Author Archive

Libčická škola – co se do novin nevešlo

ZŠ Libčice

Pokud vše proběhlo tak, jak mělo, přistály vám o víkendu do schránky Libčické křižovatky č. 1/2020. Tématicky se zaměřují především na problémy naší libčické školy. Snaží se události táhnoucí se od začátku školního roku 2019/20 poskládat do jednolitého celku a vysvětlit co a jak se událo.

Do tištěných novin se ale nevejde všechno. Tento příspěvek na ně navazuje a má na jednom místě a v návaznosti na vytištěný text doplnit případným zájemcům mozaiku informací o další dostupné dokumenty (zdroje jsou různé: web školy, dokumenty uniklé na facebooku, dokumenty převzaté se svolením autorů…).

(Pokračování textu…)

FARMÁŘSKÝ TRH BUDE!

Na značky! 25. dubna začínáme!

Od soboty 25. dubna zahajujeme letošní sezónu farmářských trhů u Kotelny. Vláda umožnila od 20. dubna v rámci uvolňování mimořádných ochranných opatření opět otevřít farmářské trhy. Po oznámení uvolnění části zákazů jsme zvažovali, zda dokážeme splnit preventivní ochranná opatření a trh otevřeme, nebo zda ještě počkáme. Nakonec jsme rozhodli trh obnovit.

V Libčicích se na trhu sejdeme letos poprvé a všichni budeme muset dodržovat přísné hygienické podmínky. Pro bezproblémový průběh bude nezbytná vzájemná spolupráce a ohleduplnost všech přítomných při dodržování hygienických požadavků.

(Pokračování textu…)

Společenský život ve stínu koronaviru

Libčický občanský spolek jako pořadatel řady kulturních a společenských akcí v našem městě pozorně sleduje vývoj situace okolo koronaviru. Řídíme se samozřejmě pokyny vlády České republiky a také principem předběžné opatrnosti. V tuto chvíli, tj. úterý 10. 3., jsme se proto rozhodli odložit konání diskusního večera Sousedství po italsku a po česku.

Opatření zasáhnou i plánované Farmářské trhy a představení v kině Kotelna.

Aktuální informace sledujte na těchto stránkách.

Pevné zdraví přeje

LOS

Záznam jednání zastupitelstva města č. 9, 13. 11. 2019

Připravili jsme pro vás záznam z jednání zastupitelstva města č. 9, které proběhlo 13. listopadu 2019. Bylo to klidné zastupitelstvo s jedním potenciálně důležitým bodem – schválením zadávacího dokumentu pro tvorbu nového územního plánu. Tento bod byl ale nakonec odložen na příští prosincové zastupitelstvo, viz náš předchozí příspěvek. (Pokračování textu…)

Stavební uzávěra

Jelikož ne úplně každý z nás denně sjíždí elektronickou úřední desku městského úřadu, tak bychom rádi upozornili na zveřejněný Návrh územního opatření o stavební uzávěře v lokalitách:

  • u Evangelického hřbitova
  • u křižovatky Na Zabitém
  • u železničního přejezdu v Letkách

(Pokračování textu…)

Informace k zasedání zastupitelstva 18.9. od 15,00 – nechoďte, neproběhne

Ti, kteří se o místní dění zajímají, nejspíš vědí, že jsme (LOS) iniciovali samostatné veřejné zasedání zastupitelstva, na kterém chceme řešit situaci kolem Libčických novin. První pokus svolaný na 4. 9. nevyšel, nedostavil se nikdo z koalice, zastupitelstvo nebylo usnášeníschopné (bylo nefunkční a po 10-ti minutách bylo rozpuštěno).

Ale zasedání, které se neuskuteční, se musí opakovat. Druhý pokus vyhlásil starosta města na 18. 9. avšak od 15,00 hodin. To je čas, který nevyhovuje nikomu. Ani koalici, ani zastupitelům za LOS, ani veřejnosti. (Pokračování textu…)

Eurovolby v Libčicích

 Tak jak jsme jsme volili v Libčicích? Přehledně z infografiky Českého rozhlasu.

1 2 3 10