Otázky k realizaci polopodzemních kontejnerů

Budování podzemních kontejnerů

Ještě před volbami vypuklo ve městě budování polopodzemních kontejnerů. Tato akce se objevila i v předvolební kampani Liběhradu. Polopodzemní kontejnery, dle mého pohledu na věc, mají zbavit město nevkusných stávajících nádob na komunální a tříděný odpad a jelikož budou mít i větší celkový objem, mohou přinést i roční úsporu za svoz odpadu. K proměnám dochází v lokalitách Nová Sahara, Stará Sahara, Dělnická a Studánky. Kontejnery se zabudovávají i na ploše před seřadištěm.

Dle návrhu investic zveřejněného v Libčických novinách 03/2018 za tyto úpravy město utratí 2 mil. Kč. Suma byla následně rozpočtovým opatřením navýšena na 2,4 mil. Kč. Nejde vůbec o zanedbatelnou částku, když víme, že celkový návrh investic na rok 2018 činil okolo 13,2 mil. Kč. Proto bych k této akci očekával odpovídající přípravu.

Kontejnery místo parkovacích míst?

Skrytím odpadových nádob pod zem město jistě zvelebí své prostředí. V tomto bodě především se mi realizace zamlouvá. Původní nádoby, a to především ty modré podélné s několika otvory na komunální odpad na Staré a Nové Sahaře, byly skutečně ohyzdné, i když svůj účel plnily (a to i pro venku žijící kočky). Sice se v jiných městech diskutuje o větší výhodnosti hranatých nádob oproti válcovým díky vyššímu využití podzemního prostoru, ale budiž. Až po tento bod se může zdát, že je vše v pořádku. Určité otázky se začaly rodit v momentu, kdy se u kotelny na Nové Sahaře po přesunu původních nádob na komunální odpad začala hloubit jáma pro umístění kontejnerů v místě, kde do té doby fungovala tři parkovací místa.

Nebyl jsem jediný ze sídliště, kdo se pozastavoval nad tím, kde jáma vlastně vzniká. Poněkud logičtějším umístěním by přeci byla plocha, kde stály kontejnery původně. Rušení parkovacích stání není pro sídliště Nová Sahara rozhodně přijatelné. O poddimenzovaném počtu míst pro auta se u nás na sídlišti ví už dlouho a takovéto aktivity na klidu nepřidávají.

Obrátil jsem se tedy s jednoduchými otázkami k tomuto záměru na městský úřad, doufaje v odpověď, že zabraná parkovací místa budou minimálně ve stejném poměru nahrazena, například na místě, kde odpadové nádoby stály původně. Z odpovědi jsem se dozvěděl, že problém s umístěním polopodzemních kontejnerů na horním parkovišti u kotelny nastal „jiným uložením vodovodu DN 150, než bylo původně vytyčeno“ a dále, že na původním stanovišti odpadových kontejnerů „bude snaha umístit co nejvíce parkovacích míst (3-4)“. Budeme-li optimisté, tak tedy na sídlišti alespoň nedojde k jejich poklesu. S jistotou to ale bohužel nevíme.

Kdepak máme projekt?

Z uvedené odpovědi jsem ovšem vyčetl, že pro celý záměr radnice zřejmě nemá ani základní projekt (minimálně pro realizaci u kotelny na Nové Sahaře), protože pokud by existoval, bylo by z něj jasné, v jakém počtu budou nakonec parkovací stání nahrazena a zda v konečném součtu nedojde ke snížení jejich počtu. To by při povolování stavby mělo zajímat i stavební úřad. Nerozumím upřímně ani tomu, jak může město řádně soutěžit dodavatele pro realizaci stavebních prací souvisejících s umístěním polopodzemních kontejnerů, když k tomuto nemá žádnou dokumentaci, která by blíže specifikovala objem nutných stavebních prací – tedy která by jasně určila startovní linii pro všechny zájemce o takovou zakázku.

Mám bohužel za to, že před vydáním povolení, nebo alespoň souhlasu stavebním úřadem, neproběhla adekvátní projektová příprava a zjišťování polohy inženýrských sítí u provozovatelů. Je podivné, že osoba odpovědná osoba za tuto investici neví, kde leží poměrně velké potrubí vodovodu – DN 150 je totiž na vodovod pořádný macek! Velmi rád si však po položení těchto veřejných otázek vyslechnu, že vše bylo pečlivě připraveno, cena byla poptána u více možných dodavatelů a ne jen rozdělena do menších dodávek, že k dané investici existuje projekt a k úpravám bylo pro všechny lokality vydáno povolení. Jen se prostě obávám, že hned v několika bodech tomu tak prostě není a proto na tyto nedostatky upozorňuji.

Cena kontejnerů a stavebních prací

Nákup kontejnerů byl schválen Radou města (4x Liběhrad, 1x TOP 09) dne 4. 7. 2018. Na polopodzemní kontejnery švédské výroby má obchodní zastoupení Firma Meva a.s., Na Urbance 632, 413 01 Roudnice nad Labem. Zde je přehled jejich pořizovach cen:

Zhruba polovina z celkové investice ve výši 1,2 mil. Kč  jde na nákup kontejnerů a druhá polovina ve výši 1,2 mil. Kč je určena na přípravu a zhotovení stanovišť. Budeme sledovat i výsledný účet.

Termín zprovoznění není ještě znám

Pokud vás zajímá, kdy budou nové kontejnery zprovozněny, tak vězte, že záleží na termínu dokončení posledního ze stanovišť, protože svoz musí začít hromadně. Na sídlišti tedy ještě nějakou chvíli budeme muset strpět aktuální stav a čekat, zda k tomu všemu nakonec neubude i některé z parkovacích míst.

komentáře 3

 1. Václav Lněnička napsal:

  Dumal jsem, kdo je zadavatel stavby těhle hobitích domečků, zda město či svozce odpadů. v Libčickém zpravodajníku žádných zpráv – alespoň jsem si nevšiml. Proto díky, Romane, za tenhle poučný článek, ve kterém vychvaluješ vkus i možnou úsporu peněz za svoz. Zajímavý mě přijde už jen samotný proces stavby, kdy na spodním saharském parkovišti pod schodami až na dno jámy kompaktní okrová hlína (snad spraš?), zatímco u kotelny hned pod asfaltem skála jako řemen. Zaujalo i toto. Dosud čvero klasických kontejnerů na plast, papír, sklo, tetrapak, zatímco nyní těch hobitích domečků je 7 na jednom stanovišti. Jaké další komponenty budeme moci třídit? Bioodpad? To by, myslím, nebyl špatný nápad. Ten paradox, když u rodinných domů drží hnědou bio popelnici – přitom by mohli kuchyňské zbytky kompostovat na zahradě, panelákoví popelnici na šlupky od brambor nemají – ani možnost zahradního kompostování.

  S tím parkováním třeba to nakonec nebude tak zlé. „Dávám automobilismu rok, maximálně dva,“ nechal se nedávno slyšet jistý cestující Českých Drah. Srov.: https://www.youtube.com/watch?v=1PT76j76e58
  Možná dojde i na prorocká slova místní buňky ODS a na místě dnešních stání bude opět zelený trávník. Srov.: http://www.libcice2018.cz

  • Roman Šebl napsal:

   Vašku, investorem je město. Vkus i možná úspora je určitě z mého pohledu pozitivem. Co se realizace týče tak především trnu, aby změnou umístění nedošlo k poklesu počtu parkovacích míst u nás na Nové Sahaře. Správa majetku města k tomuto podala odpověď, že počet nepoklesne. Celkové možnosti třídění mi nejsou známé. Počítám, že 2 ze 7 „hobitích domečků“ budou pro komunální odpad. Bioodpad by se pro nás sídlištní hodil – dobrá poznámka. Teď už je potřeba počkat na zprovoznění.

 2. Václav Lněnička napsal:

  Jo, Romane, už jsem to také zjistil, že ty větší hobití domečky jsou na komunální odpad. Má to na sobě cedulky. Snad dá Bůh, a zvykneme si na nové, kontejnery se osvědčí, svoz se neprodraží, stále budeme mít kde parkovat, lidi budou třídit a  a naši zákonodárci dojdou osvícení, aby prosadili zákony, které zaručí, že náš odpad (plasty) si budeme zpracovávat u nás doma v ČR, nikoli ostudně vozit do Číny či kdovíkam.

Odpovědět

Můžete použít tagy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>