Dozvuky havárie vodovodu v ZUŠ Libčice nad Vltavou aneb „poděkování“ Města Libčice nad Vltavou bývalému řediteli školy…

Když jsem 24. února 2011 na jednání zastupitelstva jako tehdejší ředitel ZUŠ v Libčicích informoval o špatném technickém stavu budovy, v níž škola sídlí, reakce na sebe nenechaly dlouho čekat. V jedné z nich tvrdil tehdejší radní pro školství Jiří Zajíc, že se snažím pouze zamaskovat svou nedostatečnou práci při údržbě svěřeného majetku, paní Eva Pencová pak na stránkách Liběhradu uvedla, že má „po vystoupení zastupitele a ředitele ZUŠ zase dojem, že mít děti navštěvující tuto uměleckou alma mater, hned bych jim tam vzdělávání zatrhla, protože v budově ZUŠ jim jde o život…“
Dne 15.3.2011 jsem prostřednictvím emailu odeslal všem zastupitelům města tuto pozvánku: „Dovoluji si vás pozvat na společné setkání zastupitelů města ohledně plánované rekonstrukce budovy Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou v Letecké ulici 441 a její komplexní prohlídky…“
Za Liběhrad 2010 se nikdo nedostavil a například v odpovědi současného místostarosty Čermáka zazněla tato odpověď: …“Od únorového zastupitelstva jsem přesvědčen o snaze ředitele ZUŠ zamaskovat své neplnění povinností a vše přehodit na zřizovatele.“
Ačkoli ze strany rady města proběhlo ještě několik dalších pokusů o přehození špatného stavu budovy do mé zodpovědnosti, odpovědí jí byl závěr veřejnosprávní kontroly, která ve svém závěrečném prohlášení neshledala z mé strany jakoukoli nedostatečnou údržbu budovy školy, přestože měla bez pochyb tento fakt na nátlak zřizovatele školy prokázat.
O tom, že jsem péči o budovu školy nezanedbával a snažil se co nejrychleji a nejefektivněji její stále se zhoršující stav řešit, svědčí ta skutečnost, že mým prostřednictvím vložila škola během mého působení do oprav a menších či větších úprav minimálně 1 145 000,- Kč, což mohu kdykoli prokázat.
Nyní se však dostanu k tomu, proč především tyto informace píši. Dne 15. února 2012 totiž bohužel přišlo na má slova a v prostoru za městským bytem došlo k vytlačení zámrzné zátky, kvůli jejíž absenci proteklo skrze tři spodní patra takové množství vody, že zcela zničilo dvě učebny, částečně dvě a rovněž sklep. K havárii muselo dojít v době po 19:32 předchozího dne a byla prostřednictvím elektronického zabezpečovacího zařízení nahlášena v 7:38, což znamená, že v této době ve škole nemohl být nikdo ze zaměstnanců přítomen. Pro další vývoj událostí má totiž tato informace zásadní význam.
Ihned po zjištění jsem o havárii informoval starostu města Bartoše, tajemníka města a tehdejšího stavebního technika p. Bergela.
Jelikož je do dnešních dnů dle zřizovací listiny ZUŠ i nájemní smlouvy mezi školou a vlastníkem budovy byt ve třetím patře ve správě zřizovatele, respektive pronajímatele budovy, kterým je v obou případech Město Libčice nad Vltavou, tím má povinnost skončila a o dalším postupu rozhodovali zástupci města.
Proto jsem téměř po dvou letech od události značně překvapen, když k mým rukám před měsícem přišla od Okresního soudu pro Prahu západ žaloba o částku téměř 189 000,- za škodu vzniklou ve věci přečinu poškození cizí věci.
V žalobě, kterou podalo Město Libčice nad Vltavou, se uvádí, že „někdo manipuloval se zátkou a úmyslně či z nedbalosti poškodil její šroubení a v důsledku toho způsobil únik vody“. Kdo a kdy to stihl, mi tak zůstává záhadou, když v té době v budově nikdo prokazatelně nebyl!
Celá žaloba je dle mého názoru postavena na domněnkách a dohadech, které nemají naprosto žádné opodstatnění. Opírá se zároveň o posudky, vypracované v rozmezí mezi 12.5.2012 až 8.3.2013, tedy více než rok po havárii.
Přestože se domnívám, že jsem Městem Libčice nad Vltavou žalován zcela neprávem a mohl bych celou záležitost odbýt mávnutím ruky, podotknu k této věci alespoň toto:
1) Představitelé Města Libčice nad Vltavou nesplnili svou povinnost tím, že neprodleně neoznámili Policii České republiky vznik havárie. PČR tak mohla na místě zjistit důvod havárie a zajistit všechny případné stopy, vedoucí k pachateli. Tak se nestalo! Proč?
2) Při zjišťování škody mi osobně sdělil likvidátor pojišťovny, že budova školy byla značně podpojištěna. Vzhledem k tomu, že město obdrželo z původní celkové škody 298 000,- Kč pouhých 109 000,- Kč, nelze než s výrokem pana likvidátora souhlasit.
3) Jako dosti závažný vidím fakt, že dne 12.3.2012 ode mne osobně proti podpisu převzal starosta města P. Bartoš inkriminovanou zámrznou zátku a od té doby netuším, jakým způsobem a kým s ní bylo dále nakládáno.
4) Přestože se žalobce snaží prokázat, že prostory za bytem byly ve správě nájemce, nemůže tomu tak být z důvodu, že jsem od vlastníka budovy neměl od městského bytu k dispozici klíče. Proč také, že? Z toho rovněž vyplývá, že veškeré zařízení, které sloužilo výhradně k obsluze bytu, bylo majetkem vlastníka budovy a mělo být spravováno buď přímo jím, nebo prostřednictvím servisní organizace Real Sprom. A mohl bych takto pokračovat dále…

Závěrem mi dovolte malé postesknutí. Poté, co jsem během 12 let působení postavil školu na nohy s pomocí mých bývalých kolegů a předchozích zastupitelstev, doslova z popela, a vytvořil z ní jednu z nejuznávanějších českých uměleckých škol, přišla od představitelů našeho města tato nepříjemná sprcha. Takto totiž naši současní představitelé jednají s lidmi, kteří pro naše město odvedli kus práce.
Pokud někde slýcháte, že musely být vypsány konkurzy na ředitele libčických škol, není to pravda.
Jestli od vedení našeho města slýcháte, že jsem nepřišel ke konkurzu, tak to pravda je. Nepřišel jsem k němu proto, že byl vůči mě po dobu téměř dvou let vyvíjen silný nátlak, abych ze školy odešel. Kdybych chtěl popsat všechny útoky, mou dehonestaci, zpochybňování výsledků mé práce a všechny nefér rány vůči mě i škole samotné ze strany současného vedení města, vydalo by to na další článek, ale nebudu vás tím zdržovat.

V současné době se škola opět pomalu, ale jistě vzpamatovává z ran, které jí uštědřil můj nástupce M. Filek, kterého musela rada pro jeho nekompetentnost po jedenácti měsících ve funkci odvolat. Nezlobím se však na něj. Plnou zodpovědnost nese opět jen a jen liběhradská rada města, která jej do funkce instalovala. Držím současnému vedení školy palce a doufám, že mu budu moci být i nadále nápomocný a škola se opět dostane tam, kde ještě v roce 2012 byla.

S přáním hezkých dnů se loučí

Luboš Harazin,
bývalý ředitel ZUŠ Libčice nad Vltavou

Zatím žádné komentáře.

Odpovědět

Můžete použít tagy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>