Parkoviště pod Leteckou ulicí

Následující text nám zaslal k otištění do rubriky „Napsali nám náš čtenář Jan Dobeš. Text vyjadřuje jeho názor. Libčické křižovatky pouze poskytují platformu k publikaci a veřejný prostor.

Vážení občané bydlící v č.p. 528, 529, 530 a 531,
na konci minulého roku (30. 11. 2020) jsem všem členkám a členům libčického městského zastupitelstva zaslal poměrně obsáhlý „Komentář“ (má 15 stran), ve kterém poukazuji na nekvalitní a neaktuální obsah stávajícího „Oficiálního webu města Libčice nad Vltavou“.
Tento „Komentář“ je stále na webu „Libčické křižovatky“.

Asi na třech stranách tohoto „Komentáře“ poukazuji na netransparentní výběrové řízení na realizaci parkoviště pod Leteckou ulicí před domy č.p. 528/529.

Místo, aby na stavbu parkoviště byly poptány firmy z blízkého okolí, tak byly požádány o předložení svých nabídek firmy z Prahy, z Kladna, z Benátek nad Jizerou, z Ledče na Sázavou… Výsledkem je vysoká cena. A nikde není informace o tom, zda byly ještě nějaké Dodatky k příslušné smlouvě o dílo. Cena za projekt také není zveřejněna.

Celková cena bude něco přes milion.

Realizované parkoviště má, dle mého názoru, několik závažných chyb.

Nejzávažnější a nejnebezpečnější chybou je, že na kraji parkoviště, nad svahem, pod kterým je chodník podél č.p. 528/529, není instalované dostatečně dimenzované zábradlí, které by zachytilo auto, které dostalo smyk na ledovce a padá na chodník, kde může vážně zranit chodce.

Podivný, amatérský je také způsob zpevnění svahu pod chodníkem u Letecké ulice, na který je pouze položena betonová zatravňovací dlažba, která případný posun svahu neudrží. Na zpevnění svahu měly být použity betonové svahové tvarovky k tomu účelu určené.

Parkoviště také není vybaveno osvětlením dle příslušných norem. Při snížené viditelnosti není z couvajícího auta vidět okraj svahu a hrozí pád na chodník.

Další chybou je, že není vyřešeno odvedení dešťové vody z parkoviště. Narychlo položené betonové žlaby, po kritice místních, odvod dešťovky neřeší.

Správně měly být odvodňovací prvky zabudovány přímo do tělesa parkoviště s tím, že bude určeno, kam je dešťová voda odvedena.

Dále chybí chodník od schodů z Letecké ulice k č.p. 530/531. Přitom od těchto domů je již část chodníku ze zámkové dlažby položena a jeho konec trčí do vzduchu. A patrně zůstane trčet i nadále.

Betonové žlaby nenahrazují chodník a chůze po nich je možná jen na vlastní nebezpečí. Když tam uklouznete a zraníte se, nikdo vám nic nedá. Že, paní M. Č.?

Hlavně z důvodu chybějícího zábradlí a to zejména v tomto zimním období, kdy je „uklouznutí“ auta nejaktuálnější, jsem podal na radnici podnět, aby bylo, a to z bezpečnostních důvodů, toto nové parkoviště neprodleně uzavřeno a to do té doby, než bude instalováno dostatečně dimenzované zábradlí.

S velkou pravděpodobností považují „odborníci“ z místní radnice akci parkoviště za ukončenou. Jestli si to necháte líbit a neozvete se, tak místo tohoto, aby se zlepšilo vaše životní prostředí, tak naopak dojde k jeho zhoršení a zvýší se nebezpečí zaplavení sklepů a úrazů při pádu aut.

Uvědomte si, že zaměstnanci radnice a volení funkcionáři jsou placeni z peněz daňových poplatníků, tedy vašich z daní.

Máte výhodu v tom, že přes ulici bydlí členka městského zastupitelstva a také rady města, která vám jistě poradí, jak správně postupovat při zjednání nápravy.

Úspěch při jednání se zástupci místní radnice a pevné nervy vám přeje

J. Dobeš

Následuje dopis pana Dobeše Radě města Libčice nad Vltavou ze dne 18. 1. 2021:

Věc: Podnět k neodkladnému uzavření nového parkoviště pod Leteckou ulicí u č.p. 528/529 z bezpečnostních důvodů

Dávám podnět k neodkladnému uzavření nového parkoviště pod Leteckou ulicí u domů č.p. 528/529 do doby, než bude instalován dostatečně dimenzovaný záchytný systém, který bezpečně zadrží osobní auta, která při vjíždění nebo vyjíždění z tohoto parkoviště, zejména na ledovce nebo na uježděném, namrzlém sněhu, se dostanou do smyku a hrozí, že se nekontrolovaně zřítí ze svahu, který je mezi parkovištěm a chodníkem před domy č.p. 528/529.

Pokud by nyní došlo k pádu auta na chodník, tak existuje reálná hrozba vážných zranění osob jak ve vozidle, tak na chodníku a také způsobení hmotných škod jak na autě, tak na nemovitostech.

Dále žádám, aby městský úřad jako Objednatel projektu na toto parkoviště inicioval schůzku s projektantem, příp. s projekční kanceláří, na kterou by byli také přizváni občané bydlící v č.p. 528 až 531, ohledně odstranění níže uvedených zjevných chyb projektu nebo chyb vzniklých při realizaci parkoviště:

  • neexistující bezpečný záchytný systém pro osobní auta, bránící pádu aut z parkoviště na chodník,
  • neexistující systém odvedení dešťové vody z parkoviště,
  • neexistující osvětlení parkoviště dle příslušných norem,
  • neexistující chodník od schodů z Letecké ulice k č.p. 530/531. Část chodníku ze zámkové dlažby ve směru od č.p. 530/531 byla již před několika lety položena a její konec nyní trčí do vzduchu,
  • způsob zpevnění svahu pod chodníkem u ulice Letecké.

Dále žádám o poskytnutí informací, kdo je z místního městského úřadu zodpovědný:

  • za zadávací dokumentaci pro zpracování projektu na toto parkoviště,
  • za převzetí tohoto projektu,
  • za podpis smlouvy o dílo na realizaci tohoto parkoviště,
  • za převzetí tohoto parkoviště od stavební firmy.

Jaký je název projekční firmy a jméno projektanta, který vyprojektoval výše uvedené parkoviště?

Zatím žádné komentáře.

Odpovědět

Můžete použít tagy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>