Být o krok napřed…

Libčice: výhled

Vyšlo v tištěné podobě Libčických křižovatek číslo 1 / 2018.
Téma strategického plánu se na stránkách i webu Libčických křižovatek objevuje pravidelně. Důvod je zřejmý, strategický plán považujeme z hlediska udržitelného rozvoje a dlouhodobé prosperity našeho města za důležitý, nebojíme se napsat klíčový, dokument, ze kterého by mělo vedení města, v dobrém slova smyslu, v příštích mnoha letech těžit.

Náš spolek ve strategické komisi zastupuje Tereza Nehasilová. Položili jsme jí na toto téma několik otázek.

Do Libčic jsme se přistěhovaly nedávno a na první pohled máme pocit, že se městu daří. Proč by si Libčice vlastně měly pořídit strategický plán?

Ano, Libčice za posledních 10 let opravdu prokoukly. Téměř všude máme nové chodníky, fasády, nejen těch městských budov, jsou opravené, před pár lety přibyly v ulicích i truhlíky s květinami. Město pracuje rok od roku s větším rozpočtem. Jen změna rozpočtového určení daní v roce 2013 zvýšila příjmy města o 8 mil.Kč. Ty opravdu velké investice z ročního rozpočtu ale nepokryjeme. Výstavbu typu rozšíření školy nebo sportovní haly je potřeba opravdu dobře naplánovat, zvážit její potřebnost a využitelnost v budoucnu tak, abychom vložené investice využili efektivně. A finanční rezervu, kterou dnes máme, využít na maximum. Třeba na nutnou spoluúčast na financování projektů z externích zdrojů.

Myslíš, že to se dnes neděje?

Každý, kdo sedí v zastupitelstvu, má svou představu, co Libčice potřebují. Ta představa vychází z osobní perspektivy každého člověka, jeho životních zkušeností, věku, komunity lidí, která ho ovlivňuje. Dobré úmysly jednoho člověka ale nejsou jistotou, že je to ta správná cesta pro celé město. A rozhodně jimi nelze zdůvodňovat konkrétní kroky.

Ano, narážím na prodej seřadiště, které město před třemi lety prodalo za velmi nízkou cenu s odůvodněním, že Libčice budou mít nemocnici. Pozemky nemáme a o tom, že tu bude stát zdravotnické zařízení pochybuji. Dobré úmysly musíme nejdřív pořádně zdůvodnit, ale také řádně smluvně ošetřit, abychom si i za 10 let mohli být jistí, že byly opravdu dobré.

Ale zpátky k dotazu. Ano, myslím, že právě proto, že vedení tápe, kam město směřovat, nevyužívá rozpočet dostatečně efektivně.

A jak by nám v tomto mohl strategický plán pomoc?

Strategický plán je pro město silnou oporou právě při zvažování, zda se pustit tím či jiným směrem. Díky němu by se nemělo stát, že postavíme koncertní síň, ale nezbude nám na sportovní halu, a my zjistíme, že síně tu teď máme dvě, ale koncerty jen čtyři do roka. Anebo postavíme sportovní halu, jenže lidi stárnou a potřebovali by spíš moderní pečovatelskou službu. To je samozřejmě velká zkratka, ale podobný princip a nepřipravenost na demografický vývoj obce se ukázal nedávno, když se řešila nedostatečná kapacita školky.

Strategický plán nám dává možnost být o krok dopředu, být si jistí tím, co město opravdu potřebuje, kolik to bude stát a jaké jsou finanční zdroje.

Jak si můžeme být jistí, že nás strategický plán nasměřuje správným směrem,
když ho zpracovávají lidé z venku?

Je pravda, že hlavní část prací dodají externí odborníci. A osobně v nich vidím velký potenciál. Díky velmi štědré dotaci, kterou město získalo, tu máme opravdu vysoce kvalifikovaný tým lidí, kteří se budou našemu městu věnovat. To opravdu není obvyklé a je to pro nás velká příležitost. Profesní znalosti týmu ale nejsou jediným zdrojem, který utváří výslednou podobu plánu. Podstatné jsou informace, názory a podněty místních. Právě ty určí, jakou vypovídací hodnotu finální dokument bude mít.

V Libčických novinách právě vyšel (nebo brzy vyjde) dotazník, který bude mapovat spokojenost obyvatel s jednotlivými oblastmi života v Libčicích. Vyplnit jej může každý. Každý tak může ovlivnit výslednou podobu plánu. Kromě dotazníku se několikrát sejdou pracovní skupiny, které se budou věnovat konkrétním tématům, od škol, kulturního a sportovního vyžití, přes dopravní bezpečnost, novou bytovou výstavbu v obci až po nakládání s odpady a péči o veřejnou zeleň. Bez informací a nápadů od nás místních by strategický plán byl jen plochým expertním dokumentem. Ale toho se neobávám, lidé se o směřování obce zajímají, hlásí se do pracovních skupin a dobře se to ukázalo i na veřejném setkání v březnu na Plovárně, kde nás bylo opravdu mnoho.

A kdy se strategického plánu dočkáme?

Hotov by měl být do konce letošního roku. To předpokládá dvouletá dotace, kterou město čerpá. Času je velmi málo. Městská rada, bohužel, téměř celý první rok promarnila. Mnoho práce ale bylo uděláno již v předchozích letech, kdy jsme se s veřejností několikrát sešli a analyzovali stav naší obce. Tyto výstupy je potřeba využít.

V článcích o strategickém plánu se často opakuje slovo „vize“.
Jaká je tvá vize o Libčicích po roce 2030?

To mi bude o trochu víc. Naše děti právě končí základní školu, dojíždí na střední a na vysokou… Libčice jsou stále tím malým městem v krásném, přírodním údolí Vltavy a místní jsou na tuto jedinečnou polohu pyšní. Ve městě máme kvalitní služby, lékaře, moderní pečovatelskou službu, školy, které nám závidí okolní obce, restauraci, kde vaří po celý týden, dobrou hospodu a kavárnu, obchod s kváskovým chlebem a čerstvou zeleninou, jednou týdně vyrazíme pěšky za kulturou a v ulicích potkáme známé tváře. Kluci chodí stále cvičit do místní Sokolovny, ale ta už teď vypadá úplně jinak, o víkendu jdeme po udržované stezce přes Moráně do Úholiček na pivo a přes týden na kole po cyklostezce nebo vlakem do práce. To je docela pěkná představa. Živé město, venkovská pospolitost a dobří sousedé.

Rozhovor vedly Renata Baxová a Martina Macurová.

Ing. Tereza Nehasilová, zastupitelka za Libčický občanský spolek LOS, v prosinci 2014 prosadila spolu s kolegy vyčlenit v rozpočtu města položku na pořízení Strategického plánu, aktivně se účastnila tvorby SWOT analýzy při setkáních pracovních skupin v listopadu 2015 až červnu 2016, členka řídící skupiny k tvorbě SP (11/2015 – 06/2016), členka strategické komise (od 11/2017), garant pracovní skupiny pro oblast vzdělávání a volnočasové aktivity, členka pracovní skupiny pro oblast životního prostředí

Zatím žádné komentáře.

Odpovědět

Můžete použít tagy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>