Únor 2015

 • 1. 2. – proběhla přípravná schůzka zastupitelů LOS před středečním zasedáním ZM č.3
 • 3. 2. – odeslali jsme radě města návrh na rozšíření webových stránek města o složku zobrazující stav příprav a průběh realizace aktuálních projektových záměrů i žádostí o dotace, včetně možnosti prohlédnout si projektovou dokumentaci [PP]
 • 4. 2. – obdrželi jsme pozvánku na 12. 2. na  první pracovní schůzku týkající se aktuální problematiky kolem kulturního domu
 • 4. 2. – na zasedání zastupitelstva č.3 jsme úspěšně obhájili požadavek na zpracování ročního harmonogramu zasedání ZM, rada města má tedy za úkol nejpozději do příštího ZM přehled termínů připravit.
  Současně se podařilo prosadit zpracování architektonické studie plochy před katolickým kostelem včetně úvozové cesty k viaduktu, i přesto, že město již nechalo zhotovit projekt na tento prostor, který počítá jen se zámkovou dlažbou.
 • 9. 2. – tajemníkovi města zasíláme odkaz na webové stránky Ministerstva pro místní rozvoj týkající se tvorby strategického plánování obcí, bylo zmiňováno na zasedání ZM č.3
 • 11. 2. – požádali jsme o zaslání kopie objednávky nebo smlouvy na zpracování Strategického plánu rozvoje města [PP]
 • 12. 2. – proběhla schůzka pracovní skupiny o problematice kulturního domu v Libčicích
 • 13. 2. – obdrželi jsme objednávku Strategického plánu, zpracování je  zadáno obecně prospěšné společnosti Přemyslovské střední Čechy.
 • 16. 2. – obdrželi jsem od tajemníka MěÚ pozvánku na prohlídku únikové cesty z prostoru Hašlerovy ulice stanovenou na středu 18. 2. v 16 hod
 • 17. 2. – zaslali jsme radě města žádost o zrušení objednávky Strategického plánu v podobě, jak jej město objednalo
 • 18. 2. – proběhla prohlídka únikové cesty z Hašlerovy ulice za účasti pouze 4 zastupitelů (bez LOSu), ostatní se omluvili s tím, že v tak krátké době nemohou měnit své naplánované pracovní povinnosti. Alternativní termín je určen na středu 4. 3. v 16,30 hod.
 • 19. 2. – na základě schůzky ze 12. 2. jsme  radě města zaslali připomínky a požadavky na doplnění podkladů pro přípravu rozvahy o KDL [TN]
 • 19. 2. –  tajemníkovi MěÚ byly zaslány dotazy týkající se úpravy zeleně u pomníku padlým ve Vltavské ulici a rýhy pro drenážní opatření na náplavce, odpověď máme očekávat ve lhůtě (rozuměj 30 dní dle zákona o obcích) [PP]
 • 26. 2. – starosta svolává další schůzku pracovní skupiny pro KDL na středu 4. 3. 2015, po reklamacích členů skupiny je navržený čas (18,00 hod.) posunut na 19,30 na MěÚ.

Zatím žádné komentáře.

Odpovědět

Můžete použít tagy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>