listopad 2018

12.11. – zúčastnili jsme se 2.veřejného projednání strategického plánu týkající se tentokrát návrhové části, po prezentaci rozpracovaných dokumentů jsme se zapojili do diskuse o budoucím rozvoji města a s ním spojeným nárůstem počtu obyvatel, možné stavbě lávky přes řeku, o cyklostezce nebo stavbě sportovní haly.

12.11. – na úřední desce města byla zveřejněna upravená veřejnoprávní smlouva s TJ Sokol o poskytnutí dotace na projekt ke sportovní hale. Na zásadní formální nedostatek v původní verzi spočívající v chybném uvedení účelu poskytnutí dotace upozornil vedení Sokolu náš zastupitel Roman Šebl.

14. 11. – nominovali jsme své kandidáty do komisí rady města a do redakční rady Libčických novin. Znovu tím deklarujeme vůli po spolupráci.

19. 11.

  • Obdrželi jsme zápis z jednání rady města, ze kterého vyplynulo, Rada města ani v novém složení neschválila námi navrženého kandidáta PhDr. Petra Schönfelda do redakční rady Libčických novin. Pokračuje tak nerovný stav v obsazení redakční rady a porušování Statutu Libčických novin, který stanovuje, že každý volební subjekt v zastupitelstvu má v redakční radě svého zástupce.
  • Náš kandidát je celoživotním profesionálem, osobou, která významně formovala česká novinová vydavatelství. Řídil přední české deníky a zároveň je za zásluhy čestným občanem Libčic! Ani to však není dostatečná kvalifikace pro členství v redakční radě. Pokud byste si podobně jako my mysleli, že ANO, tak se podle rady města Libčic hluboce mýlíte. I nový radní, aniž by se alespoň pokusil s kandidátem osobně seznámit, je názoru, že Petrova novinářská zkušenost není pro Libčické noviny žádoucí….zřejmě je potřeba zajistit si již pověstný „klid na práci“! Oceňujeme snahu místostarosty Penížka i Zuzany Bělohradské, kteří Petra ve volbě podpořili.
  • Marek Coufal jako nově zvolený člen finančního výboru za LOS vykonal spolu se Zuzanou Bělohradskou každoroční finanční kontrolu Základní umělecké školy
  • Ze zápisu se také dovídáme změnu termínu prosincového jednání zastupitelstva, které je usnesením rady města posunuto na 19.12.2018 těsně před vánoční svátky

21. – 22. 11. – oba tyto večery věnujeme 4 hodiny školení zastupitelů k aplikaci strategického plánu, jehož dokončení finišuje.

27.11. – v počtu čtyř zastupitelů za LOS (Petra Pelešková, Petr Schönfeld, Marek Coufal, Roman Šebl) jsme se zúčastnili prezentace Hasičské výjezdové jednotky JSDH Libčice nad Vltavou, kterou jednotka pořádala ve spolupráci s SDH Libčice nad Vltavou na téma: Hasiči v Libčicích aneb Kdo jsou a co dělají hasiči. Z koalice Liběhrad a TOP 09 čítající 8 zastupitelů dorazili zástupci dva – Vít Penížek a Zuzana Bělohradská.

28. 11. – obdrželi jsme zápis z jednání rady města č. 27/2018.

  • V zápise se uvádí, že TJ Sokol žádá město o stanovisko k projektu sportovní haly a o souhlas se zřízením 5 parkovacích stání v parku v prostoru pietního místa. Domníváme se, že kompetence k vydání stanoviska je usnesením zastupitelstva č. 12/20-2017 svěřen u podobných projektů zastupitelstvu,
  • Dále se zde uvádí usnesení týkající se sociálních výpomocí pro rodiny pečující o postižené osoby.

Zatím žádné komentáře.

Odpovědět

Můžete použít tagy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>