Petra Pelešková starostkou Libčic

Žiji v Libčicích už téměř třicet let. Povoláním jsem stavební inženýrka, mám zkušenosti ze státní správy a s přípravou a vedením projektů financovaných ze státních i evropských fondů. Osmým rokem jsem zastupitelkou města za Libčický občanský spolek LOS.

V Libčicích jsem zažila začátek proměny města a s radostí pomáhala s projekty, díky kterým se Libčice staly přívětivější nejen pro děti. Vidím ale kolem sebe další příležitosti k rozvoji Libčic tak, aby se staly městem 21. století, městem příjemným k životu.

Připravenost, plán, jasná vize, to je to, v čem bych naše město ráda posunula. Koncepční a projektová příprava je mou silnou stránkou a ráda bych tyto mé zkušenosti z profesního života uplatnila při vedení města. Radnice, to ale není jen starosta nebo jeho pravá ruka, tedy místostarosta či tajemník. Naše město má poměrně silný aparát, jak v referentech státní správy a samosprávy, tak v množství lidí, kteří jsou členy nejrůznějších komisí a výborů. A věřím, že tito lidé jsou nevyužitým a často nevyslyšeným potenciálem. Ráda bych to změnila.

Libčice nejsou ospalé městečko. O bohaté nabídce aktivit a skvělých akcí, za kterými stojí místní spolky, organizace a jednotlivci, se ví daleko za hranicemi našeho města. Těším se, že nová radnice bude vám všem, kteří pomáháte dělat život ve městě pestrým, opravdovým partnerem a oporou.

Petra Pelešková

Proč Petru za starostku?

Petra vidí věci z dlouhodobé perspektivy a v souvislostech. Rozumí veřejným zakázkám, územnímu plánování i úřadu jako nástroji samosprávy. Petra umí klidně komunikovat. Umí vystihnout podstatu problému, nemá problém s odlišnými názory a dívá se na věci ze široka a v kontextu. I díky svému povolání umí vést tým a co víc, je schopná ho také stmelit.
Petra chce radnici otevřít občanům, nejen v otevíracích hodinách, ale především chce předávat informace z radnice včas, kvalitně a srozumitelně všem. Chce vtáhnout do dění ve městě obyvatele tak, aby byli mnohem více zapojeni do budování města a mohli v předstihu sami vyjádřit své potřeby.

Váží si upřímnosti a přímého jednání, ač nemusí být vždy příjemné, a obdivuje ty, kteří na úkor svého pohodlí vytváří něco pro druhé.

Změňme tón, kterým se nyní z radnice hovoří a pojďme s Petrou rozvíjet město do obrazu 21. století.

Petra o sobě:

Ač nejsem libčický rodák, jsou Libčice již 28 let mým domovem. Vyrostla jsem v Teplicích, kde mám část širší rodiny i mnoho přátel, studovala jsem v Praze a velmi si ji oblíbila. Pro zázemí rodiny jsme ale s manželem netrvali na životě ve velkoměstě, naopak jsme oba tíhli do bezpečí menšího města. Libčice si nás jednoho dne svým způsobem vybraly samy a my zde zůstali a zapustili u Vltavy své kořeny.

V Libčicích jsme vychovali dva syny, vodili je v dětském věku postupně do všech místních škol.

Trocha čísel o mně

51 tolik je mi let
28 let žiji v Libčicích
44 tolik je dohromady mým dvěma synům
8 let jsem zastupitelkou v Libčicích
5 let jsem pracovala na správě majetku v Libčicích
9 let zkušeností ze stavebního úřadu

S čím je možné si mne v Libčicích spojit?

 • Stála jsem spolu s dalšími lidmi ze spolku u vzniku Oranžového hřiště. Prošla s ním od žádosti o dotaci, přes výběr návrhu až po realizaci. Zde jsem si spolu s místními poprvé vyzkoušela komunitní rozměr úspěšného projektu. Zeleň na hřišti jsme sázeli během dobrovolné brigády společně s libčickými obyvateli, peníze na dnes již krásné košaté stromy jsme posbírali mezi libčickými rodinami formou sponzorských příspěvků.
 • Podílela jsem se na přípravě a realizaci projektů zateplení fasád školy a školky, během něhož dostaly obě budovy nový svěží vzhled, který dodnes mnozí návštěvníci města oceňují. Projekty byly z většinové části financovány z evropských fondů.
 • Spolu s Terezou Nehasilovou stojím i za již vzrostlou jasanovou alejí na výjezdu z Chýnova na křižovatky a za náhradou dožilých javorových alejí za nádherné slivoně, jeřabiny a babyky vysazené podél hlavních libčických ulic.
 • Před pár lety jsme s Janou Márovou založily úspěšnou tradici farmářského trhu a adventního jarmarku v Libčicích.
 • Zpočátku tohoto volebního období jsem vedla výbor rozvoje města a snažila jsem se v něm prosadit vytvoření pravidel pro developery, které měly zahrnovat přehledné podmínky a požadavky našeho města pro větší stavebníky. Stejně tak jsem chtěla být s výborem podporou při tvorbě nového územního plánu. Výbor byl však po necelém roce a půl většinovou koalicí  Liběhrad+TOP09 zrušen.
 • Zúčastnila jsem se jako člen poroty architektonických soutěží na centrum města i na novou podobu náplavky. Těší mě, že jsme společně s kolegy zastupiteli za Libčický občanský spolek LOS přesvědčili vedení města k uspořádání první architektonické soutěže. Naše město za odborný a svěží pohled zvenčí stojí.

Petra a její projekty

Farmářské trhy, zeleň v Libčicích, fasáda školy a školky nebo tolik oblíbené Oranžové hřiště – to jsou projekty, se kterými je Petra přímo spojená. Ví dobře, jak funguje místní komunita, proto ji do realizace dětského hřiště aktivně zapojila. A právě v místních lidech vidí ten největší potenciál pro rozvoj města.

Kde vidím potenciál pro rozvoj města?

 • Jednoznačně v místních lidech. Spokojení občané jsou základem každého dobře fungujícího města. Proto i další rozvoj města nelze dělat bez nich, nýbrž s jejich pomocí a podporou.
  Chci hledat průsečíky a pojítka. Cestu vidím v otevřené komunikaci o malých problémech dříve, než se z nich stanou velké.
 • V koncepčním přístupu a přemýšlení v širších souvislostech. Jednoduché řešení nemusí být z dlouhodobého hlediska vždy nejvhodnější krok

Čeho/koho si vážím?

 • upřímnosti a přímého jednání, ač nemusí být vždy příjemné,
 • tolerance a vzájemného respektu, protože každý máme menší či větší nedostatky,
 • pracovitosti, protože bez ní se nelze posouvat dál,
 • když lidé umí zůstat lidmi i v těžkých chvílích,
 • lidí, kteří na úkor svého pohodlí vytváří něco pro druhé

Máte dotaz? Napište mi na petra.peleskova@los-libcice.cz