Pozvánka do Uhelného mlýna

Uhelny mlyn

Kdy: pátek 26. 9. 18:00 – 20:00
Kde: Uhelný mlýn v areálu Šroubárny, Libčice nad Vltavou

V Libčicích není příliš mnoho věcí, o kterých se dá říct, že jsou opravdu výjimečné. Nemáme na mysli něco, co nemají v Tursku a dokonce ani v Roztokách. Myslíme něco opravdu mimořádného, celostátně pozoruhodného. (Pokračování textu…)

Názory: Aritmetická logika

Navazuji poznámkou na racionální rozbor P. Peleškové. Po přečtení zářijového Slova starosty si musela spousta libčických občanů nutně položit otázku, jak je možné, že opoziční zastupitelé svými sedmi hlasy pravidelnĕ přehlasovávali osm hlasů zastupitelů libĕhradských a údajnĕ tím zamítali akce typu změny územního plánu pro stavbu LDN či například rekonstrukci budovy ZUŠ. Přitom se následně ve stejné tiskovině dozvídají o dokončení 1. a 2. etapy rekonstrukce ZUŠ i prázdninových opravách téže budovy a změna územního plánu se má projednávat přímo na příštím jednání ZM 1. října. A má snad někdo z libčických i přespolních občanů dojem, že bylo libčické koupaliště po celou letní sezonu zavřené?
V Libčicích tedy zřejmě platí, že je sedm více než osm! Je to zázrak, či zasedání zastupitelstva probíhala ve skutečnosti jinak? (Pokračování textu…)

Názor na jeden smutný text v posledních Libčických novinách

libčice_nádraží3

V zářijovém čísle Libčických novin, které radnice zdarma posílá do všech domácností, jsme se mohli dočíst, co jsme nejspíš ani vědět neměli. Co? Nemám na mysli to, čeho už si musel všimnout každý vnímavý občan, totiž že pan starosta nemá opoziční kolegy rád. Mám na mysli to, že se pan starosta nezdráhá prostor v Libčických novinách, které jsou určeny pro vyvážené informování o dění ve městě, bez skrupulí využít pro vlastní propagaci a současně znevažování jiných občanů. Nejde přitom jen o opoziční zastupitele. Za nimi totiž stojí lidé, občané, voliči, kteří jim dali v minulých volbách hlas a vyjádřili tak přání, aby právě on či ona byli jejich zástupci, protože právě s nimi sdílí podobnou představu o dalším směřování našeho města a jsou pro něj zárukou, že se tato vize může naplnit. (Pokračování textu…)

Tady bydlí LOS!

Tady všude bydlí.

Od dnešního dne ji budete potkávat na každém kroku …modro-bílo-černou grafiku se strohým sdělením, odkazem na náš web a pořadovým číslem, které náš spolek při LOSování pořadí kandidátních listin obdržel. Ano, máme číslo 1 ! (Pokračování textu…)

1 48 49 50 51 52 55