Náš volební program

V Libčicích to žije. Máme spousty kulturních i sportovních akcí, každý si může vybrat. A často to není snadná volba, protože se lákavých možností sejde víc. Za pestrou nabídku vděčíme aktivním občanům a místním spolkům.

To je dobře. Všechny aktivity, které vnáší do našeho města život, si zaslouží plnou podporu. Jen je jim třeba zajistit silné a stabilní zázemí. Finanční i praktické.

Tomu nesvědčí současný systém dotací, který se každý rok mění, překvapuje výjimkami a dodatečnými podmínkami. Pro spoustu aktivit navíc chybí adekvátní prostory.

Proto:

 • Nastavíme jasná a přehledná pravidla pro financování spolků a akcí.
 • Zvýšíme objem prostředků na veřejný život.
 • Rozvineme spolupráci s obcemi v okolí.
 • Vyřešíme problematiku prostor pro společenské akce a spolkový život.

Libčice mají výbornou dopravní obslužnost, zejména díky vlakům, nově i autobusům. Bohužel dojem kazí neudržované nádraží. V některých částech města je složité parkování.

Velmi nebezpečné jsou každodenní situace před školou a školkou, kde není dostatečná kapacita pro vyzvedávání dětí. Také nákladní doprava do areálu Šroubárny vedená centrem města znamená nebezpečí pro chodce.

Proto:

 • Zlepšíme parkování nejen na Sahaře a u nádraží.
 • Vyřešíme situaci s vyzvedáváním dětí ze školy a školky.
 • Zajistíme bezpečný pohyb chodců po městě.
 • Dohlédneme, aby nádraží a podchod byly udržovány.
 • Zlepšíme příjezdové komunikace do města.

V následujících letech se má naše město významně rozrůst. Na stole leží několik připravovaných projektů nové výstavby. Právě nyní, v době příprav, má město jedinečnou šanci plány soukromých subjektů usměrňovat.

Chceme se poučit z chyb blízkých obcí, ale nové výstavbě bránit nelze. Nové lokality musí být funkční součástí města. Vedle bydlení by měly přinést i potřebné služby, zázemí a obchody a být místy, kde se budeme potkávat s novými sousedy. Na růst počtu obyvatel je potřeba připravit i městské služby.

Proto:

 • Nechceme k Libčicím přilepit izolovaný satelit – nová výstavba musí být funkční a propojená s městem.
 • Budeme usměrňovat plány developerů pro pozitivní rozvoj našeho města.
 • Vytvoříme příznivé prostředí pro širší nabídku obchodů a služeb.
 • S růstem počtu obyvatel zajistíme dostatečnou kapacitu školek a škol.
 • Přivítáme nové sousedy a zapojíme je do našich libčických tradic.

V Libčicích máme řeku s náplavkou, koupaliště, fotbalové hřiště v Letkách, Sokol, řadu dětských hřišť… Přesto není jejich potenciál plně využitý. Zatímco Sokolovna je zcela zaplněna, jiná místa fungují sporadicky nebo jsou nedostatečně udržována. Přitom řada míst by s pomocí nevelké investice mohla nabízet skvělé možnosti pro sport i rekreaci.

Jsme rádi, že máme v Libčicích školy, školky a spolky, které se starají o děti naše i přespolní. Musíme je dále rozvíjet a investovat tak do péče o budoucí generace libčických občanů.

Proto:

 • Oživíme koupaliště a sportoviště.
 • Rozšíříme využití náplavky pro aktivní odpočinek a setkávání.
 • Zvýšíme kapacitu krytých sportovišť.
 • Dětská hřiště si zaslouží pravidelnou péči a obnovu. Vyslyšíme hlasy rodičů i dětí.
 • Maximálně podpoříme zvyšování kvality a výukových kapacit škol. Podpoříme školy při zavádění nových metod výuky a zapojování rodičů.

Řeka byla vždy přirozenou spojnicí lidských sídel. Není divu, že její břeh je vyhledávaným místem pro pěší i cyklisty. Avšak napojení Libčic směrem k Praze stále chybí.

Přístup k Vltavě je v současné době komplikovaný, a tak není plně využitý potenciál pro rekreaci a turistiku. I k sousedům do okolních obcích se chceme dostat pohodlně, ne vždy je třeba na výlet jet autem.

Proto:

 • Propojíme město podél řeky s okolními obcemi pro pěší i cyklisty.
 • Aktivně budeme usilovat o dobudování cyklostezky Praha-Drážďany.
 • Usnadníme přístup k řece v Libčicích i v Letkách.
 • Obnovíme a navrhneme nové stezky k sousedům do okolních obcí.
 • Zpříjemníme Libčice místním cyklistům – městu prospějí kolostavy a bezpečné parkování pro kola na důležitých místech.

Naše město leží v krásném Vltavském údolí. Přírodu respektujeme a chceme se z ní těšit. Stejnou potěchu by měla přinášet i městská zeleň.

Uvědomujeme si, že dnes, kdy krajinu sužují dlouhá sucha, je péče o zeleň mnohem složitější. Nestačí jen sem tam vysadit květinu. Aby zeleň byla zelená, je potřeba dobře promyšlená a vytrvalá péče.

Asi každý v Libčicích se již setkal s nepořádkem kolem kontejnerů, případně vznikající černou skládkou. Bez rychlého a efektivního řešení se odpady vrší a vznikne skutečný problém. A víte, kam odložit starý olej z fritovacího hrnce?

Proto:

 • Postaráme se, aby zeleň byla ozdobou města.
 • Budeme hospodařit s dešťovou vodou.
 • Zřídíme sběrný dvůr.
 • Zajistíme pravidelný úklid v okolí kontejnerů, přidáme odpadkové koše a místa se sáčky na psí exkrementy.
 • Zlikvidujeme černé skládky a zamezíme jejich šíření.
 • Přeměníme Libčickou náplavku na ještě příjemnější místo (aktivního) odpočinku.

Pečovatelská služba v Libčicích funguje a stará se o základní potřeby svých klientů. Další služby ale chybí, a to nejen starším občanům. Je to na prvním místě obec, kdo má zajistit kvalitní péči pro seniory, lidi v nouzi nebo ty, co pečují o své blízké.

Žijeme u řeky, která umí být i nebezpečná, v blízkosti skládky, rafinérie a dalších nebezpečných provozů. Proto pro své bezpečí potřebujeme rychlý způsob informování obyvatel o krizových situacích.

Proto:

 • Vybudujeme městský systém krizového varování prostřednictvím SMS, e-mailu, sociálních sítí a rozhlasu.
 • Rozšíříme nabídku pečovatelské služby.
 • Podpoříme péči v domácím prostředí.
 • Zajistíme SOS tlačítka pro seniory a pro osoby se zdravotním handikepem.
 • Vytvoříme podmínky pro mezigenerační spolupráci.

V Libčicích se nám žije dobře. Oproti jiným obcím nás naštěstí netrápí zásadní nesnáze. Máme tak čas vyřešit současné neduhy a zaměřit se na dlouhodobé cíle.

Moderní správa města musí být přístupná, koncepční a má probíhat v otevřeném dialogu s občanem. Místo akutního záplatování nejbolestivějších míst potřebuje naše město jasnou a dlouhodobou vizi vycházející z představ a potřeb občanů. A vedení, které je schopné uvést vize ve skutečnost.

Proto:

 • Zpřístupníme úřad – rozšíříme úřední hodiny.
 • Zřídíme pravidelné hodiny pro veřejnost se starostou / starostkou.
 • Město povedeme předvídatelně a koncepčně dle dlouhodobých strategických plánů. Své kroky budeme dopředu vysvětlovat a zdůvodňovat.
 • O majetek a budovy města budeme pečovat zodpovědně.
 • Pro rozvoj města využijeme v maximální míře možnosti dotací.
 • Věříme na transparentnost a maximální zpřístupnění dokumentů města. Bez formalit a obstrukcí.