Jsme sousedé

Libčické křižovatky č.2/2018

Vyšlo v tištěné podobě Libčických křižovatek číslo 2 / 2018.

Ač se tenhle zákres dá dobře popsat slovy „mapa výskyty LOSů“, není určen pro biology a ochranáře. Chceme vám ukázat, že jsme sousedé. Je jedno, zda bydlíte v Letkách, Libčicích či Chýnově, kousek od vás bydlí LOS. Konkrétně LOS – kandidát. (Pokračování textu…)

Kolem kola

Libčické křižovatky č.2/2018

Vyšlo v tištěné podobě Libčických křižovatek číslo 2 / 2018.

Kolo neboli velociped zachránilo lidstvo před možným zhloupnutím a fyzickou degradací. Než bylo vynalezeno (a je to asi 140 let), nacházeli lidé své životní partnery v poměrně omezeném okruhu. Byl dán tím, kam se dalo dojít pěšky. Kolo, které se pohybuje zhruba pětkrát rychleji, tento okruh příslušně rozšířilo a genetická různorodost nabyla naprosto jiných kvalit. O příznivém vlivu na celkovou fyzickou i psychickou kondici jezdců nemluvě. (Pokračování textu…)

Školská rada: Dobře utajené volby

Libčické křižovatky č.2/2018

Vyšlo v tištěné podobě Libčických křižovatek číslo 2 / 2018.

Koncem května proběhly volby do školské rady, orgánu školy, ve kterém by se měli setkávat zástupci zřizovatele, školy a rodičů a povídat si o tom, co je trápí a co by se třeba mohlo zlepšit. Ano, škola svou zákonnou povinnost splnila, volby vyhlásila, zástupci rodičů byli zvoleni. Těch „ale“, které volbu provázelo, je ale na můj vkus až příliš mnoho a v důsledku opět poškozují samotnou školskou radu, která si těžko a už mnoho let buduje svůj prostor a hledá náplň. (Pokračování textu…)

Školní rok v ZUŠ skončil tradiční Zahradní slavností

Libčické křižovatky č.2/2018

Vyšlo v tištěné podobě Libčických křižovatek číslo 2 / 2018.

Závěr školního roku bývá nejen pro učitele a děti, ale i pro jejich rodiče náročné období. Obzvlášť když jsou děti aktivní či navštěvují více školních zařízení. Zahradní slavnost, třeba taková, jakou pravidelně pořádá libčická Základní umělecká škola, je pak opravdu příjemnou odměnou, věřím, že pro všechny. Děti vyvýšené pódium, profesionální ozvučení a plné hlediště motivuje k těm nejlepším výkonům, odměnou je jim svlažení v bazénu a občerstvení ve stánku. Dospělým divákům se dostává vrchovatě kulturních zážitků a v případě naší ZUŠ přívlastek kulturní opravdu není nadsázkou. Na učitele zbývá potlesk, poděkování a snad i pohled na spokojené žáky i rodiče. (Pokračování textu…)

Libčice potřebují sběrný dvůr

Libčické křižovatky č.2/2018

Vyšlo v tištěné podobě Libčických křižovatek číslo 2 / 2018.

Agenda nakládání s odpady vzniklých v domácnostech je jednou ze základních povinností každé obce. Libčice v tomto ohledu odvádějí standardní službu. Za pravidelný roční poplatek, který je v porovnání s podobně velkými obcemi v našem okolí poměrně nízký, máme zajištěn pravidelný svoz směsného odpadu z popelnic, recyklaci tříděného odpadu sváženého z několika k tomu určených sběrných míst, svoz bioodpadu, likvidaci textilu, baterií, drobného kovového odpadu a dvakrát ročně i nebezpečného odpadu, jako jsou třeba staré léky, zbytky barev a jiných chemikálií a další. Ano, vše je vlastně tak, jak má být, zákonné povinnosti jsou splněny, ale přeci jen si čas od času lámeme hlavu nad tím, kam s některým odpadem, který vám nepasuje do správné kolonky. (Pokračování textu…)

Kino zimní, jarní i letní

Libčické křižovatky č.2/2018

Vyšlo v tištěné podobě Libčických křižovatek číslo 2 / 2018.

Když jsem před lety sledoval odlupující se bílý nátěr promítací plochy na kulturním domě, bylo mi dost líto, že vedle „zimního“ kina takto v našem městě zaniká i možnost uspořádat kino letní. Zvlášť když se občas začalo promítat v Řeži a pravidelně i v pěkně opraveném sálku ve Velkých Přílepech. (Pokračování textu…)

Písemná zmínka

denik.cz

1052, 1088, 993… Ne, ne nemluvíme tu o hektopascalech, takže nečekejte předpověď počasí na prázdniny.

Tyhle čísla, to jsou letopočty. Datoví žurnalisté z webu Deník.cz připravili podrobnou mapu Česka, která ukazuje letopočet první písemné zmínky o té které obci. A to je dobrá příležitost si připomenout na jak speciálním místě tu vlastně žijeme. (Pokračování textu…)

Letní dětská anketa

Libčické křižovatky č.2/2018

Vyšlo v tištěné podobě Libčických křižovatek číslo 2 / 2018.

Další školní rok je za námi a Libčice se na dva měsíce téměř vylidní. Tedy ubude spíš jen těch menších Libčičanů, kteří odjedou k moři, na tábory nebo se přesunou alespoň na koupaliště. Jak se jim líbil letošní školní rok, co by si přáli o prázdninách a čím by je škola mohla potěšit, až se vrátí zpět do lavic, jsme se některých z nich zeptali. (Pokračování textu…)

Svatojánská slavnost a léto v Kulíšku

Svatojánská slavnost a léto v Kulíšku

Vyšlo v tištěné podobě Libčických křižovatek číslo 2 / 2018.

Kulíšek Libčice, lesní klub, který zde funguje už od roku 2014, uzavřel první školní rok, ve kterém se rozrostl natolik, že funguje plných pět dní v týdnu. Že nevíte, co je to lesní klub? Je to obdoba lesní mateřské školy pro děti od tří do šesti let. Některé děti navštěvují jenom lesní klub, jiné děti kombinují docházku do lesního klubu se státní mateřskou školou. (Pokračování textu…)

Podél řeky s chutí a bezpečně

Libčické křižovatky č.2/2018

Vyšlo v tištěné podobě Libčických křižovatek číslo 2 / 2018.

Řeč bude o Vltavské cyklostezce na našem levém břehu Vltavy, kterou bychom rádi brzy viděli plnohodnotně a v celé délce vyznačenou v mapách. Stezku, po které bychom mohli bezpečně dojít či dojet jak do Prahy, tak i do Kralup a dále.

Každý, kdo někdy jel z Libčic na kole podél řeky, ví, že oběma směry vede trasa občas terénem nepříliš pohodlným, místy jde dokonce o jízdu s jistou dávkou adrenalinu, kterou nejspíš ocení jen muži či sportovně zdatné dámy a dívky. Ostatní se necítí na úzké stezce v těsné blízkosti trati příliš bezpečně a komfortně. (Pokračování textu…)

1 3 4 5 6 7 56