Uklidili jsme kousek Česka

Naše město a jeho okolí jsou součástí tzv. Pražské plošiny, tedy krajiny spíše rovinaté, ale díky polohy u řeky leží v mírném svahu a je obklopeno řadou roklí a strží, vyhloubených existujícími i zaniklými přítoky Vltavy. Z horního okraje vltavského kaňonu je k nim většinou pohodlný přístup; do nedávné doby se proto bohužel řada z nich využívala jako praktické odkladiště předmětů, které v domácnostech překážely a z nepochopitelného důvodu nebylo lepší je dát například do popelnice.

Šup s tím do rokle

Odpad shromážděný na křižovatce kralupské silnice a polní cesty z Chýnova

S mnoha odpady doby plastové si lidstvo zřejmě dlouho nevědělo rady a nikdo je nechtěl – kromě paličů kaučukových vater. Jinak si neumím vysvětlit fakt, že česká krajina je plná ojetých pneumatik, často prorostlých stromy a obrostlých mechem. Na jedno nějaké naleziště jsme se chtěli podívat v rámci letošní akce Ukliď Česko, ale vlezla nám do toho karanténa se zákazem sdružování. Organizační skupina MěÚ pod vedením Kateřiny Hrachovcové nakonec vyhlásila na první dubnový víkend neoficiální a neskupinovou formu akce, kdy bylo možné si vyzvednout pytle na odpad, naplnit je a předat úřadu informaci o jejich uložení.

Ve skupině LOS jsem navrhla vynést odpad ze strží, které se prudce sklánějí pod silnicí na Kralupy v úseku mezi evangelickým hřbitovem a místem na okraji lesa, kde na silnici vyúsťuje polní cesta z Chýnova. Během víkendu sem přišlo několik dobrovolníků, kterým tímto děkuji, ale nepotkali jsme se, a tak jen tuším, kdo to byl.

Trosky aut a koupelen složené u silnice na Kralupy

Nad nálezy vynesenými z lesa na silnici, svržených tam pravděpodobně několika náklaďáky, zůstává rozum stát – kromě hory pneumatik jsme ze strží vytáhli trosky koupelen včetně spotřebičů, sklo a plasty, desítky velkých zavařovacích sklenic… nálezy svědčily také o tom, že tu někdo celá léta pravidelně odhazoval pytel běžného domácího odpadu, asi cestou z Libčic z okénka auta. Proč? To mi povězte.

Další účastníci sbírali odpad na jiných místech ve městě a blízkém okolí a po víkendu byly všechny pytle odvezeny úklidovou četou. Ačkoliv toho bylo na několik svozů, nedokázali jsme ze svahů vytahat vše, a tak tu některé poklady čekají na příště.

Posílejte zprávy přes mobilní rozhlas

Aktuální stav hlášení je: Vyřešeno.

Potěšilo mě, že i v dalších týdnech se na libčickém Facebooku objevovaly zprávy o dalších uklizených místech např. v Chýnovském háji. Karanténa má i své lepší stránky, je čas chodit do blízkého okolí a zajímat se o tom, jak to tam vypadá.

Uklízet Česko můžeme nakonec celoročně. Navíc, pár měsíců už v Libčicích funguje aplikace Mobilní rozhlas. Pomocí její části „ZmapujTo“můžete obci nahlásit, odkud je třeba odpad odvézt. Hlášení jsem minulý týden vyzkoušela a mile mě překvapilo, když jsem hned následující ráno dostala do mailu informaci, že můj podnět byl vyřešen. Skvělé, tak by to myslím mělo fungovat!

Jeden komentář

  1. Roman Šebl napsal:

    Já dávám tentokrát městu palec nahoru za onen zmíněný kladně a rychle vyřešený podnět přes mobilní rozhlas.

    A k odpadům…
    Sídliště (Nová Sahara) trápí nízká kapacita pro sběr papíru. Zatímco na komunální odpad jsou tři nádoby (před vysypanim naplněné tak z 2/3) tak na papír je jedna (před vysypánim je tak 30 ℅ na ulici). To, že by to lidé mimo nádobu dávat vůbec neměli, je bez diskuzí, ale jen tím se nepořádku nezamezí. Zvážit výměnu jednoho komunálu za papír by se mohlo hodit. Co říkáte?

Odpovědět

Můžete použít tagy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>