Všechny peníze jsou naše

Libčické křižovatky č.1/2018

Vyšlo v tištěné podobě Libčických křižovatek číslo 1 / 2018.
V poslední době jsem byl na několika akcích, na jejichž konci organizátoři děkovali za podporu. Soukromým sponzorům, jednotlivým osobám, firmám, ale i státním orgánům, krajským i místním úřadům.

Stranou nechám tu první skupinu. Soukromník či soukromá firma dávají peníze ze svého vlastního rozhodnutí a ze své vlastní kapsy. Za to jim patří dík a veřejná pochvala, které je nadějí, že podpora bude pokud možno mít pokračování.

U druhé skupiny je to jiné. Státní, krajské ani místní orgány a už vůbec ne politici v nich působící nerozdělují v různých dotacích a podporách vlastní peníze. Distribuují peníze, které jsou nás všech. Žádné peníze státní, krajské nebo městské peníze totiž neexistují. Jsou to prostředky, které vznikají z našich daní, našich poplatků, pronájmů společenského (tedy našeho společného) majetku atd. Úřady a lidé na nich jsou v tomto procesu jen prostředníky. Že se na rozdělování podpor a dotací hledí zhusta jako na nástroj, kterým si jednotlivci vylepšují svůj politický profil je smutná realita.

Úřady, úředníci a politici, bez rozdílu na jaké úrovni, nejsou tedy těmi, kterým by se mělo děkovat. Absurdní jsou (někdy přímo vyžadované) cedule a mediální sdělení, že akce, stavba atd. byla realizována za podpory kraje, města nebo obce. Ta věta, i tady u nás mnohokrát slyšená, „děkuji městu za podporu“ – by měla znít jinak. „Děkuji za podporu občanům města.“

Petr Schönfeld
Petr Schönfeld

komentáře 3

 1. Martin Šimon napsal:

  Jenže někteří si to nemyslí. Byl jednou jeden dům ve Hřbitovní ulici, jehož vlastníci měli problémy s exekucí. A najednou dva radní našeho města schvalují sami sobě podmínky pro vlastní developerskou činnost. Sami sobě jsou také ověřovatelé zápisu z jednání rady města. Posuďte sami.

  Z Á P I S č. 11/2018
  z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 2. 5. 2018

  Radní: Bartoš, Urbánek, Penížek, Hudek

  4/11) Žádost Domov v zahradě s.r.o. o stanovisko ke stavbě
  Společnost Domov v zahradě s.r.o. o žádá město o stanovisko k přestavbě rodinného domu Hřbitovní 98 na bytový dům s 8 byty.
  Usnesení: Rada města vydává stanovisko k přestavbě rodinného domu Hřbitovní 98 na bytový dům s 8 byty.
  http://www.libcice.cz/dokumenty/1461-rm-c-11-2018.%2011-2018%20zápis%20web.pdf

  Domov v zahradě s.r.o., Libčice nad Vltavou IČO 06428428 – Obchodní rejstřík firem
  https://rejstrik-firem.kurzy.cz/06428428/domov-v-zahrade-sro/

  Vlastníci firmy: Kosík, Urbánek, Hudek, Diviš, Lužová

 2. Pavel Tahal napsal:

  Ale ve Hřbitovní ulici není žádný dům č. 98…

 3. Martin Šimon napsal:

  Je to Hřbitovní, čp. 89, viz odkaz na rejstřík firem.
  Jenže z nějakého „neznámého důvodu“ je v zápise z Rady chybně uvedeno Hřibitovní č.p. 98. Třeba když je tam neexistující č.p., tak nejsou ve střetu zájmů?

Odpovědět

Můžete použít tagy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>