Ing. Tereza Nehasilová

Kandidátka do zastupitelstva města Libčice nad Vltavou na 2. místě za Libčický občanský spolek LOS.

Ing. Tereza Nehasilová (2.)

Tereza je s Libčicemi pevně spjatá, a to nejen svou rodinou a příbuznými, kteří v Libčicích také žijí, ale zejména svou prací pro místní komunitu. Po více než dvě volební období pracovala v opozici na radnici. Vystudovaná krajinná inženýrka má zkušenosti a znalosti z oblasti péče o veřejnou zeleň. Nejde jen o stromy. Tereza rozumí péči o životní prostředí, věnuje se dotacím a strategickému plánování. To, co ji přivedlo ke tvoření zahrad, je právě schopnost náhledu na problém, vytyčení koncepčního řešení a hlavně umění vidět věci v dlouhodobém horizontu.

 

Tereza se jako matka tří dětí, které postupně prošly všemi libčickými školami a školkami, o libčické školství aktivně zajímá a v roli zastupitele, rodiče i žáka (několik let dokonce navštěvovala taneční kurz pro dospělé při ZUŠ) se školy snaží podporovat. O prázdninách se kromě vlastních dětí věnuje dětem táborovým, kterým předává hlavně zkušenosti a radost z vodáctví.

Tereza se umí na věci, nejen v Libčicích, dívat vždy z více perspektiv a vnímat vše hodně komplexně, ve více rovinách. I proto profesně spojila svůj vystudovaný obor krajinářky s hlubším sociálním rozměrem – vede totiž integrační zahradní a truhlářskou dílnu obecně prospěšné společnosti Kokoza, kde vytváří smysluplné pracovní příležitosti pro lidi se zkušeností s duševním onemocněním.

Samotné letité působení v opozici Terezu zformovalo do člověka věcně argumentujícího, člověka, který si je vědom kontinuity, člověka s jasnou vizí. V kombinaci s jejím profesním směřováním je pak Tereza tou, která dobře ví, jak Libčice vést z pohledu smyslu, odpovědnosti, dlouhodobého plánování a udržitelnosti.

> Podívejte se na další kandidáty Libčického občanského spolku LOS do zastupitelstva města Libčice nad Vltavou v roce 2022