Volby do školské rady základní školy

Volby do Školské rady

Na webu libčické základní školy se právě dočtete:

Vážení rodiče,
vzhledem k ukončení tříletého mandátu současných zástupců rodičů ve Školské radě a vyhlášení nových voleb do ŠR, Vás prosíme o zvážení zájmu o členství ve ŠR a zaslání kandidátky nejpozději do 11. 5. na emailovou adresu školy. Děkujeme
.“

Školská rada je orgán školy, který umožňuje zákonným zástupcům žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli, příp. dalším osobám podílet se na správě školy. Je zřizována v souladu se školským zákonem a při naší ZŠ ji tvoří 2 osoby jmenované zřizovatelem, tedy městem, 2 zaměstnanci školy a 2 zástupci rodičů vzešlí z voleb.

Školská rada se mimo jiné vyjadřuje k návrhům školního vzdělávacího programu a k jeho uskutečňování, podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, projednává návrh rozpočtu školy na další rok, dává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím správu ve školství, nebo podává návrh na odvolání ředitele či vyhlášení konkursu na ředitele školy.

Jeden komentář

  1. Tereza Nehasilová napsal:

    Poslední tři roky nás, rodiče dětí, které chodí do libčické ZŠ, ve školské radě zastupovala Lenka Coufalová a Petra Grybauskas. Ráda bych jim za jejich aktivitu poděkovala. Školská rada se během jejich působení věnovala např. vybavení školy novými učebnicemi, otázce prevence šikany nebo iniciovala pravidelné besedy s rodiči žáků. Některá témata se během let posunula, řada jich je ale stále aktuální. Petra se voleb účastnit nebude, na škole už děti nemá, Lenka se doufám znovu zúčastní. A stejně tak doufám, že se najdou další rodiče, kteří se budou chtít škole aktivně věnovat, třeba právě prostřednictvím školské rady.

Odpovědět

Můžete použít tagy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>