Pravidla, maily a zápisy z jednání rady

Ledy se hnuly, v tichosti, nenápadně a vlastně jen trochu… …ale důležitý je výsledek!

Ledy se hnuly…

V lednu rada města přijala pravidla pro přidělování příspěvků na podporu občansky prospěšné činnosti, projektů, aktivit občanů a zájmových organizací. Pod tímto dlouhým názvem si představte příspěvky na organizaci různých kulturních a sportovních akcí, plesů, koncertů, dílen, výletů, ale i vybavení a pomůcky pro jednotlivé skupiny. Pravidla v minulých letech chyběla, nebylo jasné na co a kdo může žádat a podle čeho je balík pěnez rozdělen. Nejen proto vznikly třecí plochy mezi odmítnutými žadateli a vedením města, které nutně vyústily ve volání po stanovení jasných podmínek.

Vypracování pravidel vítáme, považujeme je za nutný odrazový můstek pro aktivity občanů. V souvislosti s rozdělováním příspěvků jsme navrhli formální transformaci grantové komise ve výbor. O tom si můžete přečíst zde.

V tichosti…

Na webu města přibyly kontaktní maily na zastupitele. Tuto změnu, kterou jsme iniciovali návrhem v polovině ledna, opět vítáme. Přestože nyní mají občané možnost oslovit své zastupitele přímo, neměla by tato cesta suplovat oficiální bránu, tedy městskou podatelnu. Podatelna má plnit funkci sběrného koše. Došlou poštu předat kompetentnímu úředníkovi, který tu, jež je adresovaná radě města, doručí radním, stejně tak poštu určenou zastupitelstvu, postoupí zastupitelům. Za zcela nepřípustnou považujeme cenzuru, která v tomto bodě v posledních měsících proběhla. Dva dopisy občanů určené zastupitelům neprošly přes rozcestník. Ať už byl jejich obsah nepříjemný či zdánlivě zanedbatelný, je nepřijatelné, aby úředník rozhodoval o tom, zda bude korespondence postoupena dál, či nikoliv.

Nenápadně a vlastně jen trochu…

Na městských stránkách jsou nově zveřejňována usnesení z jednání rady města. Dosud bylo možné seznámit se pouze s programem jednání, nikoliv s jeho závěry. Zveřejňování usnesení považujeme za posun kupředu, k dotažení chybí zveřejňovat zápisy úplné. Pak se občan dozví nejen, že rada „schválila předběžný rozpočet městského plesu“, ale i v jaké výši. Proto budeme nadále doporučovat zveřejnění úplného znění zápisů, tak jak je běžnou praxí ve všech okolních městech.

Zatím žádné komentáře.

Odpovědět

Můžete použít tagy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>