Přibude nám jeden vlak

Aneb tak dopadlo vypořádání připomínek k jízdnímu řádu ČD 2020/2021.

Integrovaná doprava středočeského kraje nám v polovině srpna zaslala vypořádání k odeslaným připomínkám k návrhu železničního jízdního řádu 2020/2021.

Připomínky jsme zaslali jako opoziční zastupitelé (LOS a ODS), možnost přidat se k připomínkám využilo i několik dalších občanů. Za což jim tímto ještě jednou děkujeme.

Svou loňskou a letošní aktivitou okolo připomínkování jízdního řádu ČD jsme motivovali radu města, která letos přijala usnesení a pověřila podáním připomínky k jízdnímu řádu také jednoho z radních. To nás velmi těší, jelikož s loňskou připomínkou zazněly na úvod některé hlasy, že bychom se měli na místo marného připomínkování jízdního řádu a usilování o lepší železniční dostupnost našeho města věnovat důležitějším věcem. Takové komentáře nás tehdy neodradily. A jak se zdá, vyplácí se to.

A jak byly naše letošní připomínky vypořádány?

ad 1) – Přidání vlaku s odjezdem ve 23:42 z Masarykovo nádraží

Z pohledu IDSK se jedná o méně frekventovanou dobu a obslužnost vlaky ve 23:12 (Masarykovo nádraží) a 0:30 (z Hlavního nádraží) považuje vzhledem k poptávce v období kolem půlnoci za dostatečnou až nadstandardní. Případné čekání se navíc odehrává v centru hlavního města, což lze dle vyjádření IDSK považovat za dostatečně komfortní. Středočeský kraj vynaložil na zajištění regionální železniční dopravy za minulý rok více než 1,4 miliardy korun. I s ohledem na výhled veřejných rozpočtů je tento objem maximální možný, který lze na tyto účely alokovat.

Z těchto uvedených důvodů bohužel požadavku na zavedení vlaku s odjezdem z Prahy ve 23:42 v tuto chvíli nevyhoví.

ad 2) – Zastavení vlaku Sp 1494 ve stanici Libčice nad Vltavou (odjezd v 16:23 z Masarykovo nádraží)

Ranní vlak Sp 1495 (7:09 v Libčicích) ve směru do Prahy zastavuje v Libčicích, jelikož je zde tento vlak jako pomalejší předjížděn vlakem R 603. Zastavování tohoto spěšného vlaku je tak vlastně původně vynucenou zastávkou, která však výrazně pomáhá odlehčit velmi vytíženým vlakům linky S4 v ranní špičce a zároveň našemu městu poskytuje atraktivní zrychlené spojení do Prahy. V odpolední špičce u vlaku Sp 1494 již nutnost předjíždění nenastává, proto zde tento vlak doposud nezastavoval.

IDSK zvážilo připomínku. Vzhledem ke zvýšení kapacity v odpolední špičce souhlasí se záměrem zastavení odpoledního vlaku v Libčicích. To ale bude možné až poté, co proběhne výměna zabezpečovacího zařízení v železniční stanici Zvoleněves. Teprve výměna umožní zavedení nového provozního konceptu na trati, který zastavení vlaku 1494 v Libčicích umožní bez negativních dopadů na další spoje.

Zastavení bude IDSK požadovat, jakmile budou hotové úpravy na trati 110, případně taktéž definitivní polohy dálkové dopravy na trati 090/091. Vzhledem k realizaci stavby plánované aktuálně na měsíc listopad jen nelze zaručit zastavování vlaku 1494 již od prosincové změny jízdních řádů.

Nejspíš k němu dojde později – doufejme, že se dočkáme už v příštím roce. Změna se bude týkat jen zastavení ve stanici Libčice, nijak nepomůžeme cestujícím ze zastávky Letky.

ad 3) – Zvýšení rozestupu mezi spoji ČD 9611 / 9615 a spoji Arrivy 28107 / 28111 v Roztokách

Dvouminutový časový rozestup mezi spoji se jeví jako dostatečný, neboť přestup mezi vlaky probíhá mimo stanici Roztoky u Prahy pohodlně na shodné nástupištní hraně, respektive koleji a vlaky odjíždí postupně za sebou v definovaném pořadí. Tedy vlaky “na sebe čekají”. Což platí vždy, když není zpoždění vlaku ČD příliš vysoké. Na velké zpoždění by ale ani 5minutový rozestup nestačil.

ad a) – Zavedení 15minutového intervalu ve špičkách pracovních dní

Středočeský kraj ve střednědobém horizontu uvažuje o zavedení spěšné vrstvy vlaků na úseku Kralupy – Praha, který by měl zastavovat také v Libčicích nad Vltavou, čímž by byl ve špičkách zajištěn interval Praha – Libčice cca 15 minut a navíc by došlo pro obyvatele Libčic ke zrychlení spojení do Prahy i Kralup, případně na návazné tratě. Zamýšlený model bude mj. součástí připravovaného Plánu dopravní obslužnosti Středočeského kraje.

Tento koncept ovšem vyžaduje zvýšené náklady na pořízení vozidel a zajištění provozu, proto o něm nelze z pochopitelných důvodů uvažovat už v rámci následujícího jízdního řádu.

ad b) – Přímý přístup k lince metra C (Praha – Holešovice nebo Praha – Vltavská)

Tarifní bod Praha-Bubny-Vltavská byl zřízen v provizorní podobě po dobu rekonstrukce Negrelliho viaduktu a v současné době není jeho obsluha vlaky směr Masarykovo nádraží možná. Vazbu na metro linky C lze zajistit přestupem na linku S49.

Jak však víme z loňského vypořádání připomínky, které nám poskytl ROPID (nikoliv IDSK), tak přestup z osobních vlaků od Kralup na metro linky C se předpokládá v nově připravované zastávce Praha-Bubny (v prostoru u stanice metra Vltavská).

ad c) – Navýšení kapacity spojů o další soupravu v době špiček

IDSK je si vědomo kapacitních problémů zmíněných vlaků v ranní špičce ve směru do Prahy. Bohužel, v celé pražské aglomeraci momentálně panuje nedostatek vhodných kapacitních vozidel ekvivalentu jednotky 471 CityElefant. V ranní špičce je vypraven maximálně možný počet vozidel.

Středočeský kraj ve střednědobém horizontu uvažuje o případném zavedení spěšné vrstvy vlaků v úseku Kralupy – Praha. To by mělo k vyřešení celé situace velmi výrazně přispět.

Tento koncept ovšem vyžaduje zvýšené náklady na pořízení vozidel a zajištění provozu, proto o něm nelze uvažovat v rámci následujícího jízdního řádu.

Pro budoucí 15 minutový interval obslužnosti našeho města vlakovými spoji zůstává především zásadní, aby Středočeský kraj byl nakloněn financovat toto navýšení obslužnosti. S takovým navýšením se v koncepcích rozvoje dopravy v kraji počítá a dráha se na něj technologicky připravuje.
A proto aktivní komunikace s krajem a okolními obcemi na toto téma zůstává hlavním úkolem pro současné i pro jakékoliv budoucí vedení města.

Zatím žádné komentáře.

Odpovědět

Můžete použít tagy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>