Libčice potřebují sběrný dvůr

Libčické křižovatky č.2/2018

Vyšlo v tištěné podobě Libčických křižovatek číslo 2 / 2018.

Agenda nakládání s odpady vzniklých v domácnostech je jednou ze základních povinností každé obce. Libčice v tomto ohledu odvádějí standardní službu. Za pravidelný roční poplatek, který je v porovnání s podobně velkými obcemi v našem okolí poměrně nízký, máme zajištěn pravidelný svoz směsného odpadu z popelnic, recyklaci tříděného odpadu sváženého z několika k tomu určených sběrných míst, svoz bioodpadu, likvidaci textilu, baterií, drobného kovového odpadu a dvakrát ročně i nebezpečného odpadu, jako jsou třeba staré léky, zbytky barev a jiných chemikálií a další. Ano, vše je vlastně tak, jak má být, zákonné povinnosti jsou splněny, ale přeci jen si čas od času lámeme hlavu nad tím, kam s některým odpadem, který vám nepasuje do správné kolonky.

Překáží vám doma plechovky se zbytky zaschlé barvy, protože jste při posledním svozu nebezpečného odpadu byli v práci? Bydlíte na Sahaře, hnědou popelnici nemáte a kompost na balkóně panelového domu zakládat nechcete? Nepřipadá vám v pořádku jen tak odložit rozbitý televizor u vrat zavřené stodoly? Či jste byli zvyklí vozit v sobotu dopoledne svázané balíky novin a kovový šrot do sběrných surovin a cesty do Horoměřic či Kralup jsou pro vás složité? Těch „nebo“ a „ale“ je vlastě najednou docela dost a jsou i další. Současný systém nakládání s odpady v Libčicích, ač se to na první pohled nezdá, má své nedostatky. Tím nejvýraznějším je nutnost rozvážet různé druhy odpadu prakticky po celém městě. Důsledkem může být nižší procento vytříděného odpadu, který by nemusel skončit na Úholičské skládce. Bezradnost občanů může v extrémních případech dokonce být příčinou vzniku černých skládek, které s v katastru naší obce objevují.

Řešení zmíněných problémů by mohlo přinést zřízení sběrného dvora, který je v obcích naší velikostí poměrně běžnou normou. V sousedních Dolanech nad Vltavou mají sběrný dvůr v provozu jeden den v pracovním týdnu a v sobotu, v Kralupech nad Vltavou a v Roztokách jsou sběrné dvory otevřeny pro občany denně, a to i o víkendu.

Co je sběrný dvůr?

Sběrný dvůr je městem určené místo, které splňuje požadavky pro krátkodobé skladování (shromažďování) všech složek komunálního odpadu tj. sklo – obalové sklo, papír – lepenka, plasty – obalové znečištěné, kovy, nebezpečné složky (oleje motorové, převodové, mazací, obaly od olejů, olověné akumulátory, chladničky, barvy, nádoby od barev a laků, ředidla, rozpouštědla, galvanické články, zářivky) objemný odpad, dřevo (dřevěné desky, dřevotříska, dýha, nábytek), pneumatiky bez disků z os. aut, textilní materiál (staré oblečení, hadry znečištěné), elektrotechnický odpad (části od elektropřístrojů, televize, rádia, biologický odpad (tráva, listí) a stavební odpad. Sběrný dvůr je zdarma určen pro fyzické osoby, které mají trvalý pobyt v dané obci.

Zřízení sběrného dvora je pro město zcela jistě nákladná záležitost a další náklady vyžaduje jeho provozování. Na druhou misku vah ale musíme položit jasné přínosy, které z této služby občanům plynou. Odpad nemusíte skladovat doma a můžete jej odložit okamžitě. Sběrný dvůr má pevně danou otevírací dobu a proškolený personál vám poradí kam s kterým odpadem.

Zvážení různých „pro“ a „proti“, hledání vhodného místa či finanční rozvaha, to jsou ideální úkoly pro právě probíhající diskuzi nad strategickým plánem města. Částečným řešením vysokých nákladů na zřízení sběrného dvora mohou být dotace. V září tohoto roku bude spuštěna další výzva z Operačního programu Životní prostředí, která zahrnuje mimo jiné právě finanční podporu na sběrné dvory. Naši zastupitelé byli na tuto příležitost upozorněni, a proto obratem koncem dubna předali radě města podnět na zřízení sběrného dvora a přípravu žádosti o poskytnutí dotace. Zastupitelstvo se návrhem zabývalo na svém posledním jednání 13. června a po diskuzi nakonec návrh zastupitelů za Libčický občanský spolek LOS schválilo.

Osobně toto rozhodnutí velmi vítám a těším se, že se u nás v Libčicích sběrného dvora dočkáme. Věřím, že by to byl všeobecně přínosný krok.

JUDr. Jana Márová,
aktivní členka Libčického občanského spolku LOS, spolupořadatelka tvůrčích dílen, adventního jarmarku a nově také farmářských trhů u Kotelny v areálu šroubárny. Jana je profesí právnička, když má volnou chvilku, najdete ji na zahrádce.

komentáře 2

  1. Erika napsal:

    Dobrý den. Mohu tedy využít nejbližší sběrný dvůr v Dolanech? Bude mě to něco stát? Mám trvalé bydliště v Libčicích. Potřebovala bych odvézt pračku a bojler.

    • Vlastimil napsal:

      Pračku a bojler asi můžete jakožto elektroodpad nechat u „sběrné stodoly“ za kulturákem (Letecká 436).

Odpovědět

Můžete použít tagy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>