Skanska: zahájení společného územního a stavebního řízení

Klikněte pro zobrazení mapy.
Kdy:
1. 10. '19 @ 9:00
2019-10-01T09:00:00+02:00
2019-10-01T09:15:00+02:00
Kde:
obřadní síň městského úřadu
náměstí Svobody 90
252 66 Libčice nad Vltavou
Česká republika
Kontakt:
233 101 660
Skanska: zahájení společného územního a stavebního řízení @ obřadní síň městského úřadu | Libčice nad Vltavou | Středočeský kraj | Česká republika

Oznámení
zahájení společného územního a stavebního řízení

Stavebník Skanska Reality a.s., Křižíkova 682/34a, Karlín, 18600 Praha 8
IČO: 02445344,
zastoupen Lenkou Charvátovou (dále jen stavebník)
dne 26. 2. 2019

podal žádost o vydání společného povolení „Park Cihelka – I. etapa –novostavba bytového domu A o třech sekcích (A1, A2, A3) + infrastruktura + napojení komunikace“ (dále jen stavba) na poz. parc. č. 1, 2/1, 46/4, 46/5, 47, 50, 622/1a619 k.ú. Letky a 1156/8 k.ú. Libčice nad Vltavou.

Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. Městský úřad Libčice nad Vltavou, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle §13 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“), oznamuje v souladu s ustanovením § 94 k stavebního zákona a v souladu s § 144 odst. 6 zák. 500/2004 Sb., správní řád zahájení společného řízení pro výše uvedenou stavbu a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání na den

1. 10. 2019 (úterý) v 9.00 hodin

se schůzkou pozvaných do obřadní síně MěÚ Libčice nad Vltavou. Dotčené orgány a účastníci řízení mohou závazná stanoviska, námitky a připomínky, popřípadě důkazy uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí v kanceláři stavebního úřadu Libčice nad Vlt., ve dnech pondělí a středa od 8.00 hodin do 17.00 hodin, jinak po telefonické domluvě na č. tel. 233 101 660.

Zatím žádné komentáře.

Odpovědět

Můžete použít tagy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>