Koaliční jednání skončila: volíme starostu

Ve středu 31. října 2018 v 17 hodin přijďte do restaurace libčického koupaliště – bude se zde konat ustavující zastupitelstvo, jehož úkolem je zvolit starostu, místostarostu, radu města a členy finančního a kontrolního výboru.

Od voleb uběhly tři týdny, během kterých probíhala koaliční vyjednávání. Doufali jsme, že vítězný Liběhrad v nich ukáže svou deklarovanou snahu o širokou spolupráci všech subjektů, která by zohlednila jeho těsné vítězství. Bohužel se tak nestalo. Průběh vyjednávání si shrňme v následujících odstavcích.

První nabídka Liběhradu: my všechno a vy nic

Po téměř patovém výsledku voleb jsme osobně pogratulovali vítězi a delegovali jsme čtyřčlenný tým pro povolební vyjednávání.
Na prvním setkání jsme obdrželi návrh, v němž Liběhrad požadoval obsazení míst starosty, jeden a půl úvazku pro své dva uvolněné (tj. plně placené) místostarosty, celou radu města s účastí TOP09 a většinu v kontrolním a finančním výboru. Pro LOS se počítalo pouze po jednom místě v obou výborech a v pracovních komisích (komise pro otvírání obálek, výběrová, investiční, životního prostředí a školská a kulturní). Tento návrh byl pro nás zcela nepřijatelný – odmítli jsme jej s upozorněním, že určitě očekáváme větší reflektování výsledku voleb, a to poměru 7/6 (Liběhrad/LOS) a 1/1 (TOP09/ODS).

Druhá nabídka Liběhradu: jedno místo v komisích

Druhý návrh Liběhradu opět nebyl koaliční – vítěz voleb v něm obsazuje místo starosty, již jen jednoho místostarosty, dalších dvou členů rady města, pátý člen RM je ponechán pro zastupitele TOP09. Našemu spolku nabízí po jednom místu ve finančním, kontrolním výboru a nově navrhovaném výboru pro rozvoj města a po jednom místu ve všech komisích a v redakční radě Libčických novin.

Takový návrh je pro nás bohužel stále nepřijatelný. Nereflektuje těsné výsledky vzešlé z komunálních voleb v Libčicích nad Vltavou, a tedy názor podstatné části voličů. Našim šesti zastupitelům tento návrh sděluje, že jim nebude svěřena ani kontrolní role, která, při respektování demokratických principů, bývá ponechána opozici.

Návrh kompromisního starosty a koalice s TOP09

Následně jsme samostatně oslovili TOP09 s nabídkou na koalici LOS-TOP09-ODS (předem projednanou s ODS), v níž by starostou byl jediný zvolený zastupitel TOP09 František Hudek, pozici místostarosty by obsadil LOS a kontrolní výbor by z větší části obsadil Liběhrad.

TOP09 si vzala čas na rozmyšlenou a po několika dnech nám její zástupci oznámili, že tento návrh nebyl hlasováním mezi jejími kandidáty podpořen. Náš návrh jsme poslali i Liběhradu, který náš návrh na širokou koalici rovněž zamítl.

K dosažení konsensu je potřeba účast na rozhodování

Kdo četl volební programy jednotlivých uskupení, zřejmě si všiml, že v mnoha bodech se všechny zvolené subjekty shodují. K rozhodnutím vedoucím  k jejich realizaci však nelze podle našeho názoru dospět tak, že jedna strana vše navrhne, v radě města rozhodne a ostatním nabídne pouze možnost hlasovat pro. Bez podílu na řízení a kontrole nám nezbývá než se ujmout role opozice.

Je zřejmé, že poměr sil v zastupitelstvu (7x Liběhrad – 6x Libčický občanský spolek LOS – 1x TOP09 – 1x ODS) naznačuje výraznou polarizaci města, která není pro budoucí rozvoj města výhodná. Jsme o tom přesvědčeni i proto, že zastupitelé v brzké době budou stát před rozhodnutím týkajícím se realizace významných městských investicí, jako je sportovní hala, cyklostezka, náplavka a možná i spolkový dům. Podobná rozhodnutí musí být podložená shodou napříč celým zastupitelstvem, nikoliv jen odhlasovaná většinou jednoho (!) mandátu. Není proto prozíravé pokračovat ve způsobu čistě stranického hlasování uplatňovaném po celé uplynulé volební období.

Naše představa koalice

Pro další spolupráci jsou pro nás důležité principy otevřenosti a transparentní správy města. Předpokládáme, že hlavní investiční záměry města budou vždy ve fázi záměru schvalovány zastupitelstvem poté, co na něm bude společně nalezena shoda, a budou zváženy možné varianty včetně případných rizik. Chtěli bychom, aby na rozdíl od minulého volebního období zastupitelstvo bylo vždy seznámeno v předstihu i s obsahem zadání výběrového řízení na projekt nebo realizaci zakázky. Projekty musí být před realizací představeny veřejnosti.

Snahou Libčického občanského spolku LOS je spolupracovat s ostatními volebními subjekty, nabízet konsensuální řešení a obyvatele města spojovat. Libčice z takové spolupráce mohou jen profitovat. Nechceme obyvatele rozdělovat, a proto navrhujeme uspořádání vedení města odlišné od předloženého návrhu a za takovou radnici chceme také nést zodpovědnost.

Návrh sestavený na základě těchto principů předneseme na středečním ustavujícím zastupitelstvu. Pokud nebude přijat, zůstaneme v roli opozice, oproti minulému volebnímu období ve výrazně silnějším postavení. Budeme rádi, když nás přijdete podpořit.

 

komentáře 4

 1. Martin Šimon napsal:

  Ten jeden místostarosta navíc navržený v prvním kole, to měl být jako příplatek pro „pana multikáru“? LOL.

  Podle mne by do vedení města měla být zvolena žena. V době krize potřebujeme někoho, kdo umí diplomaticky řešit problémy a motivovat lidi k akci.
  Liběhradští by si jako kandidátku měli vybrat paní/slečnu Mračkovou, neb ta jediná z jejich strany byla schopná vyvolat demokratickou diskuzi o věcech veřejných, ostatní se za ni (celkem zbaběle) schovávali. Když si jí nevyberou, tak se vzhledem k těsnému výsledku voleb může o funkci přihlásit i sama. V obou případech by to byl krok vpřed oproti současnému stavu.
  Libčický občanský spolek by si jako kandidátku měl zvolit paní Peleškovou, neb je kompetentní ve stavebně-inženýrské oblasti, což vzhledem k plánované realizaci řady developerských projektů Libčice potřebují nejvíce. Jak to může dopadnout, když se toho chopí nějaký trouba, se můžeme jít podívat do Přílep (H-Systém apod.).
  Zastupci TOP 09 by měli zvážit svůj přístup k ženám a dát jim na kandidátce prostor. Ono to vypadá dost blbě. Třeba by našli nějakou, která by narozdíl od příkladu výše „měla koule“ ucházet se o pozici starostky.

 2. Jan Rohlicek napsal:

  Jak vypadal navrh, ktery jste poslali Libehradu na sirokou koalici?

 3. Ilona Ptáčková napsal:

  Návrh byl stejný, jako jsme přednesli TOPce (pokud to je z textu špatně patrné), tedy starosta TOP 09, místostarosta LOS, v radě zastoupena ODS i Liběhrad, Liběhrad by měl většinu v kontrolním výboru. Bývá zvykem, že kontrolní výbor dostane ten, kdo nemá starostu, resp. většinu v radě. Tento princip se v Libčicích zatím nepodařilo nastavit.
  TOPka od nás dostala nabídku samostatně (tedy ne v jeden moment s Liběhradem, byť byla obsahově stejná), protože jsme jí chtěli dát šanci zauvažovat o takové možnosti bez vlivu současného pana starosty.
  Těžko soudit, jak nakonec jejich úvahy a dohady probíhaly. Za mě je to ale velké zklamání, že nevyužili možnost obsadit svým člověkem post starosty při zisku jednoho mandátu z patnácti.
  Nevím, do jaké míry vůbec lidé, co se nechají delegovat na kandidátku jakékoliv strany, jsou vůbec schopni dohlédnout, že by opravdu mohli nakonec zastávat nějakou výkonnou funkci ve městě.
  O post starosty se nemusí nutně ucházet vždy ten první z kandidátky, může to být kdokoliv za ním. V případě, že má strana jen jednoho zastupitele, musel by tento ovšem odstoupit.
  Málokdo možná ví, že v případě TOP09 se stal prvním náhradníkem na jedno místo v ZM za pana Hudka pan Bittengel, který díky preferenčním hlasům přeskočil pány Kosíka a Slaninu.
  Pochopitelně, každý má právo cokoliv odmítnout, důvody se mohou najít nečekaně různé, ale člověk si pak říká, proč vlastně některé strany ve městě vznikají a kandidují. Zda je to opravdu proto, že chtějí prosadit něco svého, a nebo spíš proto, aby se jen rozšířily jmenné seznamy kandidátů nějaké již zaběhlé strany.
  S tím, jak to celé nakonec dopadne, si počkejme na středeční ustavující ZM.

 4. Martin Šimon napsal:

  G.B. Shaw. (údajně): „I learned long ago, never to wrestle with a pig. You get dirty, and besides, the pig likes it.“

  Česky: „Nikdy se neper se sviní – ty se ušpiníš a jí se to bude jen líbit.“

  Toliko k Libčickému dění a Facebooku. Ať si to každý přebere, jak uzná za vhodné.

Odpovědět

Můžete použít tagy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>