Téměř půl miliónu korun na kulturu, sport a další občanské aktivity

libčické granty

Městské příspěvky na letošní rok byly rozděleny. Dotační komise prošla 32 žádostí od 21 libčických subjektů, posoudila je a na základě hodnotících kritérií a pravidel doporučila radě města přidělit celkem 490 610 Kč. Městská rada nakonec schválila částku o něco nižší.

V následující tabulce si můžete prohlédnout kdo a jak byl úspěšný a na které akce se  letos můžete těšit.

 

 Žadatel

Žádáno

Doporučeno dotační komisí

Schváleno Radou města

SDH Letky
Memoriál J. Pospíšila

 9 000 Kč  9 000 Kč
 9 000 Kč
MC Malina
Pronájem herny v KDL/ pronájem v Sokole/ výtv. potřeby/ školení lektorů
 25 710 Kč  25 710 Kč  25 710 Kč
MC Malina
Mikulášská besídka
 6 350 Kč  6 350 Kč  6 350 Kč
Římskokatolická farnost
Zahradní koncert o posvícení/ Adventní koncert/ Schovanky
 64 000 Kč  35 000 Kč  35 000 Kč
Veszelei
Hypno Open Air
 100 000 Kč  18 000 Kč  18 000 Kč
Krystek
Fotbalové soustředění dětí
 5 000 Kč  5 000 Kč  5 000 Kč
Upírci
Pravidelná zájm. činnost/ tábory/ výlety
 180 000 Kč  42 000 Kč  30 000 Kč (-29%)
LOS
Tvůrčí dílny
 9 000 Kč  8 000 Kč  5 000 Kč (-38%)
LOS
Rybova mše vánoční
 13 000 Kč  13 000 Kč  13 000 Kč
LOS
Expediční kamera a Snow Film Fest
 32 000 Kč  24 000 Kč  24 000 Kč
LOS
Letní kino
 7 000 Kč  7 000 Kč  7 000 Kč
SDH Libčice
Bezpečnostní ventil/ Čarodějnice/ Soutěž Pohár města
 30 725 Kč  10 000 Kč  10 000 Kč
Mariane
Materiál na dobové kostýmy
 20 000 Kč  20 000 Kč  20 000 Kč
Klub seniorů
Kult. akce/testy paměti/výtv. materiál/Šikovné ruce/výlety
 88 000 Kč  35 000 Kč  50 000 Kč (+43%)
Maxa
Trampský majáles
 47 400 Kč  20 000 Kč  20 000 Kč
Sokol
Házená
 16 000 Kč  12 000 Kč  12 000 Kč
Sokol
Tenis
 10 000 Kč  6 000 Kč  6 000 Kč
Sokol
Stolní tenis
 72 500 Kč  15 000 Kč  15 000 Kč
Sokol
Všestrannost muži
 48 000 Kč  32 000 Kč  32 000 Kč
Sokol
Všestrannost ženy
 21 350 Kč  6 000 Kč  6 000 Kč
Sokol
Karate
 22 450 Kč  10 000 Kč  10 000 Kč
Chovatelé
Výroční shromáždění/ listopadová výstavy holubů a králíků
 10 000 Kč  10 000 Kč  10 000 Kč
Scandula
Sborový festival Otevřená zahrada
 30 000 Kč  20 000 Kč  20 000 Kč
Scandula
Provozní mat./ poplatky za doménu a hosting/ účetnictví/ velikon. koncert – honorář pro sólistu
 11 714 Kč  8 000 Kč  5 000 Kč (-38%)
Šachy
Cestovné/poplatky/partiáře/literatura
 11 000 Kč   10 000 Kč  10 000 Kč
Galerie art.to Uhelný mlýn
Výtv. dílny/pořádání výstav/honorář pro autory/fotograf. práce
 52 000 Kč  25 000 Kč  15 000 Kč (-40%)
Havran / Kulíšek
Plachta na týpí/ 7 výtv. lekcí
 34 900 Kč  15 000 Kč  7 000 Kč (-53%)
Skauti – Osmička
Letní tábor
 9 000 Kč  9 000 Kč  9 000 Kč
Novák
Pohádkový les
 1 500 Kč  1 500 Kč  1 500 Kč
Novák
Masopust
 14 000 Kč  14 000 Kč  14 000 Kč
Penížek
Libčický běh
 10 000 Kč  10 000 Kč  10 000 Kč
LOĎ
Libčický divadelní podzim
 9 050 Kč  9 050 Kč  9 050 Kč

pozn. Procenta v závorce ukazují rozdíl mezi doporučením komise a konečnou výší příspěvku schváleného Radou.

Komentářů: 2

  1. […] Rozpis všech dotací naleznete na webu libcickekrizovatky.cz […]

  2. Tereza Nehasilová napsal:

    Zeptala jsem se Rady města na konkrétní důvody a kritéria, která ji vedla k úpravám částek doporučených Dotační komisí. Odpověď zní:” Rada města vycházela z dlouholetých zkušeností a provedla některé dané úpravy. ” To je vše. Provedené změny chápu jako neodůvodněný a vzhledem k objemu rozdaných peněz zbytečný krok devalvující snahu žadatelů i Dotační komise o objektivní hodnocení. To si pro srovnání můžete projít na webu města v záložce “Dotační komise”, kde visí zápisy s hodnotící tabulkou. Zatím jen loňské, letošní zápis by měl být zveřejněn v nebližší době.

Odpovědět

Můžete použít tagy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>