únor 2018

7.2. – máme tu zápis z jednání RM č. 4/2018 a s ním rozhodnutí o přidělení zakázky na zpracování strategického plánu (SP) a související urbanistické studie. Firma M.C. Triton, která žádost o dotaci na SP připravovala, byla nakonec z výběrového řízení vyřazena. Ač zdůvodnění zní jinak, jsme rádi, že radní náš podnět vzali v potaz a předešli tím problémům, které by výběrem uchazeče v rozporu s dotačními pravidly mohly nastat.

7.2. – rada rovněž rozhodla o přidělení příspěvků na podporu občansky prospěšných aktivit. Celkový dojem z rozdělení veřejných prostředků kazí nové, nepsané a nejasné pravidlo, které podmiňuje poskytnutí příspěvků některým žadatelům tím, že některé své akce zorganizují v městských prostorech. Rybovky se tato nově ustanovená podmínka naštěstí netýká.

7.2. – zúčastnili jsme se prvního jednání ZM v tomto roce a projednali 1. úpravu letošního rozpočtu města. Letos se bude budovat.

12.2. – Petra zastoupila Terezu na dalším setkání strategické komise. Přítomni byli také zástupci supervizního týmu, který bude spolupracovat na tvorbě SP a dohlížet nad kvalitou zpracování dokumentů. Diskutovala se úskalí procesu tvorby strategických dokumentů, potřebné a nadbytečné detaily přípravné analytické části.

13.2. – dostali jsme schválený zápis z únorového jednání ZM

19.2. – obdrželi jsme zápis z jednání RM č. 5/2018

21.2. – Petra se zúčastnila jednání skupiny sestavené pro jednání se zástupci Skanska Libčice a.s., která připravuje výstavbu rodinných a bytových domu v lokalitě za ZUŠ a v prostoru bývalého „hliníku“. Při jednání byly prezentovány základní představy plánované výstavby a etapizace projektu, diskutovány byly návaznosti a místní souvislosti v propojení na stávající zástavbu. K předloženému návrhu dohody o spolupráci Skansky s městem se skupina písemně vyjádří a sdělí své připomínky. Další jednání se předpokládá cca na konci března.

26.2. – koordinátorka strategických dokumentů města nám zasílá pozvánku na první společné veřejné jednání členů pracovních skupin, strategické komise, zpracovatelů strategického plánu a urbanistické studie i zástupců supervizního týmu plánované na 5. března 2018

27.2. – zasíláme připomínky k návrhu změny č.6 územního plánu určeného pro společné jednání

Zatím žádné komentáře.

Odpovědět

Můžete použít tagy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>