Záznam ze zasedání zastupitelstva z 2. března 2016

Jednání zastupitelstva

Přinášíme tentokrát velmi krátký záznam z jednání zastupitelstva z 2. března 2016. Vlastní jednání netrvalo dlouho, program obsahoval jediný bod – revokaci jednoho bodu usnesení z minulého zasedání. Více v samostatném článku.

komentářů 5

 1. Doporučuji zastupitelům, které práce pro město nebaví, nechtějí ji věnovat ani čas ani úsilí, aby jednoduše odstoupili a uvolnili místo těm, kterým na Libčicích záleží.

  Místo samosprávy by se mohli vrhnout kupříkladu na divadlo. Třeba role Manilova, Sobakeviče a Korobočkové z Gogolova románu Mrtvé duše by jim mohly sednout výrazně lépe.

  Je smutné vidět a slyšet starostu lamentovat nad tím, že úkoly při správě města jsou zátěž pro zaměstnance města. No bodejť by ne! Vždyť je to jejich práce, za kterou jsou placeni z daní občanů! Nebo mají snad v popisu práce nicnedělání?

  Stejně tak je smutné vidět, že názor Bartoše a Urbánka má trvanlivost asi jako vlašský salát na slunci. Nejdříve odsouhlasí termíny zastupitelstev a pak hned první termín zprzní jednobodovou fraškou a svůj názor změní. Zjevně si nijak neváží času ostatních zastupitelů a dělají si z ostatních dobrý den.

  Pro voliče je ale asi nejděsivější, že nikdo z Liběhradského spolku + dva přílepci není dostatečná osobnost na to, aby se proti takovýmto obskurním praktikám a neslušnému chování ohradil. Zjevně hrají roli nějaké „silnější motivy“.

 2. Ilona Ptáčková napsal:

  Nebuďme všichni zoufalí, že třítisícové město vlastně mohou řídit jen tři lidé.
  Máme tu pana starostu, pana místostarostu a pana Urbánka. Nutno podotknout, že ještě osobu pana tajemníka. V případě pana tajemníka může být člověk někdy na pochybách, kdo že městu vlastně starostuje, ale to se vám může zdát jen občas, jen při některých schůzích ZM.
  Pokud pomíjím ostatní členy rady města, tak jsou jen do počtu, aby usnášeníschopnost rady naplnila literu zákona.
  Pana Penížka možná trochu chápu. Vůbec si nemyslím, že je namyšlený (jak zaznělo v rozhovoru v LN), ale zkrátka člověk může mít sebeosvícenější názory, když je ale vázán koaliční smlouvou, tak pak musím držet ruce vždy ve správné výšce.
  Pan Hudek je prima chlap a odborník ve svém oboru, působení v radě je záhadou a můžu si třeba myslet, že někdy někdo také neumí říci jen prosté ne.
  Zkrátka, viděla bych žábu na prameni v podobě mezigeneračního střetu a můžeme vypsat novou kvízovou otázku. Kdo že to vlastně tedy je?
  Možná jsem naivní, ale neviděla bych spolupráci mezi „nepříjemnou“ opozicí a „příjemnou“ vládní koalicí tak marnou a nemožnou, kdyby konkrétní dva pánové mezi radou ani zastupiteli nebyli.
  Samozřejmě je to můj subjektivní názor a pan starosta si snad již zvykl, že ho šířím po internetu.
  Pokud se mám vrátit k poslednímu ZM. Nebyl zařazen bod Různé, tedy všeobecná diskuze. Samozřejmě jsme fakt, že nebyl napsán v programu, zcela mylně přehlédli, že není automatický. Mohli jsme tedy požadovat změnu programu a bod písemně zařadit, ale prošel by takový návrh zastupitelstvem, při rozložení sil 8 ku 5? Liběhrad a koaliční zastupitelé očividně nechtěli o ničem diskutovat, a když bylo demokraticky dáno slovo veřejnosti a stejně “ demokraticky“ sebráno opozičním zastupitelům, tak si člověk akorát v ten moment řekl: Mám se zvednout ze židle zastupitelské a jít si sednout na židli pro veřejnost, abych dostala možnost veřejně diskutovat na konci řádného zastupitelstva?
  Ne, nedělat šaška v Kocourkově! Takže jinak…
  Vyslechli jsme si, že za poslední rok jsou úřad a rada zavaleny prací a přemrštěnými požadavky z naší strany. Dotazy, žádosti o informace, usnesení a tak. Pan starosta si samozřejmě nestěžoval v pravém slova smyslu, protože ví, že nemůže, ale byla tady z jeho strany potřeba to veřejně sdělit.
  Je přeci potřeba jasně poukázat na fakt, že opozice je tu hlavně proto, že jsme Kverulanti a nedopřáváme čestně pracujícím na radnici pověstný klid na práci.
  Bohužel, dle jejich chování, ale budeme muset hledat třeba další usnesení.
  Dostali jsme novou pozvánku na ZM na 23.3., tentokrát už s osmero body.
  A jak už jsme správně vycvičeni, víme, že naše návrhy na doplnění programu nebudou vyslyšeny, pokud je neprojedná nejdříve rada. Tak jsme tedy obratem poslali dotaz, kdy se bude konat poslední rada města před ZM? Přestože jsme již dříve žádali, abychom byli o termínech poslední rady včas informováni a stihli jsme i my své připravit.
  Jaké překvapení pak bylo, když od pana tajemníka přišla informace, že poslední rada již byla den předem a další se do ZM neplánuje, takže pokud připomínky k programu máme, tak je máme neprodleně zaslat.
  Jak někdo píská, ostatní skáčou. Ale jak říkám, netřeba zoufat.
  Chodníky a asfalty už máme a život je přeci o něčem jiném, než o smysluplné práci v zastupitelstvu. Nám všem postačí dvě žáby na prameni s nutnou podporou panem tajemníkem.

 3. Michal Nehasil napsal:

  Jakým právem rada určuje co se bude a nebude projednávat na ZM? Není zastupitelstvo náhodou radě nadřazené? Pokud rada navíc obstrukcemi znemožňuje zastupitelům vlastní iniciativu pro jednání, je to vážná věc…

 4. Ilona Ptáčková napsal:

  …ono to tak úplně přesně není, že rada rozhoduje, co se bude a nebude projednávat.
  Máme tu samozřejmě Zákon o obcích, ten je nadřazen všemu a ten také jasně deklaruje, kdy a jak může zastupitel předkládat doplnění programu řádného ZM. Žádat o doplnění programu o nový bod jednání může zastupitel prakticky kdykoliv, i třeba těsně před zastupitelstvem.
  Jenže tady také máme vnitřní jednací řád zastupitelstva, který si schválila jednobarevná většina v ZM v minulém období. Ten stanovuje, že v ZM bude projednáván jen takový bod, který projde nejdříve radou, tedy bude radě předložen a rada k němu může vydat své stanovisko, jak mají ostatní stoupenci hlasovat.
  Aby ale rada tímto vnitřním jednacím řádem neporušovala nadřazený zákon o obcích, tak samozřejmě každý vkládaný bod (o který zažádá jakýkoliv zastupitel a nepředloží jej včas radě) nechá do programu zařadit, ale dle zákona o jeho zařazení musí rozhodnout zastupitelstvo.
  A jsme zase na začátku. Jednobarevná většina v zastupitelstvu ( pardon, vlastně teď tříbarevná) dobře ví, že nesmí pro takové neplánované zařazení nového bodu hlasovat, neb jí to velí vedení strany. Takže zákon o obcích je naplněn, o zařazení ( nezařazení) bodu na program jednání se demokraticky hlasuje a demokraticky si zastupitelé z koalice vždy odhlasují, že takový bod nepustí vůbec k projednávání, tedy ani třeba k přečtení odůvodnění toho či onoho požadavku vzešlého z opozice.

  Proto jsem psala, že jsme již vycvičeni a dobře víme, abychom vůbec mohli o svých navržených bodech hlasovat, přednést jejich zdůvodnění a vysvětlení požadavku, tak že je musíme nejdříve předložit radě města.
  Jenže rada města nemá pevné termíny schůzí, žádali jsme o ně, ale nebylo vyhověno. A i když jsme žádali o informování o poslední schůzce rady před každým ZM, tak nám zase teď aktuálně předvedli, že nás informovat nikdo nehodlá. Zkrátka rada nestojí o zasahování opozice do projednávání navržených bodů, takže pokud může, informace se k nám nedostane.
  Vždy se čeká, až si vše výslovně vyžádáme a o vše napíšeme.
  Je to boj s větrnými mlýny, ale je to demokracie.
  Demokracie, kterou si zvolili občané Libčic svým hlasováním o jménech, která mají či nemají právo zasednout na zastupitelské židle.
  Zajímalo by mne třeba, kolik občanů se cítí být danými lidmi v ZM opravdu zastupováno. …v prosazování jejich názorů a pohledů na to, kam se mají Libčice ubírat…

 5. Ale jo, najdou se lidé, kteří se takovými občany v zastupitelstvu cítí zastoupeni. Nezapomeňte na spoluvlastníky pozemků.

  Zastupitestvo je vlastně taková fotbalová jedenáctka. „Trenér“ ale do pole postavil jen šest hráčů. Těch pět, co se už půl zápasu rozcvičuje u lajny, střídat nepůjde. Z těch šesti hrajících dva nejeví o hru zájem, jeden neví, co je to míč, a tři zbylí se snaží jen držet míč v koutě u vlastní brány. Dobrá taktika, že? Na sestup..

Odpovědět

Můžete použít tagy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>