Reakce k odpovědi p. Čermáka na článek „Otázky k realizaci polopodzemních kontejnerů“

Vážený pane Čermáku, mrzí mě, že Vás můj článek vyprovokoval ke zbytečným invektivám vůči mé osobě a portálu Libčické křižovatky. Domnívám se, že v reakci na něj stačilo podat věcné odpovědi na mé otázky, jak Vám coby úředníkovi městské správy přísluší, a také si předtím ověřit, jaké informace k této záležitosti MěÚ oficiálně vydal. Dovolím se k Vaší odpovědi vyjádřit v několika stručných bodech:

  • V úvodu mého článku bylo zmíněno, že se tato investiční akce objevila i v rámci předvolební kampaně Liběhradu. Toť vše. Zbytek o „ovlivňování voličů“ jste sám vykonstruoval až ve své odpovědi. V druhé části svého prvního odstavce mne pak nepřímo urážíte. To se mi vůbec nelíbí a nevím, co Vás k takovému jednání vede.  
  • Informace o zprovoznění kontejnerů a umístění vodovodu jsem skutečně získal od pana tajemníka Dědiče. Onu “tvůrčí invenci” bylo třeba rozvinout v okamžiku, kdy mi nebylo jasné, kolik parkovacích míst na Nové Sahaře nakonec vznikne a určení jejich počtu bylo definováno vzkazem “je snahou jich umístit co nejvíce”. Promiňte mi to přirovnání, ale pokud bych stavěl dům, tak projekt k němu jistě nemůže obsahovat informace, které by říkaly, že garáž u něj bude jedna, nebo možná dvě. Projekt počet vždy jasně definuje. Jsem však současně rád, že parkovací místa na Nové Sahaře neubudou. A to nám jde na sídlišti především.
  • Jde-li o pohled na samotný záměr investovat do polopodzemních kontejnerů, vyjádřil jsem se k němu pozitivně. Město se jejich prostřednictvím prokazatelně zvelebí.
  • Informace o záměru budovat kontejnery v ul. Dělnická byla čerpána (a v článku to je uvedeno) z Libčických novin 03/2018. Konkrétně „Návrh investic, bod 9: Polopodzemní kontejnery na komunální a separovaný odpad Nová a Stará Sahara, Studánky, Dělnická s odhadem ceny v částce 2 000 000,- Kč vč. DPH.
  • Tabulku o cenách samotných kontejnerů jsem vyňal ze zápisu jednání Rady města č. 16 ze dne 4. 7. 2018 (o tom se také lze dočíst v článku přímo nad tabulkou) – ano ceny tam jsou bez DPH. Nechápu ovšem, jakou to má souvislost s mými otázkami?
  • Pokud na stavební práce spojené s touto zakázkou zbývá po zaplacení samotných kontejnerů odhadem 1,2 mil. Kč bez DPH, pak bych chtěl ještě znát odpověď k tomu, jaká firma či firmy realizují úpravy všech stanovišť a jakým způsobem bylo postupováno při jejím/jejich výběru. Z informace Rady města dne 3.10.2018 totiž bylo stanoviště u domu Pod Saharou 705 přiděleno firmě Miloš Brejcha a o dalších již realizovaných stanovištích není v zápisech Rady města zmínka. To je pro mne nečitelné. Je tedy celá zakázka rozdělena na jednotlivá stanoviště, jak spekuluji ve svém článku, nebo nikoliv? Postačí krátká vysvětlující odpověď do komentářů pod tímto textem.
  • Ad vaše sdělení mířené na mou osobu. Pokud jste měl potřebu se vyjadřovat k tomu, jakým podle vás mám být budoucím zastupitelem, pak mi možná na oplátku můžete vysvětlit, co Vás vede k tomu, že jste stejně jako po volbách v roce 2014 i letos jako zvolený zastupitel na tuto funkci okamžitě rezignoval. Proč tedy do zastupitelstva opakovaně kandidujete, když o práci v zastupitelstvu nemáte opravdový zájem? Není to podvod na voličích?

Závěrem bych chtěl dodat, že pokud by každé mé pochybnosti formulované do článku měly vzbudit takovou Vaši reakci, potěšilo by mě, kdybyste zkusil najít jako zaměstnanec obce profesionálně kultivovanější formu komunikace při veřejném vysvětlování vzájemných pohledů na investiční akce města.

S pozdravem a v profesionální rovině nadále v úctě,
Roman Šebl


Výše uvedené je reakcí na odpověď pana Jaroslava Čermáka ze správy majetku města, která měla toto znění: https://www.facebook.com/libehrad/photos/a.211238486204619/262149307780203/?type=3


Jeden komentář

  1. Roman Šebl napsal:

    Díky komentáři p. Babky na FB LOS, doplňuji, že na stavební práce bude zbývat 920 tis. vč. DPH a nikoliv 1,2 mil. bez DPH, jak uvádím výše. Za toto, zdá se, trvající nastavení ze soukromého sektoru, kdy poněkud automaticky vnímám částky v režimu bez DPH, se omlouvám.

Odpovědět

Můžete použít tagy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>