snažíme se proto zjistit jiné možnosti řešení pro splnění povinnosti.

19.1. – obdrželi jsme zápis z jednání RM č. 2/2018

19.1. – Petra v návaznosti na nabídku společnosti zasílá tajemníkovi a místostarostovi námět na možné finančně výrazně úspornější řešení pro splnění požadavků na kontrolu nakládání s osobními údaji(GDPR) přes Sdružení místních samospráv ČR, úspora může být nejméně polovina původně nabídnuté částky za služby

22.1. – Ilona se zúčastnila jednání investiční komise

23.1. – Tereza připomněla radním návrh, který zazněl na posledním jednání ZM v prosinci loňského roku (pozvání ředitelů škol na následující jednání zastupitelstva). Připomínáme, že obdobný návrh jsme vznesli i před třemi lety v polovině funkčního období ředitelů škol (ZŠ a MŠ) a byli bychom rádi, aby se setkání zastupitelů s řediteli škol stalo pravidlem.

25.1. – dostali jsem pozvánku na jednání ZM 5. února

26.1. – obdrželi jsme zápis z jednání RM č. 3/2018. V závěru zápisu je zmínka k našemu dotazu ohledně přizvání ředitelů škol na jednání zastupitelstva města. Radní se rozhodli pozvat ředitelky škol na jednání rady města. Stále jsme přesvědčeni, že setkání by mělo, mimo jiné i vzhledem k přesahu funkčního období ředitelů škol (to je 6 let), proběhnout na úrovni zastupitelstva (zastupitelstvo se volí na 4 roky).

30.1. – blíží se další jednání zastupitelstva, dostali jsme podklady

31.1. – ještě jeden podnět radním ve věci setkání s řediteli škol:

Zatím žádné komentáře.

Odpovědět

Můžete použít tagy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>