Kino Kotelna uvádí: Moje slunce Mad / Dokud nás Bůh nerozdělil

Zveme Vás do kina 28.-29. ledna!

Moje slunce Mad je celovečerní animovaný film režisérky Michaely Pavlátové na motivy knížky Petry Procházkové Frišta. Příběh Češky Heleny, která zůstává žít v Kábulu se svým afghánským manželem, přišel na plátna kin přesně v době odchodu západních vojsk z této vzdálené země. Rychlý běh dějin z něj tedy udělal pohled do světa, který v podstatě zanikl nebo se alespoň výrazně proměnil. Že jde o český animovaný film přímo světových kvalit, naznačuje nominace na velmi prestižní Zlaté glóby. Divácké ohlasy jsou převážně pozitivní a zvláštně různorodé – prý jde o příjemně plynoucí film s krásnou animací, zničující příběh, ale podle jiného diváka i o “sluníčkářskou agitku”. Přijďte se podívat, strávit příjemný večer a udělejte si názor sami! Pátek 28. 1. 2022, 20:00. Raději podotýkám, že doporučená věková hranice u tohoto filmu je 12 let.
Dokud nás bůh nerozdělil je další počin na pomezí komedie a dramatu z tvůrčí dílny autorů proslulého filmu Naprostí cizinci.

(Pokračování textu…)

Rybova mše v Libčicích

Po dvouleté pauze se v neděli 19. 12. 2021 v evangelickém kostele v Libčicích konalo další koncertní provedení České mše vánoční Jakuba Jana Ryby. Tato tradiční každoroční akce už po mnoho let krásným způsobem spojuje hudebníky z Libčic nad Vltavou a blízkého okolí a pražské a kralupské amatéry i profesionály.

Jsme velice rádi, že se i v době nejrůznějších protiepidemických opatření koncert podařilo uspořádat a hlavně, že nám vydržela většina účinkujících zdravých.

Sólové party zazněly v podání Alžběty Měkotové (soprán), Kamily Procházkové (alt), Petra Jedelského (tenor) a Miroslava Jiráka (bas). Patnáctičlenný komorní orchestr řídil Luboš Harazin, varhanní part odehrál pan Pavel Loukota. Libčický pěvecký sbor Scandula, řízený sbormistrem Janem Šindelářem, letos posílil sbor kralupské ZUŠ.

(Pokračování textu…)

Kino Kotelna uvádí: Slalom a Palm Springs

Nový rok v Kotelně odstartujeme na sjezdovce. V areálu Kotelny sice nevznikla žádná nová sportovní atrakce, ale v kině, které tam vstupuje do dalšího roku své existence, uvedeme drama z prostředí sjezdového lyžování Slalom (pátek 7. 1. 2021, 20:00). Den poté následuje americká komedie Palm Springs (sobota 8. 1. 2021, 20:00).

Francouzsko-belgický Slalom (2020) je suverénní filmový debut režisérky Charlène Favierové. V příběhu talentované lyžařky řeší otázky dospívání (i toho sexuálního) a vypráví o poněkud toxickém vztahu mladičké Lyz a jejího charismatického trenéra. Dle dostupných informací film zdárně překračuje obvyklá klišé sportovních filmů (trénink, posilovna, úraz, závod, znáte to…) směrem k psychologickému dramatu a tématu zneužívání moci v nerovném postavení dvou lidí, aniž by se stal jednorozměrnou „me too agitkou“.

(Pokračování textu…)

Letos na “Rybovku” v neděli do kostela nebo si můžete pustit záznam

Tuto neděli 19.12. od 17.30 h proběhla v evangelickém kostele již tradiční Vánoční mše J. J. Ryby.

Pokud jste se nemohli dostat do kostela osobně, přinášíme Vám alespoň záznam:

Těšit se můžete na vystoupení pěveckého sboru Scandula se sbormistrem Janem Šindelářem, na varhany zahraje Pavel Loukota, zpívat budou sólisté Alžběta Měkotová – soprán, Kamila procházková – alt, Petr Jedelský – tenor a Miroslav Jirák – bas. Komorní orchestr bude řídit Luboš Harazin

(Pokračování textu…)

Město bude usilovat o získání dotace na přestavbu domu č.p. 54 na družiny, úpravu školní jídelny a rekonstrukci dešťové kanalizace na sídlišti Sahara

Na jednání zastupitelstva dne 13.12.2021 byla projednána 1. etapa Regenerace sídliště Sahara. Ta spočívá v rekonstrukci dešťové kanalizace, která je v havarijním stavu. Pro spolufinancování této rekonstrukce mimo rozpočet města bude město žádat o dotaci ze Státního fondu podpory investic v rámci výzvy č. 5. Dotace může být poskytnuta až do výše 50 % uznatelných nákladů, nejvýše však 6 milionů Kč na projekt/etapu. O podání dotace a závazku dofinancovat akci z vlastních zdrojů města rozhodli na včerejším zastupitelstvu všichni přítomní zastupitelé.

(Pokračování textu…)

Regenerace sídliště Sahara: koncepční studie, etapy, rozpočet 1. etapy

V rámci jednání zastupitelstva města č. 20 svolaného jako mimořádné na den 23.11.2021 byl navržen jako hlavní bod programu “Schválení dotačního projektu Regenerace sídliště Sahara”. Na schválení ani k hlasování však vlivem celkové nepřipravenosti záležitosti nakonec vůbec nedošlo a tento bod byl po návrhu spolku LOS a následné shody celého zastupitelstva odložen na další mimořádné jednání zastupitelstva, které je nyní svoláno na 13.12.2021 v 18:00 v obřadní síni MěU Libčice nad Vltavou.

Obě mimořádná jednání ZM (když na první pokus nebyly podklady dostatečně připravené) si tento bod vyžádal především díky termínu podání případné žádosti o dotaci, který je stanoven na 15.12.2021.

Záznam z jednání ZM č. 20 dne 23.11.2021:

(Pokračování textu…)

Od pondělí nový vlak z Masarykovo nádraží s odjezdem v 16:21

Od pondělí 13.12.2021 přibude v rámci odpoledního spojení Praha – Libčice spoj s odjezdem v 16:21 z Masarykovo nádraží.

Tuto pozitivní změnu pro spojení Praha – Libčice jsme připomínkovali minulý rok v rámci projednávání jízdního řádu ČD a v reakci na ní bylo sděleno, že od 12/2021 se s tímto rychlým spojením již počítá. Skvělé, že tomu tak je!

Pozor staví jen v Libčicích nad Vltavou nikoliv v Letkách. A jezdí jen v pracovní dny. Tak šťastnou cestu!

(Pokračování textu…)

Názor pana Dobeše: Rekonstrukce náměstí Svobody v Libčicích nad Vltavou

Uveřejňujeme příspěvek pana Dobeše v plném znění a bez úprav:
“Součástí připravované rekonstrukce libčického náměstí je také několik změn stávající dopravní situace na náměstí a v jeho okolí.

Pojďme se podívat na to, zda se jedná o změny k lepšímu a přispějí-li zejména ke zvýšení bezpečnosti provozu v prostoru náměstí a chodců na přechodech nebo naopak dojde ke zhoršení současného stavu…”

(Pokračování textu…)

Dopis pana Dobeše zastupitelům města: Ulice Pod Hájem II

Uveřejňujeme další dopis od pana Dobeše. Příspěvek je v plném znění a bez úprav.

Vážené členky a členové libčického městského zastupitelstva,
před třemi měsíci (koncem července) jsem vám poslal přiložený e-mail se sérií fotografií zachycujících
zámkovou dlažbu po opravě v ulici Pod Hájem II ze dne 21.7. 2021, která byla opravována také
měsíc před tím (koncem června) viz. další série fotografií.

(Pokračování textu…)

1 2 3 71